REVITALIZACE A ROZŠÍŘENÍ AREÁLU BÝVALÉHO KOUPALIŠTĚ KŘIVOLÍK ČESKÁ TŘEBOVÁ                                        (II.
varianta)
Lucie Němcová, Fakulta aRchitektury a umění, Technická univerzita Liberec
                                                        Atelier Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel,  as. Ing. arch. Martin Šaml
 
Zadavatel studie Koalice pro Českou Třebovou

Studie se snaží revitalizovat  poměrně velký areál  tak, aby jeho budoucí  využití a uplatnění bylo celoroční, tedy i během zimního období. To by mělo přinést do projektu další služby, které by rozšířily nabídku a atraktivnost celého areálu. Zároveň  z důvodů financování výstavby je také studie předpokládá i možnou etapizaci celého projektu.

Vzhledem v sezónnosti takového objektu, jakým je letní koupaliště, bylo logickým krokem vnést do navrhovaného projektu další možnosti využití, které by zajistili jistou kompaktnost areálu podporující jeho celoroční uplatnění. Z mých analýz jsem zjistila, že jsou v této lokalitě i širokém okolí značně poddimenzované možnosti ubytování a stravování, čehož jsem se rozhodla v návrhu projetu využít.

Tyto analýzy mě zároveň nasměrovaly i k celkovému charakteru areálu, který by měl podporovat vzrůstající tendenci vývoje města jako „města sportu". Také mě motivovaly k dalším úvahám o rozšíření nabídky sportovních aktivit v okolí. Mimo celkové rekonstrukce koupaliště a jeho bazénů, tak do projektu vnáším další element v podobě několika hřišť pro plážový volejbal, které v sportovní nabídce města doposud chyběly.

Celkový konečný návrh je následující: V přední jižní části pozemku je situována centrální budova, zahrnující zázemí pro koupaliště a ubytování, v rámci prvního patra. V patře druhém, s možností samostatného přístupu, se pak nachází prostorná restaurace s terasou. Výhodná pozice a strukturalizace celého tohoto objektu zajišťuje přístupnost a plynulost provozu všech jednotlivých částí, a to jak pro nově příchozí hosty tak pro rezidenty a návštěvníky koupaliště.

V severozápadní části, která je od zbytku pozemku oddělená vzrostlou zelení- utvářející tak jakousi klidovou zónu, umisťuji ubytovací domy. Co se týče ubytování, navrhuji zde bydlení sportovně rekreačního charakteru, umožňující využití komplexnosti služeb areálu.

Celková kapacita je rozdělena do pěti samostatných domů, zahrnující vždy privátní (pokoje s vlastním sociálním zázemím] společnou- společenskou zónu. Toto členění umožňuje ubytování jak jednotlivců, tak větších skupin, což flexibilně reaguje na čas různorodou poptávku potencionálních zájemců o ubytování.

V severovýchodní části se pak nachází komplex koupaliště s několika bazény a budovou, zahrnující občerstvení a sociální zažer Je zde i druhý vstup na pozemek areálu. V projektu se také snažím zapojit pro možnosti koupání i přilehlý rybník, a to soustavou ml umožňující pohodlnější přístup do vody. Tato část pozemku nabízí mimo koupání i další druhy vyžití v podobě drobných sportovní! aktivit jako jsou například písková hřiště na petanque.

Co se týče dostupnosti areálu, navrhuji zde možnost parkování pro auta i kola u obou vchodů na pozemek, umístění zastávky autobusu i pohodlné zpřístupnění komplexu pro pěší. Je zde i možnost vjezdu do areálu, a to pro rezidenty a zaměstnance.

Myslím si, že celkový koncept, který zde navrhuji, zapadá do kontextu požadavků a cílů, které jsem odvodila a posléze stanovila za zásadní pro řešení tohoto projetu. Jedná se hlavně o vzájemnou synchronizaci a funkčnost jednotlivých částí areálu, o podporu a rozvoj zřetelného charakteru daného území a v neposlední řadě o zvýšení celkové atraktivity původního areálu koupaliště Křivolík.

Lucie Němcová                                             Zpět na hlavní stranu

                                          Kliknutím na další fotografie se snímek zvětší do nového okna na velikost s šířkou 1000 pixelů

                        Zákresy do fotografií ukazují souvislost navržené studie  revitalizovaného a rozšířeného areálu se současným stavem areálu Křivolík

                  Nahoře horní budova, ve které bude dole sociální a provozní zázemí, kabinky a nahoře letní občerstvení na zakryté terase . Vpravo sauna

Napište Vaše názory na předložené studie! Zašlete nám je na adresu koaliceproct@seznam.cz !

Vaše názory zveřejníme (budete-li s tím souhlasit) a pokud také napíšete svoji adresu,  získáte možnost vyhrát pěknou věcnou cenu.  Deset ze zaslaných názorů odměníme !  Další způsob, jak získat odměnu je odpovědět  správně na tyto dvě otázky:

               1)  V kterém roce bylo koupaliště v Křivolíku postaveno a kdo byl jeho hlavní mecenáš?

               2)  V kterém roce byl velký požár původních šaten koupaliště?  (Šatny byly poté nahrazeny novým betonovým skeletem)

 

                                                                                                                                                                                              Zpět na hlavní stranu