Představujeme naše kandidáty do komunálních voleb 2014
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Náměty se kterými pracujeme
Zpovídáme naše kandidáty
Připravujeme
NAŠE ANKETA

 

Uvádíme odpovědi kandidátů  Koalice pro Českou Třebovou
na následující čtyři otázky:
 
1)    Řekni(řekněte) nám něco o sobě - co děláš, máš rodinu, záliby a koníčky, oblíbený politik?
2)    Co se Ti v České Třebové líbí/nelíbí - oblíbené místo ve městě, co by si rád změnil?
3)    Jaký je Tvůj názor na kvalitu práce místních komunálních politiků?
4)    Který bod z programu Koalice pro Českou Třebovou je pro Tebe nejvýznamnější?
 
Pharm. Dr. Richard Záveský
 
Do České Třebové jsem přišel v roce 1990 se svou manželkou a tehdy roční dcerou z Hradce Králové, kde jsem se narodil, vyrostl a vystudoval.
Moje rodina se postupně rozrostla o tři syny, nejmladšímu bude letos 20,
a pak ještě páté dítě a tím je lékárna na Novém náměstí. Dostala jméno po mé manželce Anna a zabírá teď téměř všechen můj čas, tak na koníčky: kolo, lyže a orientační běh už nezbývá.
 
Oblíbený politik?! Dnes to snad ani nejde dohromady, ale neznám je blíž abych jim nekřivdil – nostalgicky vzpomínám na Josefa Luxe.
 
Hory, Javorka jsou krásná místa našeho města i Nové náměstí je hezké svojí zelení, ale nějak se nám ztrácí život lidský a komerční v centru města a tady bych rád přispěl, i když si myslím, že to není v moci úřední.
 
Leccos se podařilo, zatím jsem nic nedokázal, tak nebudu více hodnotit.
Za svojí prioritu považuji oživení centra města, Staré náměstí, Nové náměstí a jejich blízké okolí, uličky a zákoutí. Také otevřená sportoviště, dětská hřiště, ať mají děti kde vyrůstat a my můžeme v pohybu stárnout.
 

RADEK HÜBL

1. Ženatý, dvě děti, jeden kocour. Pracuji jako terénní sociální pracovník, zejména na sídlišti Borek. Moje zájmy, kromě knih, jsou divadla různých forem, posledních deset let zejména tzv. larpu Je to doposud méně známá forma umění i zábavy, která se ovšem prudce rozvíjí a lze o ní najít nejen články, ale i reportáže, v TV i na internetu. Nejsem jen hercem,ale i spoluautorem několika larpových her a organizátorem několika akcí kulturního charakteru. Ve své straně jsem byl předsedou Zákl.organizace v Č.Třebové, nyní jsem 1.místopředseda organizace krajské. Základem mých názorů je pro mě křesťanství vzešlé z učení J.A.Komenského a jeho následovníků, jako i díla J.R.R.Tolkiena, C.S.Lewise a G.K.Chestertona. Moji hudební oblíbenci začínají u Mozarta či Dvořáka a končí až u severských metalových kapel.  Oblíbenými politiky jsou pro mě všichni ti, u kterých jsem měl možnost poznat osobně, že plní sliby a naplňují svá slova činy bez ohledu na stranickou příslušnost.(ano,existují).
 
2. Česká Třebová je krásná, krásná svým divokým a stále poněkud neučesaným způsobem. Je mi to ale bližší než vyumělkovanost, ať starší či nová některých sousedních měst. Naše město pokládám za princeznu, která se stále zcela neprobudila ze začarovaného spánku, do kterého ji uvrhli komunisté a jejich devastující vláda. Je mnoho způsobů, jak město probudit a ukázat, jakou sílu v sobě skrývá. Věřím, že se tak bude dít. Bouřlivé a převážně pozitivní ohlasy na veškeré snahy o takové probuzení mi dávají za pravdu. Obyvatelé České Třebové bývají někdy neprávem označováni za  barbary či primitivy, často sami sebou. Je to lež a hloupá legenda.  Poznal jsem, že tomu tak rozhodně není a budoucnost ukáže, čeho všeho skvělého jsou občané našeho města schopni v různých oblastech...Sílu a krásu Třebové vidím zejména v přírodě okolo, ale i v přírodě ve městě samotném- starejme se o ni !

3. Město prošlo bezesporu velkým rozvojem, který do velké míry napravil křivdu minulých totalitních dob, kdy bylo městu nelogicky bráněno v tom, aby rostlo a obohacovalo se všemi způsoby. Ne však všechny kroky a způsoby pokládám za úplně šťastné, i když jejich úmysly chápu. Jsou místa, kam onen rozvoj ještě moc nedošel a nemá ani moc kudy, např. sídliště Borek, kde žije přes tisíc obyvatel. Ohledně rozpočtu se nemohu zbavit vleklého pocitu, že je nevyrovnaný a jsou spolky či oblasti méně podporované. Situace kolem konkurzů (ano,bylo jich více) je pro mě min. nešťastná a nepřehledná a doufám, že se co nejdříve vše vyjasní. Už teď to přináší České Třebové negativní publicitu. A zatím se nemám důvod domnívat, že neoprávněně. Větší vyrovnanost rozpočtu, šance pro všechny a ukázat obyvatelům, co vše se dá v našem veřejném prostoru dělat, to bude moje cesta, budu-li moci doprovázet kolegy zastupitele.
 
