Jsme sdružení Třebováků, kteří opravdu chtějí  pro naše město něco udělat. Koalice pro Českou Třebovou pracuje od roku 2010 a přípravujeme se i na letošní komunální volby. Většinu tvoří nezávislí kandidáti - osobnosti, kteří mají zájem společně a aktivně pracovat.  Koalici pro Českou Třebovou podporují politické strany KDU-ČSL, SNK - ED a Strana zelených. Volební program pro období 2018 - 22 máme připraven ZDE

POJĎTE S NÁMI MĚNIT ČESKOU TŘEBOVOU !
Koaliční SMLOUVA PODEPSÁNA
TEXT KOALIČÍ SMLOUVY
KOALIČNÍ PROGRAM na léta 2018 - 2022
Děkujeme za vaše hlasy a Vaši podporu

Děkujeme všem našim voličům za odevzdané hlasy v komunálních volbách, díky kterým byla naše koalice nejúspěšnějším sdružením z osmi subjektů, které se v našem městě o přízeň voličů ucházeli.  Jsme si vědomi, že to je pro nás pro nadcházející volební období velký závazek. Do budoucnosti se díváme optimisticky.  Po prvních kontaktech s dalšími partnery máme svoje představy o novém uspořádání  rady města a vedení města. O vůli podílet se na budoucím uspořádání města bylo připraveno Memorandum,  jehož text  je zveřejněn.  Koalice pro Českou Třebovou

Společný postuP čtyř subjektů po volbách potvrzen v Memorandu - pondělí 8. října
Výsledky voleb jinak
Zvolení zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou
Podpis pod Koaliční dohodou bude až v pondělí
bylo ještě nutné dořešit a upřesnit kompetence

Na nedělní podvečer 21.10. byl naplánován podpis koaliční dohody, která má stvrdit další spolupráci  stran radniční "čtyřkoalice" v novém volebním období. Nakonec byl podpis odvolán, aby bylo možné co nejpřesněji vymezit kompetence a gesce jednotlivých funkcí ve vedení města.  Text smlouvy je připraven, se změnami se nepočítalo, ale bylo žádoucí, aby včas byly zcela vyjasněny veškeré činnosti a gesce, aby ve vedení města a nevznikly nové a nové požadavky na nějaké dodatečné úpravy. To by pak nepřineslo tolik žádaný klid na práci. Termín podpisu koaliční smlouvy je třeba uskutečnit do 15 dnů po Memorandu, což vyprší v úterý 23. 10. Na dnešním nedělním jednání vyjednávacích týmů se již podařilo všechno vyřešit a podpis koaliční smlouvy byl tedy stanoven na zítřejší den, tedy pondělí 22. 10. ve 20 hodin.
Představujeme náš volební program A KANDIDÁTKU

     NAŠE INFORMACE A STANOVISKA      (aktualizace 3/10)

VYJEDNÁVACÍ TÝM KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU URČEN
 
Třebováci proti vysokým protihlukovým stěnám - problém ještě není zdaleka vyřešen
Kros po lyžařských tratích na Horách
Opozice nebyla konstruktivní - k rozhovoru se starostou na OIKTV 
NENECHTE SE UKOLÉBAT - VYSOKÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY JSOU STÁLE VE HŘE
KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU NENÍ SDRUŽENÍ NA JEDNO POUŽITÍ
Prázdný dům v Klácelově ulici chce město prodat. Koalice pro Českou třebovou to nechce dovoliT. Mohou zde být byty pro mladé
K problematice investiční činnosti ve městě
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB JDE KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU s číslem 2
1      27 statečných
2      Koalice pro Českou Třebovou
3      Komunistická strana Čech a Moravy
4      Nestraníci
5      Česká pirátská strana
6      Česká strana sociálně demokratická s nestraníky pro Českou Třebovou
7      Třebováci pro sport a zdraví
8      Občanská demokratická strana
Rozhovor s Terezou Hýblovou, předsedkyní Zelených v České Třebové
KDO ŘÍKÁ PRAVDU?
Trampské muzeum u ledu
KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU SE PŘEDSTAVUJE
K ÚZEMNÍMU PLÁNU A INVESTIČNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU SPORTOVNÍ KOMISE JAROSLAVEM BADZIKEM
Lídrem Koalice pro Českou Třebovou je i pro komunální volby 2018 Mgr. Magdaléna Peterková, "dvojkou" kandidátky je Mgr. Josef Menšík, na třetím místě Pharm.Dr. Richard Záveský, na čtvrtém místě kandidátky je Ing. Petr Skopal.

