Česká Třebová má v celostátním hodnocení podprůměrnou kvalitu života.
Podle výsledku srovnání 206 měst v ČR máme na víc!

Není vyšší materiální úroveň vykoupená horší dostupností bydlení a špatným životním prostředím?
Existují lokality, kde se koncentrují problémy?
Lidé se o tom, kde budou žít, rozhodují obvykle několikrát za život. Chtějí mít zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném prostředí, které je profesionálně spravované. Cestou je žít tam, kde tyto hodnoty jsou optimální, nebo požadovat zlepšení od stávající samosprávy.
Je proto žádoucí, aby občané svým zastupitelům kladli nové otázky z hlediska správy věcí veřejných a měli možnost se více podílet na rozvoji své obce. Jsme přesvědčeni, že analýza dat a detailní porovnání obcí může pomoci vedení obce lépe stanovit strategické priority. Hodnocení může také přispět ke sdružování obcí, tak aby mohly problémy efektivně řešit, inspirovat se a společně si poradit. Hodnocení může přispět ke změně nepříznivých trendů pro některé obce a celé lokality, nic není dané!
13. června byl spuštěn unikátní portál www.obcevdatech.cz, který nabízí zcela jiný pohled na kvalitu života v obcích. Díky pokročilým technologickým řešením a jedinečnému know-how jsme schopni porovnat kvalitu života ve všech obcích z rozšířenou působností na území ČR. Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností v jednotlivých obcích, a to na bázi principů mezinárodních metodik. 
 
U jednotlivých měst je uveden celkový index kvality života
a pak dílčí indexy ve třech hlavních kategoriích: 

1) Zdraví a životní prostředí 
2) Materiální zabezpečení a vzdělání  
3) Vztahy a služby
Tyto jsou následně složeny z dalších 29 detailních indexů. 
Srovnání může ukázat hlavní silné nebo slabé stránky obce, vymezit postavení obce na území kraje či celé republiky. Data a srovnání jsou pak neocenitelným nástrojem pro podporu rozhodovacích procesů volených zastupitelů a zásadním způsobem mohou změnit dosavadní přístup ke strategickému plánování.
Mimo Index kvality života, který je srdcem portálu, bude v nejbližší době přidán modul hospodaření obce a modul na zapojení občanů do řízení obce (tzv. obecní kavárna). Pilotní provoz portálu Chrudim potvrdil předpoklady, kdy stávající nástroje pro řízení měst neodpovídají dynamicky měnícímu se okolnímu prostředí.
Na webu je zveřejněno pořadí obcí podle hodnocení z výše uvedených indexů
Město Česká Třebová je nyní hodnoceno 4,3 body až na 145. místě v České republice a na 12. místě v Pardubickém kraji. Toto hodnocení lze považovat za podprůměrné a jeho důsledkem může být i trvalý úbytek obyvatel. O potřebě něco v našem městě změnit tedy víme všichni. 

Detailní hodnocení pro Českou Třebovou není zatím veřejně přístupné.
Hlavní kategorie:
Jak rozumět hodnotě získaného indexu města/obce?

Jde o hodnotu o nuly do 10. přičemž 20% obcí s nejnižším  hodnocením  dosahovalo hodnot od nuly do  3,7. Většina obcí dosahovala hodnot od 3,8 do 5,9 a 20% obcí pak mělo hodnocení 6,0 do 10.0.  Nejlepší hodnocení má město Říčany (10,0) 2. místo pak Praha (9,8), 3. místo Černošice (8,3), 4. Třeboň (8,2)....
 
Kvalita života  hodnocených měst se sídlem ORP v Pardubickém kraji:

Litomyšl na 12. místě (6,9)
Žamberk na 12. místě (6,6)
Pardubice na 33. místě (6,3)
Polička na 41. místě (6,0)
Ústí nad Orlicí na 45. místě (5,9)
Holice na 57. místě (5,7)
Hlinsko na 73. místě (5,4)
Lanškroun na 97. místě (5,0)
Chrudim na 100. místě (4,9)
Vysoké Mýto na 106. místě (4,9)
Svitavy na 138. místě (4,4)
Česká Třebová na 145. místě (4,3)
Přelouč na 149. místě (4,2)
Králíky na 175. místě (3,2)
Moravská Třebová na 193. místě (2,5)
Uveďme alespoň ještě poslední hodnocená města (sídla ORP) v tomto žebříčku:

201. Žatec (1,6), 202. Litvínov (1,5)  203. Most (1,3) 204. Vítkov (1,3) 205. Karviná (0,2) 206. Orlová (0,0) 

29 indexů kvality života:

Podrobný popis, rozbor a váhu v hodnocení najdete ve zvláštním souboru ZDE