4. Jednou z priorit by pro mě bylo odstranění hazardu, který má málo známý, ale děsivý dopad na nás všechny. Závislost na automatech je odborníky srovnávána se závislostí na tvrdých drogách. Skutečně tohle  chceme v našem městě?
Samozřejmostí by mělo být pro naše město zcela transparentní hospodaření, rozpočet. To bude případně jeden z našich prvních kroků v zastupitelstvu. 
Jsem dlouholetým nadšeným uživatelem služeb naší knihovny a sleduji její úspěchy i nadstandardní služby, které se stále zvyšují. Proto jsem přesvědčen, že by zasloužila větší investice. Nemluvě o tom, že dostatečně velkou knihovnu pokládám za základní vybavenost každého města.
Také tématických hřišť či prostor pro děti i dospělé je málo a místa je dost. Změníme to.
Již v třicátých letech se začal řešit silniční obchvat města a je stále jasné, že je třeba. Budeme se snažit, aby se tento projekt, místo nesmyslného vodního kanálu, stal realitou.
Velkou bolestí mnohých je i chátrající areál bývalého koupaliště. Patřím mezi ty, kteří hledali a našli reálné i finančně vyrovnané řešení. Nechte se překvapit :)
 
Ing. Michal Kadlec
 
1)  Žiji a pracuji v České Třebové a podnikám v oboru geodézie. Vystudoval jsem Gymnázium v Č. Třebové a ČVUT v Praze, stavební fakultu, obor geodézie a kartografie. S manželkou vychováváme 4 děti. Ve volném čase působím jako volejbalový trenér. Mezi záliby a koníčky patří sport, pobyt v přírodě, historie-Prvorepublikové opevnění ČSR, zdravý životní styl. Politiku sleduji, ale z našich představitelů na celostátní úrovni není nikdo, kdo by mne něčím pozitivním upoutal. V posledním roce mne překvapila   politická strana, kterou jsem dříve vnímal spíše negativně. Její  představitel, pan Bělobrádek, je mi sympatický.
 
2) Po skončení studií jsem měl sportovní nabídku zůstat v Nymburce, ale vrátil jsem se do rodného města, kde žije celá má rodina. A nikdy jsem nelitoval. Krásná okolní příroda. Nekonečné množství lesních cest a cestiček, která se dají někdy jen těžko projít, studánky kolem Skuhrovského potoka, toulání se lesy bez cíle, to je to co mne dokáže uklidnit a nabít. Co se mi nelíbí? Je toho spousta. Ale z nejbližšího okolí mého bydliště je stav parků v Bezděkově a Na Zámostí. Jen se občas poseká tráva a nic. A přitom je to v blízkosti centra města a jejich funkce by mohla být výraznější. V parku v Bezděkově jsme před lety museli jako rodina vysadit náhradní výsadbu za skácený strom. Druh výsadby nám byl nařízen, ale na umístění náhradní výsadby nám bylo sděleno-někam to vysaďte v parku v Bezděkově. Prostě bez nějakého záměru. V parku Na Zámostí zase někdo nařídil před lety umístit cosi betonového. Vypadá to jako kanalizační šachta, ale přitom to jsou umělecké výrobky z nějaké soutěže, která byla před lety v našem městě pořádána. Asi zase někdo řekl, někam to umístěte a už bylo jedno, jak to vypadá. Takových příkladů je spousta. Vadí mi ten nezájem a polovičatost. Když už něco dělám, udělam po pořádně, smysluplně, abych se za to nemusel stydět.
 
3)  Protože jsem sportovec, tak oceňuji, že představitelé města pro sportovní vyžití občanů udělali za poslední léta mnoho práce, ale zdá se mi, že je čas na změnu. Masivní podpora některých sportů (fotbal, lední hokej), se mi jeví tak, že je na úkor jiných sportů, které nemají často ani odpovídající zázemí a přitom město reprezentují v celostátních soutěžích (hokejbal). Nelíbí se forma týdne sportu. Sportují stále stejné děti, které jsou šikovné, ale ty co nejsou tak šikovné, nemají možnost si to vyzkoušet. Nelíbilo se mi rozhodnutí místních komunálních politiků přesunout část sportovních soutěží do Rybníka, když možnost sportovat na sportovištích tu byla. Děti se složitě musely přesunovat do Rybníka a zpět.
 
4)  Za  nejvýznamnější považuji podporu malého a středního podnikání a živností a jejich návrat, v oblasti služeb, do centra města. Transparentní rozpočet města.