DVA MILIONY NA KRAJSKOU SILNICI = POUČENÍ ZA DVA MELOUNY
Volby mohou znamenat změnu  - Rozhovor s PharmDr. Richardem Záveským
Otevřený dopis starostovi města Jaroslavu Zedníkovi
KVALITA ŽIVOTA V ČESKÉ TŘEBOVÉ JE VE SROVNÁNÍ V RÁMCI ČR I V KRAJI PODPRŮMĚRNÁ. JEJÍ ZLEPŠENÍ BUDE ÚKOLEM PRO NOVOU SAMOSPRÁVU.  Co říká nový průzkum?
JAk se stalo, že byl převzat protiatomový kryt v Javorce a jak se schvalovala důležitá majetková usnesení: Böhm plast-technik, RELAX CENTRUM...
PENÍZE NA ProjektovOU dokumentacI na Trampské muzeum  MÁME,
NA POTŘEBNĚJŠÍ VĚCI NIKOLIV
Koalice pro Českou Třebovou požádala na jednání zastupitelstva o rozšíření jednání o bod Financování projektové dokumentace Trampského muzea. Důvodem bylo to, že vedení města nepovažovalo za schválení této investice zvláštním usnesením za důležité a přímo zařadilo do rozpočtové změny č. 1 položku "projektová dokumentace pro Trampské muzeum" v hodnotě 950 tisíc Kč bez jakéhokoliv předchozího projednání a schválení.  Zastupitelům bylo vysvětleno, že financování akce sice není zajištěno, ale další postup při získávání dotací pro tuto akci bude možný jen tehdy, budeme-li mít k dispozici zpracovaný projekt pro územní řízení nebo i pro stavební povolení.  V úvahu připadá možnost požádat o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, pokud ji získáme, budeme moci počítat i dalším příspěvkem od Pardubického kraje. Na druhé straně byly vysloveny námitky, které poukazovaly na to, že  jde o rozhodnutí těšně před komunálními volbami, akci tedy dále nebude toto zastupitelstvo rozvíjet ani kontrolovat.  Nehrozí promarnění termínu pro nějakou dotaci a proto by se nic vážného nestalo, kdyby tuto možnost posoudilo až nové zastupitelstvo. Při hlasování  většina 16 zastupitelů hlasovala pro to, aby se projektová dokumentace objednala a financovala ještě nyní v roce 2018. Tato položka tedy v rozpočtové změně zůstala. Bohužel .
 
