KASINO

V každém kasinu musí být minimálně 3 stoly pro živou hru, tedy hru řízenou např. krupiérem nebo takovou, kde hrají hráči proti sobě a dále 30  herních pozic pro technickou hru.   Hracích stolů a  výherních hracích přístrojů pro technickou hru může být i více, podle rozsahu základního povolení, kterou provozovatel kasína  získá. Podle toho musí složit také úměrnou kauci.  Nejmenší kasino tedy musí mít 3 hrací stoly a 30 hracích pozic pro technickou hru. Hrací stoly musí být v provozu po celou dobu provozu kasina. Kasino má odlišné podmínky pro provoz, již zde neplatí omezení doby otevření jako u heren.V kasinu je možné také organizovat tzv. BINGO. Není to ale povínné.  Registrace návštěvníků kasina je také povinná,  jako v případě heren. Nakonec to v kasinech platilo již podle starého zákona. Dosud však nebyl počet stolů pro živou hru nijak určen, stačilo takový stůl v kasinu mít a provozovat jej jen sporadicky. Volný pohyb osob byl dosud pouze u heren a restaurací s automaty, případně dalších provozoven smíšeného typu, kde byly výherní hrací přístroje jen vedlejší činností.  To ovšem podle nového zákona nebude možné.

DAŇ Z HAZARDU

Z provozování herny platí provozovatel podle nového zákona "Daň z hazardu", která byla pro technickou hru stanovena.  Základem daně je rozdíl mezi vsazenými prostředky a vyplacenými výhrami, podíl je 35% s tím, že existuje základní (minimální) daň z jedné hrací pozice ve výši 9200 Kč, odpadá totiž dosavadní poplatek ve výši 80 Kč měsíčně za 1 VHP. Daň je sdílená, rozděluje se mezi stát a obec, na jejímž území se herna nachází. Obec dostává z provozu heren s technickou hrou podíl, který závisí na počtu povolených herních pozic v dané obci.  Daň z hazardu se platí i dalších činností posouzených jako hazardní hry, V kasinu se mimo technickou hru na výherních hracích přístrojích, videoterminálech, "kvízomatech" a dalším obdobném  zařízení provozuje povinně tzv. "živá hra". Jako zařízení pro mechanickou hru se povazuje také např. elektromechanická ruleta s více pozicemi pro hráče.

Dle ustanovení § 3 zákona je vymezen základ daně z hazardu, jež je součtem dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher u hazardních her. Základ daně tedy tvoří částku mezi přijatými a nevrácenými vklady a vyplacenými výhrami. Pro každou hazardní hru se stanovuje samostatný základ daně a součet těchto dílčích základů daně bude celkovým základem daně z hazardních her.

Sazby daně z hazardních her jsou vyšší než stávající sazby odvodu z loterií a jiných podobných her. Nejvyšší sazba ve výši 35 % bude aplikována na technické hry, a to z toho důvodu, že jsou vnímány společností jako nejvíce škodlivé a s největším rizikem vzniku závislosti hráčství. Právě s ohledem na tuto skutečnost bude u těchto her zavedena minimální daň, která činí částku ve výši 9.200,- Kč za kalendářní čtvrtletí. U živých her, loterií a bing je schválena sazba ve výši 30 %, a u kursových sázek, totalizátorových her, turnajů malého rozsahu a tombol s herní jistotou převyšující částku ve výši 100.000,- Kč, činí sazba 25 %. Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí. Výše jednotlivých sazeb daně z hazardu u hazardních her byla navržena i s ohledem na možné omezení nabídky hazardu, což je s ohledem na následky, které jsou s hazardem spojeny, pro společnost více než žádoucí.

Zákon určuje, že výnos z  technických her se dělí mezi stát a obce v poměru 65 % do obecního rozpočtu a zbývajících 35 % procent ve prospěch státu. Výnos dílčích daní z ostatních her se dělí mezi stát a obce v poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí.

Daň z z výtěžku zařízení pro technickou hru (řekněme z tzv. "automatů")  získaná  do rozpočtu obcí je závislá na počtu povolených automatů na počátku zdaňovacího období. Zdaňovací období je tříměsíční, čtvrtletní. Daň je třeba přiznat a uhradit do 25. dne následujícího měsíce, podobně jako DPH u čtvrtletních plátců.  Nebudeme-li mít povolený jediný automat, nedostaneme do rozpočtu z z dílčí daně z technické hry žádné peníze. Základem daně je 35% z rozdílu  mezi vsazenými prostředky a vyplacenými výhrami v celé České republice, není to tedy závislé na tom, zda herny v dané obci prosperují nebo živoří. 