LUBOMÍR KOCMAN

1) V České Třebové žiji od narození, jsem 31 let ženatý, mám dospělého syna a roční vnučku. Celý můj život věnuji práci v obchodě, kde se každodenně setkávám se svými zákazníky. Tuto práci mám velice rád, neboť je zároveň i mým koníčkem. Většinu volného času věnuji záhradce a pěší turistice.

2) Nejraději navštěvuji park u kapličky sv. Kateřiny, kde se také pravidelně účastním bohoslužeb. Nový Terminál Jana Pernera považuji za reprezentativní vizitku našeho města. Za pozitivum města pokládám sportovní areály jako je lyžařské středisko Peklák, zimní stadion či krytý plavecký bazén. Naopak nedostatečně hodnotím absenci venkovního koupaliště pro veřejnost.

3) Současné vedení města má jistě své zásluhy, ale věřím, že změna v zastupitelstvu přinese spoustu nových nápadů a příležitostí.

4) Rád bych se zasadil o realizaci projektu výstavby venkovního koupaliště v Křívolíku.
 

Mgr. Iva Fikejsová

1) Poměrně náhodou jsem se stala učitelkou Základní školy praktické., dříve Zvláštní školy. Toto povolání vykonávám téměř 25 let, z toho 8 let řediteluji. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala, i když to mnohdy bývá těžké. Ani ne tak v práci se žáky, ale hlavně v boji s legislativou, která je čím dál víc koplikovanější. Navíc je v poslední době téměř nemožné přijmout žáka do režimu speciálního vzdělávání a tím je oddálena možnost poskytování včasné péče. Pokud netrávím čas za ředitelským stolem, vyrážím nejraději do přírody v okolí Třebové se psem bíglem. Novým koníčkem se mi stalo zahrádkaření, dlouhé roky sbírám bylinky. Zajímá mne zejména téma soběstačnosti rodin a co nejmenší závislost lidí na uměle vytvořených systémech.
Setkala jsem se s mnohými politiky,zejména v oblasti školství, nikdo není dokonalý, ani jim jejich práci nezávidím. Vážím si práce pana senátora Šilara a pana poslance Junka. Praktickými kroky či radou pomohli, když bylo potřeba. Nebo dlouholetý neúnavný zájem pana Mikoleckého o veřejné dění. S radostí sleduji aktivity „zeleného“ Martina Saifrta a obdivuji jeho nasazení.

2) Ani mě se nelíbí, že se Česká Třebová vylidňuje.Přitom se tolik změnila k lepšímu, máme tu např. spoustu nových sportovišť a nádherné okolí. Nicméně pracovních příležitostí je poskrovnu a „společenský život“ se zvolna přesouvá k slevovým akcím u Kauflandu. Moje oblíbené místo ve městě je ulička Na Splavě, ráda posedím u fontánky s pizzou v ruce.

3) Cením si práce všech, kteří jdou s kůží na trh a vykonávají jakékoliv veřejné funkce s cílem dobře spravovat a řídit svěřenou oblast. Např. poměrně často se setkávám s paní místostarostkou Žáčkovou a vážím si jejího přehledu o situaci ve speciálním školství a sociální problematice. Např. naši školu osobně několikrát navštívila, vždy se o naši existenci živě zajímala a praktickými kroky skutečně pomohla. Díky činnosti paní Žáčkové je Město Česká Třebová pro naši školu velmi důležitým partnerem. Naopak se mi opravdu nelíbí situace kolem konkurzu na ředitele ZUŠ.Pan Mimra si takové jednání rozhodně nezaslouží. Vadí mi i kamiony, které nás vytlačují nejen ze silnice.

4) Vybrat bod z našeho programu – rozpočet je důležitý, vyhlášky také....a hlavně mít na vše ty finance a schopnosti je hospodárně využít. Rodiny s dětmi, knihovna, cyklostezka do Rybníka a údržba těch co máme, hazard ve městě, koupaliště, kamiony.........práce je mnoho a cestu vidím ve spolupráci, ne v rivalitě.

 

PAVEL STEJSKAL
 
1)  Jmenuji se Pavel Stejskal a od roku 1983 bydlím v České Třebové. Jsem 31 let ženatý, mám dva dospělé syny a pracuji u ČD Cargo jako vedoucí posunu. Mým koníčkem je železnice, fotografuji vlaky, dění na železnici a zajímám se o provoz drah nejen u nás, ale v Evropě. Zabývám se rovněž historií železnic, podílel jsem se na tvorbě publikací o historii tratí v našem regionu. Přispívám občasnými příspěvky, věnovanými železnici a historii do dopravních časopisů a na železniční weby. Zabýval jsem se rovněž železničním modelářstvím, na které momentálně již nezbývá čas.  Vyloženě oblíbeného politika žádného nemám.

 
2)  Česká Třebová se mi jako město líbí, za dobu, co zde žiji, zkrásnělo, ale je zde mnoho věcí, které by se daly změnit. Velké výhrady mám k soše, která se nazývá Jan Perner na jinak velice pěkném dopravním terminálu. Dodnes jsem si na tuto stvůru nezvykl.  Vylepšit by se měl vzhled Nového náměstí i některých přilehlých ulic, či velice zanedbané zákoutí Benátek. Také chybí větší propagace městského muzea, které samotné je velice povedené, výrazné poutače na přístupech do města, hlavně právě na nádraží určitě chybí.
 
