Městské koupaliště - co s ním?               .... píše se rok 2014
 
Hlavní strana
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Náměty se kterými pracujeme
Představujeme naše kandidáty
Připravujeme
 
Téma městské koupaliště a jeho současný stav se dostává do povědomí veřejnosti v určitých periodách. Naposledy se tak stalo v březnu t.r. po zveřejnění seriálu fotografií Luboše Kozla, který navštívil areál koupaliště s fotoaparátem, abychom zjistili v jakém je stavu a co s ním lze nebo nelze udělat.  Nyní se o městském letním koupališti zmiňuje alespoň okrajově také ve svém příspěvku v Čt. zpravodaji paní Jarmila Korejtková. Jednou větou: Je to hrůza a je to zde nebezpečné. Je to majetek města o který se město zjevně nestará a to by se nemělo jen tak přejít.  Nad občasnými pokusy bylo dosud více méně máváno rukou. Je to přitom problém, který leží před námi a musíme se nad ním zamyslet. Co s ním, jaké najít reálné řešení? 

Problém řešila "za své" již před čtyřmi lety Koalice pro Českou Třebovou, která nechala  ve spolupráci s fakultou architektury Technické univerzity Liberec a jejím proděkanem Prof. Ing. arch. Jiřím Suchomelem vypracovat dva alternativní návrhy, vhodné ovšem především  v souvislosti s využitím soukromého kapitálu.  Návrhy byly zveřejněny na webových stránkách Koalice a ještě nyní je můžeme ukázat. Jejich podstatou byla resuscitace původního areálu částečně s využitím původních objektů a rozšířením o ubytovací kapacitu a venkovní sportoviště. Vše v okolí jsou městské pozemky.  Soukromý kapitál se zatím stále úspěšně České Třebové vyhýbá a nepodařila se ani nabídka této lokality na realizaci nové investice do komplexu pro seniory za peníze (švýcarského) Červeného kříže. Rozpočet města v uplynulém období byl poměrně velmi napnutý  (splácíme velké dluhy), volné investiční prostředky  prakticky žádné nebyly. Nepodařilo se (bohužel) ani naspořit nějaké významné úspory pro další období.

Za této situace je třeba se dívat na zdevastovaný areál bývalého městského koupaliště s pokorou a reálně uvažovat co zvládneme. vycházíme z toho, že stávající stav tak už zůstat nemůže. Skončila doba regionálních operačních programů, ze kterých se daly obdobné projekty financovat.  Pro další období bude jen jediný Integrovaný operační program. I zde bychom si jistě přáli  uspět a ještě dále dotace využívat. Ale na městské koupaliště zde jistě prostředky nebudou.

ROZBOR PROBLÉMU

Kladem lokality je blízkost města, příroda a hlavně voda z Křivolického potoka, rybníčky v sousedství a také dobré dopravní napojení na Českou Třebovou ale i na Litomyšl. To vše se dá využít.

Komplex koupaliště s celoročními sportovišti by stál 100 milionů. Zapomeňme. Každý sport má již také ve městě nějaké působiště, lepší nebo horší. Sháňka po novém žádná není, pokud nemám na mysli velkou sportovní halu pro míčové sporty, tenisovou halu či lehkoatletický stadion s umělým povrchem a fotbalové hřiště s umělou trávou. Tato sportoviště již v jakýchsi plánech existují,  nejsou peníze. Nejreálnější je tenisová hala vybudovaná s pomocí dotace MŠMT v návaznosti na tenisové kurty Za Vodou.

Nutné bude rozdělení "akce Křivolík" na etapy. Navrhuji tři.

1) Demolice stávajících staveb a ruin bývalého bazénu, příprava dalšího postupu úpravy lokality ve variantách.  S touto etapou by se nemělo otálet. Je nutná, odstraní stávající nebezpečný stav.

2) Využít vodního zdroje  (Křivolického potoka) pro realizaci přírodní vodní nádrže s určitou možností předehřívání vody a pískovou pláží. Nádrž by se dala i vypouštět, vybudovaný přepad a výpusť by posílily kanalizační systém ve směru z Křivolíka v případě  krátkodobých intenzivních srážek, zabránily by povodňovým stavům v případě, když odtok pivovarského rybníčku nestačí. Nová přírodní nádrž s vlastním odkanalizováním by měla tedy i význam protipovodňový.

3) Další závisí na výškopisu lokality, jak moc by se lišila hladina nové přírodní nádrže a stávajícího rybníka Panamák. Větší vodní plocha by přinesla větší využití i při vědomí toho, že Panamák je dnes chovný rybník. V každém případě by se zde našlo v okolí přírodního koupaliště dost místa na stánky s občerstvením, třeba i na skautskou loděnici, hřiště na volejbal a nohejbal, beachvolejbal, bylo by to místo odpočinku v přírodě a u vody pro Třebováky, kteří nemají chatu a bazén na zahradě a krytý bazén je v létě neláká. Pro malé děti není dnes problém vybudovat ani menší plastový bazén se skluzavkou. Ze města se se dá snadnou dojít i pěšky.  Areál by zřejmě musel být  hlídán a oplocen, ale to už je o jiných problémech....

Nemyslím, že  jde o nereálné řešení. Bylo by to sice nevelké, ale proto snáze udržovatelné a dalo by se to postupně rozšiřovat podle podmínek.  Něco takového většího mají v Lanškrouně u rybníka (rybníků) nebo třeba v Jinolicích za Jičínem....

Milan Mikolecký 18/7  2014

Doplňky

Studie na koupaliště Křivolík z roku 2010  (studentky fakulty architektury  Technické univerzity Liberec)

1. varianta - Babora Šímová
2. varianta  - Lucie Němcová
 
Další staré příspěvky MOŽNÁ STOJI Za přečtení

Návrhy na společné řešení Zimního stadionu a koupaliště z roku 2003
Kritika záměru na stavbu otevřeného koupaliště u KPB v r. 2003 ( Ing. Marek)
Co se psalo a slibovalo o koupališti Křivolík před 10 lety v roce 2004

Potom nastal klid. ZS se postavil na Skalce, hokejbalové hřiště v Benátkách, koupaliště nebylo třeba, máme přece rekonstruovaný krytý bazén... Další návrhy připravila Koalice pro Českou Třebovou v r. 2010 pro soukromého investora, který ale nepřišel....

CELÁ fotoreportáž Luboše Kozla z koupaliště v Křivolíku - únor 2014 - najdete ZDE 
Stojí za to....