OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI MĚSTA JAROSLAVU ZEDNÍKOVI

 

Vážený pane starosto,

velmi nás zamrzel Váš článek o převzetí krytu v Javorce zveřejněný na sociálních sítích a v Orlickém deníku.  Jako předkladatelé tohoto návrhu se jim cítíme značně dotčeni. To, že máme na některé věci jiný názor, neznamená, že jsme nezodpovědní občané, kteří lehkovážně utrácejí veřejné prostředky, jak to bylo mimo jiné ve Vašem textu uvedeno. Názor na nutnost odkoupit zmíněný objekt, ležící na okraji vilové čtvrti, jsme si vytvořili na základě reálných zjištění a také po osobní prohlídce zařízení, které jsme shledali ve využitelném technickém stavu.

Naše stanovisko nemá nic společného s volbami. Prostě si myslíme, že podobné zařízení by nyní mělo, alespoň po nějakou dobu, zůstat v majetku města. Stačí si pustit večerní zprávy a takřka denně slyšíme, kolik globálních katastrof či ekologických havárií se na různých místech stane. Jinde ve světě se budují úkryty pro obyvatele právě z výše uvedených důvodů. U nás v České republice je však situace naprosto opačná. Domníváme se, že snaha zlikvidovat podobná zařízení nejsou krokem správným směrem. Nebráníme se samozřejmě možnosti jakéhokoliv smysluplného využití této stavby, ovšem s možností výpovědi nájmu v takovém případě, kdy by se to ukázalo jako potřebné.     

Ano, souhlasíme, že ve městě je řada nemovitostí a zařízení, které naše prostředky potřebují. O to více nás mrzí, že Město nevyužilo možnosti bezplatného převodu této stavby v době, kdy to bylo možné.

Nechceme a nebudeme Vám připomínat, kolik prostředků se v uplynulých letech utratilo za studie a dokumentace nerealizovaných investičních akcí a kolik z realizovaných akcí bylo nakonec podstatně dražších, než byl původní schválený záměr. Přenesme se přes výše uvedené. Přijměte i Vy rozhodnutí demokratické většiny.

Naše Koalice pro Českou Třebovou to tak musela dělat prakticky po celou dobu své existence, i když to pro nás bylo v některých okamžicích také velmi složité.

KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU

 

Zveřejněný text Jaroslava Zedníka


Je mi smutno. Nastal čas předvolebního boje, kdy občané našeho města jsou mystifikováni a v některých případech obelháváni Českotřebovským zpravodajem. To, co je dobré, se zpochybňuje. To, co se připravuje jako budoucí investice pro rozvoj našeho města, by někteří hned v zárodku zarazili a žiju v bláhové naději, že tento neutěšený stav skončí po volbách, i když ani to nemusí být pravda. Z posledního zastupitelstva mě velmi mrzí, že se odsouhlasilo odkoupení krytu na ul. Boženy Němcové, a tím město bezdůvodně vyhodilo ze svého rozpočtu dva miliony korun. Ani jeden z těch, kdo hlasoval pro tento návrh, neřekl, co s tímto krytem budeme dělat a myslím si, že ani jeden z nich, kdyby se mělo rozhodovat a platit to z vlastních prostředků, by za tento kryt nedal ani zlámanou grešli, ale vyhodit dva miliony z veřejných prostředků asi nikoho netrápí. Byla uměle vytvořena atmosféra bezpečnostního rizika tohoto krytu, ale jak už to před volbami bývá, byla to jen prázdná bublina. Jsem také smutný z toho, že si takovéto excesy dovolíme, byť město hospodaří velmi dobře. Myslím si, že je spoustu jiných věcí ve městě, kde bychom mohli tyto prostředky investovat ku prospěchu našich občanů. Doufám, že to bude poučení pro všechny, aby k tomuto bezúčelnému rozhazování peněz z veřejných prostředků nedocházelo. Mrzí mě, že jsme budoucímu zastupitelstvu dali danajský dar v podobně nových mandatorních výdajů.

Starosta města Jaroslav Zedník.