3)    Do politiky, či politikaření ve městě moc nevidím. Současnému vedení města se mnohé věci povedly, některé zase ne. Dost mi vadí, že radnice tak rychle vyslyšela stížnost několika jedinců na klavír na terminálu a dala jej odstranit, zatím co na daleko výraznější hlasy proti již mnou zmíněné tzv. sochy Jana Pernera nebyl brán ohled. A anketa před instalací sochy, kdy byly představené návrhy sochy, byla učiněná fraška, výběr byl již rozhodnut.  
 
4)   V programu Koalice pro Českou Třebovou je celá řada bodů, které jsou i mě velice blízké.  Oživení města, budování cyklostezky do Rybníka, či silniční obchvat, dále průhlednost investic, či jen opravy chodníků. Vlastně každý bod z programu je potřebný a důležitý pro drtivou část občanů České Třebové a tím i pro mě.

MARTIN SAIFRT

1) Jmenuji se Martin Saifrt a bydlím v České Třebové od svých šesti let. Od dětství se věnuji přírodě, výpočetní technice a cestování. Mé koníčky jsou mimo to i můj aktivismus, který mě naplňuje snad ze všeho nejvíce. Mám radost, když můžu ve městě něco měnit a tvořit akce jako jsou třeba Bleší trhy nebo instalace Piána v před nádraží. Poslední léta jsem začal cestovat a mezi mé zářezy patří destinace jako Ukrajina či Srí-Lanka. Můj nejoblíbenější politik je v prvé řadě Tomáš Garrigue Masaryk, který je pro mne také vzor. Pokud mám zmínit žijícího politika či političku tak to je Ondřej Liška a senátorka Eliška Wágnerová.

2) Česká Třebová je zajímavě položené město v malebném údolí. Mnoho mých přátel, kteří do našeho města poprvé přijedou jsou překvapeni z toho, že se odkudkoliv z města dostaneme do lesa za 10 minut. V České Třebové nemám své jedno oblíbené místo, ale je jich více. Začnu parkem Javorka, který když rozkvete je nádherně barevný a až někdy dech beroucí, dále hory jsou krásným putovním místem a Kozlov je taky nádherný. Pokud bych mohl něco změnit tak by to byla nálada. Nevím jestli to je jen v našem městě, či to je trendem v každém českém městě, ale každý mi tu přijde naštvaný. Věřím, že když vyjdeme ráno dobrou nohou a s úsměvem, který budeme šířit mezi sebou tak  uděláme naše město veselejší a otevřenější. Uvědomme si, že roste nová generace a ta přeci nebude sedět za oknem a sledovat v poklidu šum listí ve stromech.Pojďme to změnit a oživme společně Českou Třebovou.

3) Do politikaření v našem městě moc nevidím a věřím, že i mnoho lidí co čtou naše rozhovory. Radnice v tomto či obdobném složení úřaduje již třetím obdobím čili 12 let a po takové době se práce jistě stane všední a šedivá. Věřím, že je potřeba obměnit zastupitelstvo i radu města, tito noví budou moci obohatit fungování České Třebové novými nápady. Pokud bych se dostal do zastupitelstva tak bych inicioval větší otevřenost než je nyní.

4) Program naší koalice je různorodý, protože každá ze stran (KDU-ČSL, Strana Zelených, SNK-ED a nezávislých) přináší různý pohled na politiku a problematiku ve městě. Pro mne je důležitý začít řešit regulaci hazardu, transparentnost a znovu využití veřejných prostor jako je bývalé letní kino, staré koupaliště a parky a náměstí. Chtělo by více zapracovat na znovuoživení našeho historického centra jako je Staré náměstí a Nové náměstí. Věřím, že se dá změnit spousta věcí a vše bude záležet na vůli nově zvolených zastupitelů. POJĎME TO ZMĚNIT!

Ing. Jaroslava Knířová
 
1)        Učím odborné předměty na VOŠ a SŠT  v České Třebové. Jsem vdaná a mám tři dospělé děti. Ráda pracuji s lidmi a pro ně. Od dětství mám ráda tanec, a proto jsme s rodinou založili malou taneční školu. Ráda cestuji a poznávám nové přátele, protože právě v lidech  vidím největší bohatství. Často vyrážíme s manželem na výlety do okolí a v poslední době jsme vyměnili kola za koloběžky. 
 
2)        Moc se mi líbí Terminál Jana Pernera, protože je to nádherný vstup do našeho města.  Ráda chodím ke kostelíčku svaté Kateřiny, který má své osobité kouzlo, a proto jsme si zde s manželem řekli své druhé ano při stříbrné svatbě. Oceňuji i jedinečnou Jabkancovou pouť, která se koná právě zde. Chci se přimluvit za více odpadkových košů (hlavně na cyklostezce a mimo centrum města).
 
