Priority našeho programu
 
Hlavní strana
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Náměty se kterými pracujeme
Představujeme naše kandidáty
Připravujeme
 
Náměty našeho volebního programu představíme  jednak jako "Náměty priorit pro Českou Třebovou" Mimo našich webových stránek je uvedeme také na facebooku a písemně v naší předvolební brožurce, kterou doručíme v závěru měsíce září do poštovních schránek všech občanů v České Třebové.  Připravujeme také komplexní "Volební program Koalice pro Českou Třebovou", který již je v základní podobě dále uveden.
 
Některé podněty jsme získali také z vyhlášené ankety. Z ní vyplývá, co občany tíží a čemu sami  přisuzují své priority. Jsme si vědomi, že finančních prostředků  nebude v následujícím období dostatek. Příští zastupitelstvo dostane do vínku povinnost řešit stávající nemalou dluhovou službu města splácet cca 15 milionů ročně. Celkem musíme za 4 roky splatit asi 60 milionů korun, za které by se jinak dala pořídit slušná investice. Naopak zůstatek zděděných finančních prostředků po práci stávajícího zastupitelstva nebude velký, rezerva stávajícího systému financování města je bohužel minimální..... 
Sledujte také www.facebook.com/Koaliceproct
 
Sledujte naše webové stránky
http://www.koaliceproct.cz
 
 
 
 
Náměty z uzavřené koaliční smlouvy...

Transparentní rozpočet a hospodaření města
 
Větší informovanost o činnosti města a ekonomice městských společností
 
Budeme mít pod kontrolou cenu vody, nedopustíme její nezdůvodněný
    trvalý nárůst
Podpora rodin s dětmi. 
 
Zvýšené využití rodinných pasů v zařízeních města Česká Třebová,
 
Postupné omezení a likvidace hazardu, nejdříve v problémových oblastech.
   Na téma likvidace hazardu vyvoláme diskuzi, případně i referendum,
   využijeme zkušeností z jiných měst.
 
-  Dáme do pořádku soustavu městských vyhlášek, pravidel a nařízení
 
Připravíme program - projekt na oživení městského centra
 
-  Budeme pokračovat v iniciativě vedoucí k zajištění nových pracovních míst,
-  dořešení průmyslové zóny a její větší využití
-  Zajistíme  větší informovanost  občanů a lepší kontakt s občany
 
Budeme podporovat smysluplné volnočasové aktivity občanů všeho věku
Budeme usilovat o zajištění investic do sportovní infrastruktury města dle
   potřeb,  nikoliv podle "šikovnosti" sportovních organizací
 
Budeme usilovat o rychlé zajištění důstojných prostor pro městskou knihovnu
   (už 24 let chodíme do knihovny zadním vchodem !)
-  Připravíme smysluplný projekt pro využití nových dotací z EU
 
Nové reálné využití zdevastovaných prostor bývalého koupaliště
   V návrhuje  přírodní nádrž s pláží a zázemím pro děti nebo nová rozvojová plocha pro
    individuální bytovou výstavbu rodinných domů
    Koupaliště může být na Podhorce asi laciněji, již se o tom uvažovalo....
 
-  Trvalým úkolem zůstane řešení dopravní situace ve městě včetně iniciativy
    vedoucí k co nejlepšímu napojení města na rychlostní komunikaci
    a vybudování obchvatu..
-  Rekonstrukce chodníků ve městě dle potřeb,
-  Cyklostezka do Rybníka bude mít prioritu
-  Chceme, aby si děti a mládež měli kde hrát a kde sportovat, i když nejsou
    organizovanými sportovci
-  Nutností je příprava nového komplexního územního plánu města...
  
Volební program
 
Transparentní hospodaření města, neschovávat žádné příjmy a výdaje
Srozumitelné zápisy z jednání rady města, přehledná navigace na webu města

Podpora minibusové dopravy v rámci města a jeho připojených obcí
Plně využívat kamerový systém města, včetně mobilních kamer
 
Aktivně spolupracovat s orgány kraje a státu pro zlepšení úrovně dopravního napojení města
Pokračovat v rekonstrukcích městských komunikací, zejména prašných cest
Oživit centrum města a využívat aktivity vedoucí k oživení veřejného prostoru
 
Dokončit program revitalizace zeleně ve městě a pokračovat v rozvoji městských zelených ploch,
Dbát na řádné plnění úkolů při údržbě zelených ploch a údržbě komunikaci
plně (tedy podstatně více než dosud) využívat možnosti zapojit uchazeče o zaměstnání
Revitalizovat Alej Maxe Švabinského
 
Řešit situaci ZUŠ nyní umístěné ve dvou budovách, výstavbou nové energeticky úsporné budovy
s podporou Integrovaného regionálního programu EU.
Budovu ZUŠ na Tyršově náměstí pak využít  pro DDM Kamarád, zlepšit tím jeho možnosti.

Usilovat o zachování univerzitního pracoviště v našem městě, podporovat jeho rozvoj
Podporovat rozvoj střednícha vyšších škol v České Třebové a jejich zapojení do aktivit města.

Řešit spojení Skalka - Benátky včetně parkové úpravy a rozšíření sportovišť
Dobudovat sportovní komplex pro hokejbal a další sporty v Benátkách
Řešit využití sportovního stadionu na Skalce pro fotbal, lehkou atletiku i další sporty,
připravit plán na etapové dobudování zázemí
Ve spolupráci s ústeřdím ČOS a Minisferstvem, školství revitalizovat sportovní komplex
T.J. Sokol Česká Třebová na Skále, zlepšit sportovní areály škol (gymnázium, ZŠ Parník)
Vyřešit letní využití zimního stadionu instalací povrchu pro in-line bruslení / hokejbal
Připravit investici do krytého bazénu, která by zvětšila jeho atraktivita v konkurenci s okolními městy
 
V Křivolíku zlikvidovat existující zbytky bývalého koupaliště, rozhodnout o novém využití této rozvojové
plochy ( přírodní nádrž nebo připravit zástavbový plán pro obytný soubor (plocha je v majetku města
komunikačně dobře napojena
 
Plně využívat všechny možnosti pro propagaci našeho města nejen na veletrzích a v tisku, ale také
na vlakovém nádraží, a dopravním terminálu, spolupracovat s okolními městy na společných projektech.
Propagovat a využívat krásné okolí našeho města a jeho dobrou dostupnost
 
Pokračovat ve spolupráci s partnerskými městy hlavně na bázi spolupráce škol,
kulturních a sportovních spolků
 
Včas rozpoznat možné sociální problémy ve městě a řešit je s pomocí úřadů, ale také o.s. Naděje.

Přehodnotit stávající systém cen města a udělovaných ocenění
Zlepšit spolupráci s osadními výbory v integrovaných obcích např. výjezdním zasedáním rady města...