KDO ŘÍKÁ PRAVDU?

Na FB i na webových stránkách města byl zveřejněn (dále uvedený) text starosty města jako Informace o rozpracovaných investicích města, podaný ovšem až jako reakce na některé články v Českotřebovském deníku. U některých zveřejněných nepravd bych se však chtěl zastavit. Pro zveřejnění svých textů si vždy zajišťuji relevantní podklady. Zastavme se u dvou problémů:

Koupaliště (biokoupaliště).  "Intenzivně se pracuje na projektu biokoupaliště Česká Třebová", piše Jaroslav Zedník. Ovšem pravda je taková, že pro nečinnost muselo dojít po téměř dvou letech ke změně projektanta, nebo žádné stanovené termíny neplnil a nekomunikoval.  Za vše pak hovoří to, že nový projektant (společnost KTS-AME s.r.o. Hradec Královê) pro zpracování projektové dokumentace koupaliště (zatím však pouze ve stupni studie) byl schválen radou města až teprve 20. srpna, tedy pět dnů po zveřejnění sdělení pana starosty o intenzivní práci na projektu. Zařazení téma koupaliště v horkých dnech letošního léta na stránky zpravodaje je přece logické. Současně bylo v Českotřebovském deníku provedeno porovnání s mnoha biokoupališti v Česku, ze kterého vyplývá, že pro českotřebovský Křivolík se skutečné biokoupaliště, tedy "koupaliště s biotopem" nehodí a musí mít jinou technologii čištění vody.

Trampské muzeum u ledu. Informaci o tom, že se projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení nebude do podzimních voleb zadávat, byla podána na poradě zástupců volebních stran v zastupitelstvu města  koncem července v Národním domě, které se zúčastnili zástupci klubu Nestraníků Dobromil Keprt a nový lídr Bohumír Nejedlý, který zastoupil Jaroslava Zedníka. Ten nebyl přítomen. Podle (dodatečného) sdělení Míly Keprta byl on jediným, který s odkladem projektu trampského muzea nesouhlasil. Předanou informaci  jsem ještě ověřil dne 14. 8. 2018 na odboru rozvoje města a investic MěÚ, kde jsem se také informoval i o situaci v přípravě projektu biokoupaliště. Připadá mi zvláštní, že tedy Jaroslav Zedník ve výše uvedeném textu vyvolává u veřejnosti dojem, že se údajně výběrové řízení na dodavatele vypisuje.

Shrnutí: v Českotřebovském deníku  nebyly zveřejněny nepravdivé zprávy, ale takové, které se prostě "nehodí do krámu". Reakce starosty je určena veřejnosti, která nemá informace a bude jeho tvrzením věřit. Chápu zveřejnění na na předvolebním facebookovém profilu, na webu města si představuji texty podložené fakty.

Milan Mikolecký

 

 

TEXT JAROSLAVA ZEDNÍKA

Vážení občané,

máme dva měsíce před volbami a z některých zpráv, které kolují v českotřebovských médiích, může mít čtenář pocit, že už se na radnici nic nedělá, a že každý čeká, jak dopadnou podzimní komunální volby. Mohu vás ubezpečit, že tomu tak není.

Trampské muzeum se připravuje podle předem zvoleného harmonogramu dopracováním studie a vypsáním výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Intenzivně se pracuje na projektu biokoupaliště Česká Třebová, kde se v současné době finalizuje podoba tohoto koupaliště a hlavně biologicko technologické zázemí, které bude zajišťovat čistou vodu na tomto veřejném koupališti.

Dále finalizujeme žádosti o dotace na ministerstvo školství na dvě ještě nezmodernizované mateřské školy a to MŠ Habrmanova a MŠ U Stadionu a také připravujeme podklady pro žádost na rekonstrukci tělocvičny Na Skále, kterou jsme bezúplatně převzali od Pardubického kraje. Tyto projekty by měly být dokončeny do konce roku 2018, protože jeden z posledních termínů podání žádostí o evropské a národní dotace je leden 2019. Dne 14. srpna 2018 se v městské knihovně uskutečnilo veřejné projednání projektu dětské hřiště a parková úprava vnitřního traktu Trávník, kde bychom rádi stihli termín podání žádosti o dotaci leden 2019.

Kromě toho se dále dokončují projekty, které byly zahájeny v roce 2017 a to je Základní škola Habrmanova a úprava chodníků autobusových zastávek, přechodů a veřejného osvětlení na silnici I/14, kde se nám podařilo ještě v letošním roce z dotací od MAS zajistit profinancování chodníků na Špici (výjezd na Ústí nad Orlicí). Do konce září bude dokončeno vybudování lehkoatletického stadionu na Skále a nové tenisové haly, tj. projektů, které byly zahájeny na jaře letošního roku.

Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že mě mrzí, že někteří v rámci předvolebního boje hledají problémy tam, kde nejsou a matou tak naši veřejnost, která k těmto projektům nemá žádnou zpětnou vazbu.