3)     Oceňuji jejich práci a myslím, že pro město udělali hodně. Vždycky je ale co zlepšovat a je třeba si nastavovat laťku výš. Nelíbí se mi, že do věcí veřejných vstupují osobní spory a nevraživost. To by se stávat nemělo, protože na to doplácíme všichni. 
 
4)     Všechny body programu jsou velmi důležité a patří k palčivým problémům našeho města.
 
RŮŽENA LOMAROVÁ
 
1)  Pracuji jako prodejce v zahraniční firmě Bühler Žamberk. Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti, synovi je 30 roků a dceři 32.  Svůj volný čas naplňuji aktivitami. Každoročně jsem asistenta Tříkrálové sbírky v České Třebové a okolí, spolupracuji s ČKCH, pracuji s dětmi, vedu misijní klubko. Zpívám v pěveckém sboru Bendl. Můj oblíbený politik byl p. Lux.
 
2)  Mám ráda okolí České Třebové, krásnou přírodu, která ji obklopuje. Ráda chodím na Hory, do Javorky,  a líbí se mi vesnička Kozlov se svou krásnou chaloupkou Maxe Švabinského. Největší kouzlo pro mě znamená kaplička sv. Kateřiny.   Nelíbí se mi neutěšený stav koupaliště a dále velký provoz kamionové dopravy městem.  Velice mě mrzí „vylidňování“ centra města, obchody tam  zejí prázdnotou, mám pocit, že se centrem stává obchodní zóna kolem Kauflandu, Tesca….  
 
3)  Přimlouvala bych se za větší zaměstnanost ve městě a okolí, získání investorů a tím tak vytvoření dalších pracovních míst.
 
4)  Zrušení herních automatů ve městě, větší zaměstnanost, řešení situace v Borku.

DOC. MGR. FRANTIŠEK PREISLER

1)           Ředitel Kulturního centra, ženatý. Ve volných aktivitách se zabývám hudbou, píši notové materiály. Oblíbeného politika nemám.
 
2)          Město, ve kterém žiji mám velice rád, protože řada mých předků zde zapustila své kořeny
 
3)          Myslím, že každé město velikosti České Třebové by mohlo být spokojeno s prací místních komunálních politiků
 
4)           Který bod z programu Koalice pro Českou Třebovou je nejvýznamnější?
Myslím, že všechny jsou důležité ...
 
 
doc. František Preisler

 

 
Ing. Jiří Prokop
 
1) V České Třebové jsem se narodil, vychodil základní školu, absolvoval železniční průmyslovku a ve studiu pak pokračoval na Vysoké škole dopravní v Žilině, kde jsem následně pracoval čtyři roky na Výzkumném ústavu dopravním a pak na zmíněné vysoké škole šest let přednášel aplikovanou fyziku v železniční dopravě. V roce 1988 jsem získal stipendium japonské vlády na studijní pobyt na Okayamské státní univerzitě, který jsem završil další státní zkouškou. Namísto návratu na Slovensko, kde jsem se po rozdělení republiky v roce 1993 stal cizincem, jsem dal přednost dalšímu pobytu v Japonsku, a tam jsem pak na několika univerzitách učil angličtinu a ruštinu a přednášel politologii. Když jsem se v roce 2006 vrátil po osmnácti letech domů, zrekonstruoval jsem rodičovský dům na Parníku, kde nyní žiji se svým partnerem. Pokud se mé práce týká, v současné době podnikám v oblasti nemovitostí a na částečný úvazek učím japonštinu na Gymnáziu v Litomyšli a občas i akademickou angličtinu na Dopravní fakultě Jana Pernera Pardubické univerzity. Podnikání mě živí a učení baví. K mým mnoha dalším zálibám patří cestování, divadlo, opera, klasická i populární hudba, tanec, literatura, zahradničení, vaření, … Pokud se našich vrcholných politiků týká, nemohu říci, že by některý z nich byl mým oblíbeným. S určitým respektem sleduji názory a činy Karla Schwarzenberga, Andreje Babiše a Tomia Okamury, které považuji za nezkorumpovatelné. Na komunální úrovni si pak vážím především Milana Mikoleckého pro jeho zdravé názory a zápal, se kterým se snaží je realizovat a pak také Jiřího Vencla pro jeho odbornou erudovanost a pracovní nasazení, se kterým pro Koalici pracuje.

