Koalice pro Českou Třebovou

není projekt pro jedno použití


Koalice pro Českou Třebovou vstupuje do komunálních voleb v obdobném formátu již potřetí a má tedy za sebou svou vlastní historii, ze které lze vyčíst její zaměření a snahu dát město do pořádku, využít nové principy řízení. Netvoří ji pouze sedm zastupitelů, kteří se nyní snažili v zastupitelstvu města prosazovat její názory, zájmy a priority, ale celý další kolektiv, který se pravidelně schází (azyl jsme našli v prostorách ARPO domečku v průchodní ulici), radí se o tom, jak reagovat ve vzniklé situaci, využívá nabídky služeb nezávislých právníků a pravidelně se taky zabývá podněty z řad veřejnosti, kterými se občané na její zastupitele obracejí. 

Není to jen proklamace, jak před volbami bývá ve volebních materiálech používána. Je o tom mnoho důkazů  např. na webové stránce www.koaliceproct.cz, kde je k dispozici dlouhý výčet aktivit Koalice za poslední léta, ale také i na stránkách Českotřebovského deníku a Českotřebovského zpravodaje. Snažíme se aktivně působit v oblasti života města, pořádáme ples, podporujeme charitativní projekty, kulturní akce, besedy, komunikujeme s veřejností. Pravidelně, nikoliv jen v předvolebním období, snažíme se být spolehlivým partnerem pro každého Třebováka.  Jen během posledního čtyřletého funkčního období  zastupitelstva města jsme iniciovali řadu podnětů, které v mnoha případech nebyly dále vedením města využity, snad i proto, že byly podány právě koalicí pro Českou Třebovou jako opozičním sdružením. Nehodily se současnému vedení města do krámu.

Přece: O tom, že se jednalo o podněty užitečné však svědčí např. to, že nyní v předvolební kampani pro  říjnové komunální volby je poměrně velký počet těchto dříve publikovaných podnětů najednou "zvednut ze země" a zařazen do volebních programů  dokonce i více volebních stran. Máme z toho radost. Dokazuje to, že to byly podněty užitečné i to, že dosavadní vedení města nedokázalo  reagovat na iniciativu vycházející v podstatě z veřejnosti. Dalším efektem pak může být i to, že se bude po volbách daleko snadněji hledat nová radniční většina, která bude mít skutečný zájem na tom, aby se v našem městě  život nás, Třebováků změnil na vyšší kvalitu.

Při sestavení kandidátky Koalice pro Českou Třebovou nebyl žádný problém s nedostatkem  kandidátů, díky stmelenému kolektivu nedošlo k velkým změnám. Navíc máme kolektiv ještě podstatně širší, než je počet kandidátů a je to zárukou další budoucnosti Koalice.

Jak dopadnou komunální volby rozhodnou voliči, občané našeho města. Věřím, že budou mít šťastnou ruku, budou myslet na spokojený život občanů našeho města všeho věku, jak na děti a mládež, rodiny s dětmi nebo seniory, že budou rozumně uvažovat nad předloženými volebními programy ale i nad tím, kterým osobnostem na kandidátkách mohou dát důvěru  k tomu, aby zájmy občanů našeho města v novém zastupitelstvu prosazovaly.

MILAN MIKOLECKÝ, KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU