Studie areálu Křivolík         (I. varianta)
Atelier  Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela,  vedoucí ateliéru Ing. arch. Martin Šaml,
Autor: Barbora Šímová,  studentka Fakulty umění a architektury -  Technická univerzita Liberec  2010        

Zadavatel projektu: Koalice pro Českou Třebovou, nový subjekt pro komunální volby 2010 

Představujeme o první ze dvou pořízených alternativních studií na řešení, připravenou v úzké spolupráci s fakultou umění a architektury Technické univerzity  Liberec. Studie byly připraveny bez jakýchkoliv finančních nároků a jsou ukázkou možností spolupráce prestižní vysoké školy s s městem Česká Třebová. Prezentací  studií současně dáváme najevo, že nám osud velkého nevyužitého území v Křivolíku s velkým rekreačním potenciálem není lhostejný a snažíme se svým příspěvkem ukázat na možnosti využití, které si určitě zasluhuje. Je to oblast, která je dlouhodobě mimo pozornost města. Při vhodném způsobu  investování a využití dalších investičních mimorozpočtových zdrojů  je přitom toto cenné území řešitelné a dobře využitelné ve prospěch všech občanů města.. V dalším vydání představíme ještě studii alternativní. Obě se "drží při zemi", využívají přírodní hodnoty území k kvalitní dostupnost lokality. (mm)

Město Česká Třebová dává stále více prostoru sportu. Okolí města je protkáno sítí turistických, cyklistických a běžeckých tratí. V centru města se nachází několik sportovních hal a sportoviště a proto se tento areál, nacházející se na výjezdu z města směrem na Litomyšl, z hlediska sportu zdá být velmi atraktivní do budoucna. Koupaliště bylo v roce 1989 uzavřeno po 50 letech pro havarijní stav. Padlo několik návrhů na znovu obnovu areálu. Celý areál bude mít smysl, pokud ho bude možné využít celoročně. Probudí se zde další aktivity a vznikne tak moderní letní-zimní sportovní areál. Nachází se zde dvě přírodní vodní plochy. Horní rybník-retenční nádrž, kterou využívají rybáři a druhá plocha je bez zpevněných břehů. Chtěla bych zde zachovat možnost sportovního rybaření na horním rybníku, v zimně možnost bruslení, beach voleyball, petangue, multifunkční hřiště, koupání v bazénu s atrakcemi včetně koupání na spodním rybníku. Snažila jsem se umožnit pohodlný přístup k rybníkům. Vytvořila jsem několik atmosfér. Místo relaxace a sportu, s možností propojování různých aktivit. Ponechala jsem tu i volná prostranství. Zelené plochy, které lákají k různým dalším aktivitám a využitím. Záleží jen na fantazii návštěvníka. Celý areál je propojen, je zde umožněný volný pohyb. Při tom je zachována možnost výstavby areálu v etapách. Šatny a zázemí bazénu s barem se nachází mimo hotel. Vstup do bazénu je oddělený a nijak nenarušuje chod hotelu a při tom není nutné stavby od sebe nijak oddělovat-vstup je od města. Bazénu jsem se snažila vnuknout spíše atmosféru  rozmarného léta, než vřískot lidí ve vířivkách a tobogány. Stavba samotná je v kontaktu s okolím a terénem. Hotel smazává pevnou hranici mezi krajinou a stavbou. Hlavní ubytovací část objektu  směřuje nad vodní hladinu. Vzhled hotelu koresponduje s okolím. Jeho vnější fasáda je dřevěná kombinovaná se skleněnými plochami. Celkový tvar stavby vzchází ze siluety rybníka. V přízemní části hotelu se nachází sportoviště. V celém areálu jsem využila přírodních materiálů. Objekt šaten i letní bar nad bazénem jsou ze dřeva. Dále jsem u nich využila na dveřích a ostatních doplňcích barevných kontrastů, které jim vnuknou atmosféru léta. Stavby jsou stejně jako celkové řešení velice jednoduché a zapadají do zdejšího prostředí. Je možná realizace v několika etapách, stavby jsou samostatné a umožňují samostatný provoz. Barbora Šímová

Poděkování: Za velmi vstřícný přístup při zadání studentské práce na fakultě architektury z celého srdce děkuji  svému příteli Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřímu Suchomelovi, dlouholetému proděkanovi fakulty architektury TU v Liberci. Areál Křivolík osobně navštívil a prozkoumal zdejší možnosti, aby mohl být nápomocen radami studentkám ve svém univerzitním architektonickém ateliéru.  Dvě dosud pořízené studie mohou být teprve začátkem další spolupráce. Podobně výhodně a přitom na vysokém stupni odbornosti  řešit i jiné architektonické studie pro veřejný prostor v našem městě           Milan Mikolecký

 
Fotografie modelů umožňují jiný pohled na využití areálu.  Nejedná se o drahý projekt, drží se v nákladech při zemi, je realizovatelný
 

 Fotokopie prezentací uvedených v srpnovém vydání Čt. zpravodaje (po kliknutí se zvětší do nového okna)

Půdorysy navrhovaného hotelu:

    1. a2. nadzemní podlaží

suterén

Autor projektu: Barbora Šímová, studentka Fakulty umění a architektury Technická univerzita Liberec

 

Zpět na hlavní stranu