2) Přestože jsem většinu svého dosavadního života prožil v zahraničí, považuju se za velkého českotřebovského patriota. Každý rok mívám několik návštěv ze zahraničí, většinou z Japonska. S hrdostí jim ukazuji naši chloubu Rotundu sv. Kateřiny, ale i moderní dopravní terminál Jana Pernera, projdu se s nimi po naší dobře udržované Javorce, zavedu je do pěkně zrekonstruované ulice Na Splavě a pak i do Městského muzea. Nemusím se bát pozvat je na oběd nebo večeři do Hotelu Bravo, Pivovaru Faltus nebo Restaurantu Bohemia a vzít je na nákupy do obchodní zóny na Parníku. Těší mě, když vidím, jak si fotografují krásné a zajímavé českotřebovské fontány, ale i nádherné přírodní scenérie na Horách, v Serpentýnách nebo na Kozlovském kopci. Rád je pozvu i na jakýkoliv program nebo akci bohatého kulturního, sportovního a společenského života ve městě. Rozhodně jim ale neukazuji ruiny starého koupaliště v Křivolíku, vybydlené domy na Semanínské ulici a nevodím je ani na parnický hřbitov nebo Nové náměstí, kde jako by se zastavil čas. Mrzí mě, že hosté přijíždějící do našeho města po silnici se z informačních tabulí nedozvědí nic o tom, že ve městě mohou navštívit nejstarší dochovanou architektonickou památku celých východních Čech, protože tyto tabule prostě neexistují, přestože jsem se již před několika lety osobně panu starostovi nabídl, že na jejich výrobu a osazení ochotně finančně přispěji.

3) Myslím, že politici na komunální úrovni se snaží naplňovat program svých stran a uskupení a v mnohém se jim to daří, i když se občas dopouštějí jistých přehmatů a nedůsledností. Jako příklad bych uvedl nejedntnost při hlasování o vybudování sjezdu z dálnice R35 pro Českou Třebovou. Za poněkud nešťastný považuji také způsob odvolání ředitele Základní umělecké školy pana Bohuslava Mimry. Věřím, že úspěch Koalice pro Českou Třebovou ve volbách přispěje k větší kompetentnosti a transparentnosti při rozhodování o zásadních problémech, a to ku prospěchu a spokojenosti občanů města.

4) Volební program Koalice je stále ve stadiu dolaďování a těžko říci, který z jeho bodů považuji za nejvýznamnější. Mezi ty důležitější patří podle mě dořešení realizace přivaděče z dálnice R35 pro Českou Třebovou, revitalizace městského koupaliště, zvýšení transparentnosti dotací do sportu, řešení neustále stoupající ceny vodného a stočného a v neposlední řadě i omezení počtu herních automatů v restauracích a barech.
 
Ing. Vlastimil Šplíchal

1)
Jsem ženatý již 28 let, mám dvě děti. Dcera již vylétla z hnízda, vdala se a odstěhovala mimo Třebovou. Syn v současnosti studuje vysokou školu v Brně. Manželka je učitelka odborných předmětů na VDA. Co se týká práce - snažíme se s kolegou podnikat. Od roku 1992 máme projekční kancelář, ke které jsme v roce 2010 přidali výrobní činnost v oblasti zdvihací a manipulační techniky. Vyrábíme jeřáby, zdvihací plošiny, pro ČD a Cargo opravujeme točny, přesuvny hříže aj. Prostě co je potřeba. Je to časově a psychicky náročná činnost a moc času na koničky mi nezbývá. Pokud mám čas trávím ho nejraději kutěním v dílně, v přírodě nebo na chalupě. Rovněž rád cestuji, když mi to čas dovolí. Mou zásadou je, aby práce, kterou vykonávám, ať je jakákoli, za něco stála.
Oblíbeného politika nemám žádného. Neznám je osobně a tudíž je i těžko mohu hodnotit z lidského hlediska. Osobně jsem poznal jen několik politiků a ty bych mezi své přátele nezařadil.

2) V České Třebové žiji již bezmála 50 let, byť jsem se tu nenarodil. Třebovou hodnotím jako běžné, průměrné město a jsem zde celkem spokojen. Při svých cestách jsem pobýval v řadě měst, někde se mi líbilo, jinde příliš ne, ale doma je doma. Co oceňuji na našem městě nejvíce je jeho okolí a blízkost relativně nedotčené přírody. Co mi vadí je hluk a smog z dopravy vedené středem města a v zimním období znečištěný vzduch v důsledku činnosti našich některých neukázněných spoluobčanů, kteří spalují i to co by rozhodně neměli. Věci, které by bylo možno změnit k lepšímu je jistě celá řada. V první řadě je to právě dopravní situace a průtah městem. Na to je ale bohužel naše samospráva krátká. Rovněž by si zasloužily zkulturnění některá místa v intravilánu. Je to především areál bývalého koupaliště - ostuda města, dále prostor na Zámostí kolem hokejbalového hřiště a protější svah. Studie už na to byly..... Rovněž areál bývalé Perly má před sebou ještě dlouhou cestu.

3) Co se týká činnosti místních komunálních politiků, je ji nutno posuzovat ze dvou hledisek - co se za posledních 20 let udělalo, s jakými prostředky, a co se udělat mohlo. Buďme objektivní. Třebová byla dost zanedbané a výrazně podinvestované město. Tomu nepřidala ani skutečnost, že jedním z hlavních zaměstnavatelů byly ČD a jejich problémy známe všichni. V době po revoluci se ve Třebové nevytvořila dostatečně silná podnikatelská skupina - nebyly k tomu podmínky vnitřní ani vnější. To se postupem času lepší, bohužel v době pro podnikání daleko složitější. V tomto kontextu a za uvedených podmínek se toho udělalo poměrně dost i když ne vše dopadlo optimálně. Já osobně nejsem příznivcem dotací. Dotace zkreslují realitu a v důsledku poskytování dotací se realizují projekty a stavby, které nejsou těmi nejdůležitějšími, nejpotřebnějšími. Já sám osobně bych celou řadu věcí asi řešil jinak. Máme vcelku pěkný přednádražní prostor, prostorné podzemní garáže, ale za jakou pořizovací cenu? Nebo pěší zóna na Nádražní ulici. Tu rozhodně za příliš povedenou nepovažuji.