MĚSTO SE CHYSTÁ NA PŘIJETÍ NOVÉHO ÚVĚRU.
Na pondělním jednání zastupitelstva města 11/6  je v programu mimo jiné schválení úvěrového rámce na částku až 138 milionů korun za výhodných podmínek, které lze nyní sjednat, tj. s úvěrem daným referenční sazbou + přirážkou jen 0,19%. Současně dojde k refinancování zbytku stávajícího úvěru v hodnotě 35 milionů korun za terminál Jana Pernera z roku 2009 , kde je úroková sazba podstatně vyšší (o 1,41%). Vypadá to na pochvalu, pokud by ve smlouvě o úvěru, která byla předložena zastupitelům, nebyl "zakopaný pes".
Spočívá v tom, že smlouva počítá s obdobím splácení až od roku 2023. Nové zastupitelstvo dostane "dárek" ve výši 6 milionů ročně v podobě odložených splátek jistiny o 4 roky, ovšem nový (nízký) úrok bude třeba platit z celého zbytku jistiny (35 mil. Kč), která se do roku 2023 nebude snižovat. Celkový objem zaplacených úroků ze stávajícího refinancovaného úvěru se nesníží, banka si stejně přijde na své a dokonce ještě vydělá. Výhodný se úvěrový rámec stává až tehdy, pokud si vezmeme další úvěr. Je otázka, proč se tato otázka neřeší až v novém zastupitelstvu po podzimních volbách. Snad doufejme, že lze využít smluvně sjednanou možnost mimořádných splátek. Pro pravidelné pokračování ve splácení současného úvěru by však bylo třeba přijmout další doprovodné usnesení, které však není navrženo. Více ZDE
Koalice pro Českou Třebovou  iniciovala prohlídku krytu v Javorce.
Město zde může ještě několik dnů uplatnit  předkupní právo, neboť je vlastníkem pozemku pod krytem. Jinak by objekt zakoupila zbrojařská firma, která podle některých zastupitelů nedává záruku toho, že bude vyhlášený záměr (vybudování sportovní  střelnice za 14 mil. Kč). realizovat a rozlehlý podzemní objekt (920 m2)  by mohl sloužit (ve vilové čtvrti) i ke skladování zbrojního materiálu. Kontrola soukromého majetku je poměrně problematická, realizace záměru by mohla být dlouhodobě odsouvána. Pokud by město objekt odkoupilo (cena je 2 mil. Kč, necelých 50% ceny ze znaleckého posudku) mohlo by objekt buď využít nebo pronajmout a z pozice majitele by byla kontrola objektu daleko účinnější.
Více najdete v článku ZDE (také více fotografií a část znaleckého posudku)
KOalice pro Českou Třebovou v přípravě na podzimní volby  (6/6)
Díky tomu, že se členové Koalice pro Českou Třebovou schází během celého volebního období pravidelně a společně řeší aktuální problémy města, podněty od občanů a také otázky probírané na jednání zastupitelstva, jeho výborů a komisí, není třeba před volbami žádná překotná přesvědčovací kampaň jako v jiných seskupeních, které vznikly teprve nyní účelově k těmto volbám. Vnímáme to jako projev  občanské aktivity, který se objevuje v pravou chvíli a je tedy předpoklad, že v dalším volebním období již nebude většina nového zastupitelstva  ve své práci tak pasivní, jako tomu bylo dosud.  VÍCE ZDE
BLíží se konec volebního období, je čas bilancovat (29/5)
Rozhovor s lídryní
Koalice pro Českou Třebovou
Mgr. Magdalénou Peterkovou  
 
My jsme byli po minulých komunálních volbách, bez ohledu na jejich výsledek, odsunuti do opozice. Od počátku jsme deklarovali, že budeme opozicí konstruktivní, která bude podporovat dobré záměry a projekty, a to jsme také dodrželi. Řadu z nich jsme měli i ve svém volebním programu, např. rekonstrukce městských komunikací, podpora mateřských a základních škol, využití sportovního stadionu na Skalce nebo řešení problému bývalého koupaliště.
 
Jak se za těchto podmínek dařilo realizovat volební program?  VÍCE ZDE
 
Město připravuje bitvu o protihlukové stěny (28/5)
Koalice pro Českou Třebovou má kompletní kandidátku. (23/5)
Podzimní volby jsou přede dveřmi a do říjnového termínu zbývají jen 4 měsíce. Na své pravidelné schůzce v pondělí 21. května řešila poslední změny na kandidátce. Ta se od minulých voleb změnila jen nepodstatně. I nadále bude lídrem naší kandidátky Mgr. Magdaléna Peterková. Nyní se v naší práci soustředíme na formulování srozumitelného a splnitelného volebního programu. Žádné vzdušné zámky, nerealizovatelné sliby, ale práce pro město tam, kde to je zapotřebí.

CENY MĚSTA 2018 PŘEDÁNY    (19/5)

  

ALTERNATIVNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ - prospekt  (19/5)

Petice
nechceme vysoké protihlukové stěny  
v České Třebové  
informace - petiční archy...  (16/5)

Podporujeme petici občanské iniciativy,
která bude další podpůrnou akcí
i pro naši iniciativu
"Město bez vysokých zdí"

Vydařený Den matek s Řetůvankou v Javorce  (15/5)
Odborník dokázal, že snížení hlučnosti vlaků lze dosáhnout bez vysokých protihlukových clon  (14/5)
Koalice pro Českou Třebovou podporuje změnu systému práce městské Vodárenské společnosti  (5/5)
Měli bychom směrovat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba a nikoliv tam, kde jsou dotační možnosti

 

