Veřejné projednávání záměru modernizace železničního uzlu -

projektanti nás tahali za nos:

HLUKOVÁ STUDIE NEBYLA ZVEŘEJNĚNA

 

Mluvilo se o tom, že jsme se mohli s projektem seznámit při loňském procesu projednávání vlivů s záměru stavby na životní prostředí (EIA) a že jsme se zde tedy mohli seznámit s hlukovou studií, proč se práme na nějaké výsledky měření a jejich výpočty. 

Vážení inženýři: slyšeli jsme ty výsledky prvně.

Materiál pro EIA  byl zveřejněn na webu MŽP, ale bez hlukové studie! 

Pro občany města byly základní informace využity loni ve čtyřdilném seriálu v Českotřebovském zpravodaji i s barevným mapovým znázorněním přestavby uzlu. Hlukovou studii jsem zde nenašel, součástí předložené dokumentace nebyla.

Chtěl jsem na to upozornit již při veřejném projednávání v Národním domě, ale nebyl jsem si jist, zda jsem nepřehlédl aspoň nějaký odkaz.

Nikoliv, nepřehlédl. 

Přesto se příslušní "promovaní inženýři" na veřejném projednávání  nestyděli  lhát o tom, že jsme všechno jako občané města měli k dispozici. Na webových stránkách ministerstva životního prostředí určitě ne. Zde je  v závěru tohoto obsáhlého materiálu na straně 62 pouze sdělení, že "Hluková studie je samostatnou přílohou", kterou všem na tento web ministerstva životního prostředí nevystavili !

 

Můžeme se o tom  přesvědčit na odkaze na posuzování vlivů na životní prostředí EIA pro projekt "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová"
https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BBS

zc3OF9vem5hbWVuaURPQ180NzI1OTQ4MDk1

MDA2MTcyMjQyLnBkZg/PAK778_oznameni.pdf
Znovu jsem si to ověřoval a hluková studie prostě není a nebyla na webu MŽP ČR zveřejněna.

 

To je ovšem faul a je třeba požadovat nápravu, vysvětlení. Neměli bychom  si nechat ze sebe dělat blbce, když závada je někde úplně jinde u investora a projektanta. Očekávám co nejrychlejší nápravu, zveřejnění Hlukové studie a zejména tabulek naměřených hodnot měření hluku v roce 2016 a vypočtených pro rok 2030 ve dne a v noci pro jednotlivé měřené body.

 

To nic nemění na tom, že bychom neměli na investorovi, tedy SŽDC, s.o. požadovat přípravu alternativního projektu, který by vycházel z některých naznačených diskuzních příspěvků. Máme plné právo se domnívat, že byl zvolen projekt pro investora co možná nejjednodušší, takový, který při kolaudaci "nejlépe vyjde", se kterým bude nejméně starostí. 

Tak nějak jako by se odcházejícím občanům po diskuzi zdálo, že se sice můžeme ptát na cokoliv,  že sice bude další jednání, ale nakonec jen takové, na kterém si hlavní městský architekt (který v České Třebové ani nebydlí) určí, jakou barvu mají naše (pětimetrové) protihlukové stěny mít.

Milan Mikolecký