K OMEZENÍ HAZARDU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

 (návrh pro nově vytvořenou komisi  rady města)

1) Vzorové vyhlášky pro omezení hazardu podle nového zákona jsou k dispozici na webu Ministerstva financí nebo v případě potřeby je máme k dispozici stažené a zaslané přímo pracovníkem, který se tím na MFČR zabývá.

2) Rádi bychom  v rámci zastupitelstva města našli takovou shodu, který by umožnila  přijmout co nejúčinnější vyhlášku omezující hazard v našem městě.

3) Navrhujeme, aby vytvořená komise vyhlásila mezi členy zastupitelstva města ANKETU, ze které by se dalo zjistit,  zda si vůbec omezení hazardu přejí a s jakým druhem omezení by v souladu se svým svědomím souhlasili.   Anketa by neměla být moc složitá. Obsahovala by zásadní otázky , resp. bylo by možné vybrat ze tří základních odpovědí, případně s nějakou možností volně napsané poznámky.

A  - Nepřeji si žádné omezení hazardu v České Třebové  (Nový zákon je přísnější než ten předchozí, mohl by negativním jevům zamezit)

B - Podporuji jediné účinné řešení - t.j. úplný zákaz mechanické hry (automatů) na katastru města  (každá jiná varianta vlastně nic neřeší). Reálný zákaz je od roku 1.1. 2018, během letošního roku ještě lze provozovat automaty podle starého zákona na základě  dosavadních povolení.

C - Podporuji částečné omezení provozu heren ve městě  (např. časové - otevírací dobu zkrátit jen do 24 hodin nebo místně  - t.j. zákaz heren v některých lokalitách - v přímém sousedství škol nebo v sociálně vyloučené lokalitě Borek)

Herny podle nového zákona mají časové omezení provozní doby od 10 hodin dopoledne do 03 hodin v noci, tuto dobu lze pomocí OZV zkrátit, upravit. Výběr lokalit se zákazem heren nemůže být nahodilý, ale zdůvodněný, jinak hrozí soudní žaloby. Z toho vyplývá, že částečné omezení provozu bude jen bezzubé opatření, které mnoho nevyřeší a nezabrání ani např. tomu, že zde cizí investor  na zakoupeném pozemku postaví nový zábavný velkopodnik typu kasino.

4) VYHODNOCENÍ ANKETY UMOŽNÍ ZÍSKAT NÁZOR VŠECH JEDNOTLIVÝCH ZASTUPITELŮ. Anketní otázky je možné zaslat elektronickou poštou a získat poměrně rychle odpovědi, na další schůzce komise je vyhodnotit a podle výsledku ankety navrhnout další postup.  Odpadlo by vyjednávání v zastupitelských klubech.  Omezení hazardu a vztah zastupitele k hazardu považujeme za otázku svědomí každého zastupitele a nikoliv problém řešitelný přesvědčováním jednotlivců v politických klubech.

Informací o novém zákonu o hazardu je dostatek, v případě, že o to zastupitelé požádají , lze zajistit seminář s odborníkem na tuto problematiku třeba i z ministerstva financí.  Odmítáme dříve vyslovený požadavek, aby RM získala sama nějaké informace přednostně jen pro sebe.  Omezení hazardu je problém celého zastupitelstva,  všichni zastupitelé by měli mít stejné informace.

5) NEOTÁLET S ROZHODNUTÍM . Je třeba, aby podnikatelé v hazardu měli včas dostatek informací o tom, jaký je vztah zastupitelstva k hazardu a mohli se podle toho zařídit. Pokud budou investovat do úprav prostor, vzniknou další problémy