Prodej "Zelené parcely 3666/1" v Borku pozastaven   (26/4)
Návrh zastupitelů Koalice pro Českou Třebovou byl přijat
Místo stávající zeleně má být  poušť - k návrhu prodeje parcely 3666/1 v Borku pro třídění a skladování suti
Vybráno z hlukové studie modernizace uzlu Česká Třebová  (20/4)
Hledáme absurditu roku (19/4)
Návrh na rozdělení dotací sportovním oddílům v České Třebové (schvalovat bude ZM dne 23.4)
Hluková studie pro projekt modernizace uzlu Česká Třebová nebyla zveřejněna  (12/4)
Veřejné projednávání investice SŽDC Modernizace železničního uzlu Česká Třebová v Národním domě  (11/4)
 Den matek v Javorce bude  v neděli 13. května od 14:30 hodin - hraje Řetůvanka pod řízením Jiřího Zemana  (10/4)
Zápis do 1. tříd - poprvé v Borku.
Měla by zde vzniknout samostatná  ZŠ + MŠ  (7/4)
 
Poctivé třídění snižuje poplatky za odpad.
Co takhle užívat barevné pytle?  (4/4)
 
Bude Česká Třebová inteligentním městem (Smart city) ?  (1/4)
Pár poznámek k jednání zastupitelstva města  (21/3)
Výzvy MAS Orlicko v roce 2018   (21/3)
Bikerezort Orlicko - Třebovsko: Dotace bude !    (20/3)  
Tabulka schválených a neschválených projektů Interreg  (20/3)  
Novela zákona o střetu zájmů v poslanecké sněmovně (19/3)
Regulace hazardu je v pravomoci obcí (13/3)
Rozpočet města byl schválen jen díky hlasům zastupitelů za Koalici pro Českou Třebovou (6/3)
Nad návrhem městského rozpočtu (22/2)
 
Novela stavebního zákona a požární ochrana - užitečné informace  (20/2)
Zlaté pravidlo (20/2)
Kdy se konečně dočkáme nové městské knihovny (19/2)
Konkurzy na školách - v kraji i u nás ve městě (18/2)
Fotoreportáž z Lidového plesu - foto Martin Šebela  (11/2)
50. Lidový ples zcela vyprodán - úspěšná akce KDU-ČSL a Koalice pro Českou Třebovou  (6/2) 
Co se v České Třebové změnilo, postavilo, opravilo, povedlo či nepovedlo od roku 1989 (11/2)
Poskytování příspěvku na péči - informace Občanské poradny (6/2)
Metodika financování obcí v roce 2018 (6/2)
Hazard se nezreguluje sám, bylo to jen zdržování (4/2)
Gambleři si bez registrace už nezahrají

Je účast na veletrhu cestovního ruchu Holiday world pro Českou Třebovou opravdu přínosem? (3/2)

Jubilejní 50. Lidový ples bude 3. února

Trampské muzeum - nalejme si čistého vína (15/1)

Protihlukové stěny okolo České Třebové - názor Pavla Stejskala  (9/1)

Protihlukové stěny pozmění město - nic s tím neuděláme? (6/1)

Z prosincového jednání zastupitelstva města   (19/12)
Herny byly, jsou a zřejmě i zůstanou. Zdržovací taktika  vedení města se vyplatila  (2/12)
Trampské muzeum - stanoviska (2/12)
Listopadové jednání zastupitelstva města   (6.11.)
Je třeba řešit školu v Borku - současný stav dvou odloučených pracovišť je nefunkční (16/10)
Stanovisko Koalice pro Českou Třebovou k případnému přijetí vyhlášky o omezení provozní doby pohostinských zařízení
Kraj vyhlásil dotace na dopravní hřiště. Využijeme?  (15/10)
Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek ve Třebové (9/10)

 