4) Ještě jedna věc mi u nás a to nejen v České Třebové vadí - a to jsou vztahy mezi lidmi. Nevraživost, závist, pomluvy, egoismus, trvalá naštvanost na všechny okolo apod. Nedávno jsem se vrátil ze Spojených států z bohužel jen třítýdenní dovolené. Ale i tak to byla velká škola. Lidé se tam na sebe usmívají a ne jen proto že musí, pozdraví Vás i když Vás neznají, mají nehraný zájem o Vás i Vaše starosti a pokud je slušně požádáte, rádi Vám pomohou a to i v případě, že mají dost svých starostí. Když Vám někdo něco slíbí a podáte si ruce, je to něco jako smlouva. A vše funguje. Doporučil bych každému, ale zejména politikům, nějakou dobu žít na americkém venkově. Jen ten návrat: V první restauraci Vás okradou, bývalí přátelé či známí pomluví a obchodní patneři podrazí. Snad se to časem zlepší i když v poslední době je to spíše naopak.
 
 • MGR. MAGDALÉNA PETERKOVÁ

  1.   Jsem 34 let šťastně vdaná, s manželem máme jednu dospělou dceru. Začala jsem učit v roce 1978 na základní škole, od roku 1985 učím na střední škole (nyní VOŠ a SŠT, areál Skalka). Ačkoliv je dnešní mládež jiná než před třiceti lety, práce učitelky pro mě nepřestala být důležitá a zajímavá. Moje záliby jsou orientovány především na kulturní oblast - divadlo, četba, hudba, jsem členkou ochotnického souboru Hýbl, navštěvovala jsem pěvecký sbor Bendl. Snažím se o studium italštiny, mám ráda turistiku, někdy dám přednost kolu. Jmenovat oblíbeného politika je pro mě těžké,  v současné době fandím ministru školství M. Chládkovi.

  2.       Před čtyřmi lety jsem napsala, že mám ráda svoje město, jsem patriot a na tom se nic nezměnilo. Nejradši mám  Javorku, a to nejen proto, že tam bydlím. Mám ráda Kozlov, okolní lesy, kopce. Líbí se mi nový dopravní terminál, muzeum, vážím si péče o seniory. Ovšem nejen park Javorka, silnice po serpentýnách, ale i řada jiných míst by si zasloužila větší péči. Před neuváženými novými projekty dávám přednost udržování a zlepšování toho, co již máme.

   

  3.       Vážím si práce vedení města i členů rady a zastupitelstva. Samozřejmě ne vždy souhlasím s jejich rozhodnutím, např. s preferováním dotací  především do fotbalového klubu. Jsou i jiné oblasti sportu, které by si dotace zasloužily.

   

  4.       Transparentní rozpočet a hospodaření města a podpora mladých rodin s dětmi.

 • Ing. Markéta Bělková Jelínková

  1) Jmenuji se Markéta Bělková Jelínková, ing., vystudovala jsem TU Liberec, je mi 42 let, jsem vdaná a mám dvě děti. Pracuji jako administrativní  pracovník v Geodézii Česká Třebová. Vedle trénování volejbalu v TJ Sokol SK Geodézie Česká Třebová je volný čas vyplněn péčí o rodinu a jakýmkoliv sportem. 

  2)  I po studiu v Liberci i po ročním pobytu v Německu, jsem se vrátila do České Třebové a mohu říct všude dobře, ale doma nejlépe. Mám ráda město v dolíku s kopci a krásnou přírodou v okolí. Vše je o lidech a jejich přístupu k věci cizí, mám na mysli podchod u Červeńáku, bylo období, kdy se tam chodili dívat děti i ze školek na pohádkové postavy a teď to někdo pomaloval, že máte strach tam jít. Máme pěkná místa v České Třebové Javorka, park Na Zámostí a další, ale jejich využitelnost je malá, chybí atrakce pro děti i mladé.

  3) Byť jsem volejbalista, nesouhlasím s dotacemi do fotbalu v našem městě -  je to  osobami v zastupitelstvu p.Keprt či p.Nejedlý, nebo je pravidlo, že osoba ze zastupitelstva kope za to co je jeho srdci nejbližší. Vždyť hokejbalisti hrající 1.ligu se musejí za své prostory stydět a pomalu se nemají kde převléct či osprchovat, za to fotbalisti nevědí, do které šatny či sprchy dříve. Prostory Na Skále jsou také otřesné, ale nikdo nám nic nepostaví. Tímto chci říci, že vidím dobré věci, které se uskutečnili v minulých letech, ale zároveň prahnu po novém elánu nového zastupitelstva, které má namysli přání všech občanů tohoto města.