Kdybychom však neměli ve městě žádný povolený automat, tak získáme podíl na dani z dalších hazardních činností, které nejsou spojené s technickou hrou, tedy např. z živé hry v kasinech, sázení na internetu (jehož objem prudce roste). Tento druh hazardu nebyl dosud daňově podchycen. .

Daň z "netechnického" hazardu je opět sdílená, je rozpočítána na města a obce stejně jako daň z příjmu, tedy podle počtu obyvatel a podle katastrální výměry obce. V roce 2014 činil největší objem vložených prostředků na trh hazardních her v kategorii technických her, kde jejich celková výše tvořila částku 84,2 mld. Kč. Druhou nejvýznamnější kategorií této oblasti tvořily kurzové sázky s vloženou částkou ve výši 35,6 mld. Kč, loterie s částkou ve výši 9,2 mld. Kč a živé hry s částkou ve výši 8,9 mld. Kč. Podíly jednotlivých druhů hazardu se však obecně  mění. Nová dílčí daň bude ze sázení na internetu a jistě poroste, zatímco množství peněz prosázených v zařízení pro technickou hru se již několik let snižuje a počet instalovaných VHP klesá, také díky omezení hazardu pomocí městských vyhlášek.

Na semináři byl představen model ukazující objem hazardu v jednotlivých sídlech (městech a obcích) v ČR, Hazard je především ve velkých městech, a pak v problémových oblastech kolem hraničních přechodů, hodně na Ostravsku a na severu Čech a kolem slovenských hranic.  Město Česká Třebová má na mapě hazardu České republiky "důstojné postavení" a za počet instalovaných VHP se "nemusí stydět".  Opravdu musíme patřit k problémovým, oblastem státu?

Herny v České Třebové - udrží se?

Křib - Star arena, Star tip
Moravská ulice, Coctail bar
Staré nám U Kašny
Hýblova ulice - Star arena
Sadová ulice - Padevět (Šatlava)
Beseda herna non stop
Ústecká Typos bar
Herna bar Lhotka U Fraidlů

Po plném zavedení nového zákona o hazardu  do praxe počet  zařízení pro technickou hru možná poklesne, automaty zmizí z restaurací a sázkových kanceláří., zavedou se herny. Stávající počet 14 - 15 míst s výherními hracími přístroji v České Třebové se tedy do roka sníží na menší počet heren, které budou odpovídat vybavením a režimem novému zákonu. Pokud by však zůstalo 8 specializovaných heren jako dosud, znamenalo by to 8 x 15 = 120 herních pozic, tedy vlastně nárůst proti současnému stavu, který činí asi 113 - 115 VHP.

Na jejich přísnější režim (dosud zde žádný monitoring ani omezení nebylo) si však klienti jistě zvyknou a od sázení je neodradí.  Je to specifická klientela, kterou nemůže nově zavedený monitoring v herně zničit. Nový zákon měl také zamezit hráčství u problémových lidí a poživatelů dávek. Takové omezení hned po novém roce oživeno nebude  a automaty z restaurací vymizí postupně. Pak dojde k přesunu klientů z restaurací do heren, kam budou jezdit i klienti odjinud, pro nás nehráče spíše jako nezvaní hosté. V hernách se pak mohou přes zavedený monitoring objevit negativní jevy, které se mohou přenášet i ven do veřejného prostoru. Hodně lze napsat také o vlivu na "odvážné" mladé lidi. Zatím se měli možnost potkat automatem v restauraci, nyní za ním dojdou přímo do herního doupěte, izolovaného od společnosti s daleko větší nabídkou. To bude daň za to, že jsme neměli odvahu včas vydat omezující vyhlášku.

Rozdíl v příjmech města v příštím roce bude tedy nepatrný, později se může o něco snížit, záleží na počtu heren. Poroste však výtěžnost dílčí daně z ostatního hazardu, zejména z internetu. Zde však připadne z celostátního balíku dílčí daně na obce jen menší část. Takže kdybychom herny zakázali, přijdeme jen o část nyní poukazovaných prostředků. Rozpočtový příjem z technické hry na povolených herních pozicích však bude vyvažovat hromada problémů a ztrát jiného charakteru, řadu z nich nelze ani dobře vyčíslit.

Podmínky pro HERNY dle nového zákona ZDE

Zpět na úvodní text o hazardu

Na další články webu Koalice pro Českou Třebovou

Na web Českotřebovského deníku