Zápis do prvních tříd - poprvé také na ZŠ v Borku
 
Zápís probíhá každý rok, dříve vždy v lednu, od loňska byl posunut na dubnový termín, budoucí prvňáčci jsou o čtvrt roku vyspělejší a je to poznat.  Zbývá však daleko méně času na zajištění všech náležitostí spojených např. s realizací odkladu školní docházky, nutná je návštěva pedagogicko-psychologické poradny a ta je permanentně přetížena. Novinkou letošního roku je zápis do 1. třídy základní školy v Borku na náměstí 17. listopadu.  Zdejší základní škola praktická již loni skončila, v tomto školním roce se zde naposledy učily dvě třídy organizované jako pobočka speciální školy Ústí nad Orlicí. Po skončení školního roku Pardubický kraj převede budovu na město Česká Třebová, které zde již provozuje prvním rokem mateřskou školu. To na plné využití školní budovy nestačí.
Ve čtvrti Borek bydlí cca 900 obyvatel  a je zde celkem více než stovka dětí, Bude pro ně výhodné, pokud budou mít školu co nejblíže svého domova. Budova bývalé ZŠ praktické je vybavení, je zde  dostatek učeben, tělocvična, jídelna, školní asfaltové hřiště, speciálně vybavené učebny (např. dílny, počítačová učebna), místnosti pro školní družinu. Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby zde byla pro nejmladší ročníky zařízena řádná výuka základní školy. K tomu směřovala aktivita zastupitelů již od září 2017.
Vedení města  tento záměr přijalo za vlastní, připravuje se na převzetí školní budovy a poprvé zde organizuje zápis dětí do prvních tříd. Zatím má být škola v Borku pobočkou ZŠ na Nádražní ulici. Zájem o návštěvu školy v Borku je i když se najdou i rodiče, kteří zapíší dítě ke školní docházce do jiné školy ve městě.  Mají na to plné právo.  Může to však narušit rentabilitu školního vyučování, protože optimálně je  třeba mít ve třídě 15 dětí.  Jinak by muselo město na zdejší výuku doplácet.  Uvidíme, jak se podaří třídu v Borku naplnit, teprve potom bude možné dělat závěry.  Bylo by ovšem škoda, kdyby měla zůstat školní budova, kterou mají žáci v Borku za humny, prázdná. Zápis se zde konal včera 6. dubna odpoledne, byl jsem se podívat. Zájemci sem přicházeli podle mého názoru měli o školní docházku ve zdejší škole zájem. Škola však není v současné době tak útulně vybavená jako učebny prvňáčků ve městě, je to ovšem pochopitelné, budova školy patří zatím Pardubickému kraji a převod se teprve připravuje.
Výsledky zápisu jsou známé. V Borku se v pátek 6. dubna zapsalo 10 dětí, rodiče dalších dvou požádali o odklad. K zápisu přišli i rodiče starších dětí.  Zda to bude na otevření třídy v Borku stačit, rozhodne rada města. Platy pedagogických pracovníků  jsou transferem z rozpočtu kraje. Jde ovšem o lokalitu, které by zřízení školy velmi pomohlo. 
Koalice pro Českou Třebovou navrhuje co nejdříve  vytvořit plnohodnotnou Základní a mateřskou školu Borek se samostatným vedením, nikoliv jenom pobočku škol ze města. Vybavená a dále upravovaná budova stávající ZŠ praktické v této lokalitě velmi pomůže celkovému zvýšení prestiže této oblasti, která je pro město nepostradatelná a potřebuje mít své vybavené zázemí a to na dobré úrovni. Takové, které si zdejší školní mládež a jejich rodiče zasluhují.  Každá obec si zřízení školy považuje a brání, tady školní budovu máme a to je základ k budoucím povznesení celé této oblasti. 
Pro budoucnost školy v Borku bude zapotřebí, aby k ní rodiče z této čtvrti měli plnou důvěru. Odpadne jednak cestování  dětí již od první třídy do města, což např. v zimních měsících není zcela jednoduché. Odpoledne by zde děti měly zajímavé vyžití ve školní družině, snazší by byl kontakt rodičů s učitelkou, bylo by zde možné snadněji organizovat zájmové kroužky. Děti by zde chodily až do páté třídy a teprve potom by přešly na základní školy do města, kde by vhodně doplnily počet žáků, neboť řada jich z páté třídy odchází do osmiletého gymnázia  (mm)
Fotografie ze zápisu v Borku