Město se připravuje na bitvu o protihlukové stěny            

Vysoké protihlukové stany v České Třebové u železniční tratě nechceme. Rozdělí naše město neprodyšnou stěnou, podobnou různým jiným kritizovaným zdím, které měly vždy oddělit jednoho od druhého, černé od bílých, hlučné od nehlučných, zabránit světlu, volnému výhledu a pohledu. Špatné jsou i betonové ploty na zahradách, ale nedivme se jim. Lidé se chtějí od venkovního prostoru také někdy oddělit. U železnice to je jinak, tak se jedná o opatření navždycky. U modernizace železničního uzlu se ale nejedná o soukromou akci, ale investici na veřejném prostranství, která se chystá zničit naše město. Vysoké stěny nechceme. Neznamená to, že se nechceme chránit před hlukem z dopravy, ale chceme zvolit takové metody, které stavbu vysokých stěn nevyžadují. 
Ve středu 30. května se na českotřebovské radnici uskuteční setkání zainteresovaných, kteří přišli s alternativními náměty pro realizaci protihlukových opatření na železnici v České Třebové, aniž by bylo třeba stavět vysoké protihlukové stěny.  Účast přislíbil jak organizátor petice Martin Horák, tak i odborníci, konkrétně přijede autor alternativních variant ochrany před hlukem Jan Eisenreich, ředitel firmy Brens Europe z Plzně a také městský architekt Ing. arch. J. Hájek. Na tomto setkání by zatím neměli být zástupci investora - SŽDC, s.o. a projektanta SUDOP Brno, neboť cílem je se na další takové jednání s investorem připravit. Jan Eisenreich především kritizuje zjednodušený přístup l přípravě hlukové studie, podle které byly pak provedeny všechny výpočty tak, aby jediným řešením byly vysoké protihlukové clony.
V každém případě bude středeční jednání na českotřebovské radnici příslibem aktivního vstupu města Česká Třebová jako účastníka stavebního řízení do projektové přípravy investice "modernizace železničního uzlu Česká Třebová. právě takový postup radnice jsme si přáli a tak jej nyní chválíme.
Koalice po Českou třebovou písemně žádala radu města o TO, ABY O JEDNÁNÍ S INVESTOREM USILOVALA A VYUŽILA AKTIVITU  ODBORNÍKA JANA eISENREICHA (a jeho spolupracovníků), KTERÝ JE OCHOTEn V TÉTO VĚCI POMÁHAT.  jSME rÁDI, ŽE  dochází ke shodě, JE TO MOŽNOST, JAK TENTO VeLKÝ PROBLÉM MĚSTA VYŘEŠIT.

 

Koalice pro Českou Třebovou