Jaké to bude po novém roce

podle nového zákona o hazardu  

Vzhledem k tomu, že se Koalice pro Českou Třebovou  nechce smířit se současným stavem v oblasti hazardu v našem městě, zúčastnili se členové Koalice odborného semináře k této problematice v Praze, pořádaného Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem financí. Byl velmi navštíven, sál kulturního domu, ve kterém se seminář konal, byl zcela zaplněn zástupci samospráv prakticky z celých Čech, také z radnic našeho okresu (ne však z České Třebové). Získané informace k aplikaci nového zákona podané přednášejícími byly velmi cenné, mimo vlastní přednášky jsme měli možnost separátních odborných konzultací, konzultanti z ministerstva vnitra, ministerstva financí i Hospodářské komory dokázali všechny technické i právní problémy tazatelů vyřešit.

Získané informace nám umožňují se v problematice hazardu a možnostech jeho regulace podle nového zákona dobře orientovat.  Než bude napsáno o tom jak to po novém roce bude, je třeba znovu politovat, že se nepodařilo omezit nebo zcela zrušit hazard v našem městě předloženou obecně závaznou vyhláškou již během letošního roku, protože po novém roce bude takový krok problematičtější a bude jej zřejmě nutné časově odložit v horizontu 3 roky (reálná je jen dílčí regulace). Možná právě to bylo cílem těch, kteří hlasovali proti přijetí vyhlášky. Jejich cílem bylo především co nejdéle zachovat stav, kdy poplatky za VHP (nově daň z hazardu) naplňují městský rozpočet.

Provozovatelé heren čekají totiž v souvislosti přechodem na činnost v podmínkách nového zákona nemalé náklady, a pokud je vynaloží, bylo by od města či obce velmi nefér jim herny poté pomocí nově schválené obecně závazné vyhlášky zrušit. Právě proto předložila Koalice pro Českou Třebovou svůj návrh vyhlášky včas v letošním roce, aby se situace vyjasnila ještě před nutností přechodu na podmínky nově schváleného zákona o  hazardu.

Podle hlasování o návrhu vyhlášky  lze soudit, že zastupitelé z ostatních volebních stran (včetně učitelů či ředitelů škol) v našem zastupitelstvu však herny ve Třebové potřebují, byť jsou potenciálním zdrojem problémů. Přivádí na České Třebové klientelu, o kterou příliš nestojíme (v okolních městech  jsou herny omezeny či zrušeny) a navíc ožebračují rodiny hráčů o prostředky, kterých většinou nemají dostatek. Důsledky jsou známé - hráčství vede k sociálním a rodinným problémům či tragédiím. Občané města herny ve velkém počtu nechtějí a nepotřebují. Není to izolovaný okrajový jev. V rámci republiky se v roce 2015 prosázelo ve všech druzích hazardu 153 miliard korun..... ( ! )

Nové podmínky pro hazard od ledna 2017 ve zvláštním článku:

Herny - nové podmínky ZDE

Nutno připomenout, že ve stávajících zařízeních tedy např. restauracích mohu v dalším roce 2017 dosavadní povolené výherní hrací přístroje pokračovat podle starého zákona s tím, že jejich provozovatelé budou odvádět již nově stanovenou daň z hazardu. Díky tomu nelze očekávat, že se v roce 2017 příležitosti pro hráče tzv, "technické hry" v České Třebové sníží, tedy že hazard ubude jen tím, že již bude platit nový zákon o hazardu. V tomto smyslu byly předpoklady nutného odkladu vyhlášky "až  na příští rok" zcela liché.

Na další články webu Koalice pro Českou Třebovou

Na web Českotřebovského deníku