"Opozice nebyla konstruktivní"....

aneb rozhovor "4 roky starostou" na OIKTV

 

OIKTV má ve svém programu zpovídat starosty ve svém regionu, tedy i Jaroslava Zedníka. Budiž. Nesl za rozvoj a chod města v uplynulém čtyřletém období největší díl odpovědnosti. Měl by být podle toho zpovídán moderátorem s dostatečným odstupem, tedy znalým a nezávislým. Nikoliv tak, aby to připomínalo prezidentské rozhovory na TV Barrandov. Není to jednoduché, je třeba znát problematiku řešeného města a dění v zastupitelstvu. Takovou práci opravdu nikomu nezávidím. Redaktor OIKTV by si ovšem měl svých omezení být vědom a nedělat práci, na kterou nestačí. Osobně se nás velmi dotkly stesky na to, že opozice nebyla dostatečně konstruktivní apod., na které moderátor nedokázal (možná ani nechtěl) reagovat, zvlášť pokud v TV záznamu nemohl také zaznít názor z té "nekonstruktivní" opozice.  OIKTV je placena s pomocí téměř milionové roční dotace z městského rozpočtu...

Je třeba připomenout,  že opozice má ve svém popisu práce něco jiného než přitakávat starostovi a vedení města. Vždy jsme však podpořili důležitá hlasování, např. městský rozpočet, i když jsme si byli vědomi, že zde jsou některé položky zbytečné nebo nehospodárné. Jiné ovšem naopak velmi potřebné a užitečné. Kromě pouhé očekávatelné kritiky opozice přicházela s vlastními podněty a náměty, které však končily pravidelně pod stolem, nebo se zahrály do ztracena přes šikovně vytvořené komise, které se nedobraly ničeho, protože takové bylo zadání. Pomohly snad jedině vyžádané semináře. K tomu přišly často navíc od starosty, který jednání řídil, jistě "dobře míněné rady" (hraničící někdy však i s ponižováním), že si příště musíme svoje návrhy lépe připravit a často i to, že námitky podáváme pozdě. Pozdě ovšem byly naopak předávány podklady k jednání. (Při jednání o potřebě  řešit situaci na průtahu města se nás dokonce přítomní občané ptali, proč si takové jednání necháme líbit). Starosta tak plně využíval možnost, že má na jednání zastupitelstva (nakonec jako v rozhovoru na OIKTV) poslední slovo.

Lze napsat, že to bylo v historii našeho zastupitelstva poprvé, když si opozice vyžádala pro řešení některých důležitých problémů města zvláštní jednání. (např. problémy ceny vodného a hospodaření Vodárenské společnosti, projektové práce pro Bikerezort Orlicko-Třebovsko). Požadovali jsme jednání veřejná, starosta však k tomu nenašel odvahu. Výsledkem byl tak jen neveřejný seminář pro zastupitele. Opozice tím nejen dokázala svůj zájem o problémy města, ale současně zájem na i konstruktivním řešení, které ovšem starosta nepovažuje za dostatečný. Ti, kteří k problémům neřekli ani slovo, byli zřejmě daleko konstruktivnější...

Připomeňme si proto pár "konstruktivních" postupů radniční většiny, aby bylo vidět, jak "dobře" to s opozicí hrála:  Do dozorčích rad Eko Bi a Vodárenské společnosti  neměla opozice žádný přístup, radniční většina zde tedy kontrolovala sama sebe (a jak jsme se přesvědčili, "přesto nejel vlak"). A kontrolovat městské společnosti je velmi třeba, točí se zde velké peníze a u Vodárenské společnosti dokonce ze 100% mimo městský rozpočet. Poslední zážitek se štukovou fasádou na cihlovém červeňáku s využitím jedné 14 let staré studie je ukázkou:  kontrola musí být zvýšena!

Dalším "konstruktivním nápadem" rady města bylo účelové kutilství při stanovení pravidel pro dotace v r. 2015, kde byl automaticky vyřazen ten žadatel, který se soudil s městem o cokoliv. Co na tom, že to odporuje ústavní listině práv a svobod!. S městem se totiž "náhodou"soudil opoziční zastupitel, zástupce KOJKU, proto měl KOJK přístup k dotacím mimořádně ztížený. Byla to schválnost, samozřejmě.  Problém se řešil i na zastupitelstvu, ale změna nastala až v dalším roce.

Problémů bylo samozřejmě více: Připomeňme zařazování investic do rozpočtu města nebo rozpočtového provizória, aniž by byly samostatně projednány a schváleny. Nebo se podmínky pro dříve projednanou investici velmi podstatně změnily, ale její příprava  pokračovala dál, jako by nic. (např. dobrodružná věž na Pekláku, nakonec díkybohu zrušená).... A pokud se nám podařilo někdy náš návrh přece jen při hlasování prosadit, tak prostě proto, že byl rozumný a přidala se k němu většina zastupitelů.

Toto všechno je za námi a nikdo už o tom nechtěl psát a mluvit. Nicméně, pokud starosta "vytáhl z rukávu" sdělení, které považujeme za nepravdu a tedy i pomluvu, je třeba napsat, jak se věci mají. Dají se doložit v zápisech z jednání zastupitelstva města.