Společnost IMS - Drašnar se úspěšně rozvíjí a buduje nový závod (27/9)
Atrakce na Pekláku se stavět nebude - přání zastupitelů za Koalici se vyplnilo
Přivaděče na D35 v Pardubickém kraji (z Dopravní konference v Pardubicích)
Ahasweři hráli pro Koalici na terase Národního domu
Stavba atrakce na Pekláku se opožďuje a prodražuje (22/8)
Noční klid a možnosti měst a obcí k jeho ochraně
Restart letního kina ? (6/8)
Bude Česká Třebová Zdravým městem?  (aneb  existují i jiné způsoby řešení problémů města než používáme)
Veřejný ochránce práv uzavřel šetření stížností k přestavbě domku u rotundy
Podrobný rozbor rozpočtu města v roce 2016 pomocí webové grafické aplikace   (9/6)
Ptačí pohledy na současné koupaliště Křivolík  (8/6)
Smutné Nové náměstí  (2/6)
V České Třebové chybí startovací byty pro mladé  ( 31/5)
Stanovisko koalice pro Českou Třebovou k odstoupení Martina Netolického z funkce předsedy finančního výboru  (15/5)
Radniční koalice má trhliny (26/4)
Přehled dotací do sportu v roce 2017 (14/4)
Patologické hráčství a gamblerství (7/4)
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti obcí (6/4)
Rozbor rozp. odpovědnosti pro Č. Třebovou
Spolků, hasičů či tělovýchovných organizací se EET netýká  (5.4.)
Od 1. dubna je platná novela katastrální vyhlášky
Tři varianty obchvatu města - jsou už vyřešeny?
Prokletá silnice I/14
Městům se po zákazu hazardu výrazně snížila kriminalita - uvádí studie na idnes.cz
Kolik má Česká Třebová povolených automatů,   kolik bude mít za rok a co s tím
České Třebové se nechce do zákazu hazardu, bojí se výpadku příjmů (idnes.cz 23/6/2016)
Mapa hazardu - která města mají nejvíc automatů na obyvatele (lidovky.cz)
Patří  park Benátky mezi priority Třebováků?
49. Lidový ples 2017  - jaký byl
Financování plánovaných akcí města
Ke schválení rozpočtu města na rok 2017
Návrh rozpočtu města na rok 2017
Národní dotační zdroje pro města a obce
Obce organizátorem veřejné služby
Financování škol - počty žáků na MŠ a ZŠ
Programové prohlášení Pardubického kraje
Návrh Koalice pro  Českou Třebovou pro práci komise ustavené k řešení regulace hazardu v České Třebové (11/1)
INVENTURA  - přidáno   27. 12. 2016
Nápady pro Českou Třebovou OPĚT V PROVOZU   - 27.12.2016
Zastupitelé budou opět jednat o omezení hazardu v České Třebové
JÍDELNA VE ŽLUŤÁKU BUDE UZAVŘENA I KDYŽ....
KALKULACE NÁKLADŮ jídelny v DPS a její analýza
AUTOBUSY NA KŘIB JEN JAKO MĚSTSKÁ DOPRAVA
Poslední jednání zastupitelstva města 12.12.2016
POVINNOST ZPRACOVAT ENERGETICKÝ AUDIT
 Novela zákona o právu shromažďovacím - přidáno dne 1.11.
Babiše senát zdržuje, stejně jako demokracie každého samovládce  (Petr Šilar )
Chystané úpravy občanského zákoníku - problém ochrany dětí - přidáno dne 19/10
Jaká bude státní podpora bydlení v roce 2017 - přídáno 18.10. 2016
Petr Šilar nadále senátorem - přidáno 15.10 2016
Jaké to bude podle nového zákona o hazardu  - přidáno 14.10. 2016
JAKÉ BUDOU HERNY PODLE NOVÉHO ZÁKONA O HAZARDU - přidáno 14.10. 2016
KASINO A DAŇ Z HAZARDU DLE NOVÉHO ZÁKONA  - přidáno dne 15.10. 2016
Biokoupaliště v Křivolíku? Rozhodně ANO - přidáno 12.9. 2016
DOPRAVNÍ KONFERENCE v Pardubicích po páté - přidáno 10/9 2016
Stanovisko ekologů k záměru přeložky I/14 v úseku Česká Třebová (Korado) - Opatov (1/43) - přidáno 6. 8.
DOKÁŽEME DOBŘE PROPAGOVAT NAŠE  MĚSTSKÉ MUZEUM - přidáno 14.7.
HAZARD - peníze z neštěstí lidí  (článek v MF DNES o České Třebové) - přidáno dne 11.7.
CO přináší novEla zákona o obcích od 1. července 2016 - přidáno dne 4/7

 

Archiv  starších příspĚvků najdete ZDE

Aktuality

Představujeme lídra Koalice

Problém Koupaliště v Křivolíku

Poznámky k práci ZM 2010-2014

Poznámky k práci RM 2010 - 2014

Volební program

Zpovídáme naše kandidáty

Připravujeme

NAŠE ANKETA