  4) Jako pamětníka koupaliště, mě trápí stav tohoto místa, ať bude záměr jakýkoliv, jsem alespoň pro zlikvidování chátrajícího objektu a to z bezpečnostních důvodů. Bělková Markéta

  Miloslav Tesař

  1) Česká Třebová a železnice - dva pojmy, které k sobě neodmyslitelně patří, jsou i pro mne stěžejní. Žiji od narození ve Třebové a pracuji, tak jako můj děda i praděda, "na dráze" jako strojvedoucí (občas i strojmistr). Mám rád své město i svou práci, stejně tak jako svou rodinu (manželka Jana, syn Jakub a dcera Kateřina). Aktivně se snažím již řadu let svou činností v místní KDU-ČSL přispět k bohatému kulturnímu životu města - pořádáme plesy, přednášky, koncerty, akce pro děti atd. A když zbude čas, tak aktivně odpočívám - zahrada, chov králíků, kolo, lyže, cestování, kultura....

  2) Ve Třebové se mi toho líbí hodně, proto zde s rodinou žijeme. Nejraději se dívám na naše město z okolních kopců a sleduji pohybující se vláčky na pozadí věže kostela či radnice. O to méně rád vidím těžké kamiony při průjezdu městem, vnímám to jako chybu současného vedení radnice, že stavba kontejnerového terminálu, která způsobila jízdy stovek kamionu centrem města, nebyla řešena v návaznosti na budoucí přivaděč R35 a enormně město zatěžuje. Odpověď dopravního odboru občanům bydlící u hlavní silnice, že si tam neměli pořizovat dům, ve kterém bydlí třeba již několik generací, vidím jako projev arogance a neschopnosti. Bude se ještě někdy řešit silniční obchvat města?

  3) Nekompetentnost vedení města nejen v oblasti dopravy,ale i v oblasti školství a kultury se projevila při odvolání pana ředitele ZUŠ MgA. Bohuslava Mimry. Ten, kdo pro město dokázal vlastními silami realizovat hudební díla, jaká nemají v podobných městech obdoby, a kdo připravil řadu žáků pro studium na konzervatoři, není pro "hudební znalce z radnice" dobrým šéfem umělecké školy.

  4) Konečně je tady někdo (tedy naše Koalice pro Č.Třebovou a KDU-ČSL), komu není lhostejný stále narůstající počet hracích automatů a videoloterijních terminálů v barech a hospodách po celé Třebové. Vždyť více než 600 měst a obcí v ČR už tomuto vředu řeklo dost. I v našem nejbližším okolí (Litomyšl, Lanškroun, Letohrad, Ústí n.O, Vysoké Mýto) proti hazardu zasáhli, jen ve Třebové to současnému starostovi a jeho kolegům nevadí. Patologické jevy, zadlužování rodin a kriminalita spojená s gemblerstvím jsou pro někoho vedlejší - vždyť peníze jsou vždy až na prvním místě. My ale tyto peníze do městského rozpočtu nechceme, chceme raději město bez heren a blikajících automatů! Když ostatní města dokáží hospodařit i bez příjmů z hazardu, nelze se vymlouvat, že se bez těchto špinavých peněz neobejdeme.  Milí Třebováci, co s tím uděláme ???

  1) Mgr. VOJTĚCH JOHN

  Jsem rodilý Třebovák. Zde jsem vychodil základní školu a gymnázium. Poté jsem deset let pracoval jako výpravčí. Mezi lety 1995 – 1998 jsem si dodělal vzdělání na Ostravské univerzitě a od r. 1998 pracuji jako učitel. V témže roce jsem se oženil. S manželkou Hanou máme jednoho syna. Mezi mé záliby patří turistika, historie a (nově) včelaření. Můj oblíbený politik je F. Nosek a A.C. Stojan. Ze současných a těsně minulých politiků bych jmenoval V. Špidlu a J. Luxe.

  2) V České Třebové se mi líbí hlavně to, že jsem zde vyrůstal a mám tu známé, kamarády a přátele.  Z míst se mi líbí dopravní terminál (jen na sochu Jana Pernera jsem si zvykal dost dlouho) a umístění obchodní zóny. Obchodní zóna sama ve mně nějaké pozitivní pocity sama o sobě nevyvolává, ale je dobře, že se využilo místo, kde stávala Primona a teplárna a nestavělo se na zelené louce. Nelíbí se mi Nové náměstí – je to místo, které je ve viditelném úpadku a mělo by se zrevitalizovat. Druhým místem, které se mi vůbec nelíbí, je městské koupaliště. Uznávám, že opravit ho by se asi nevyplatilo, ale nechat ho takto zchátrat až do naprosté zkázy mi připadá nedomyšlené. (nejsem ekonom, ale říkám si, zda by se nevyplatilo na místě koupaliště vytvořit např. přírodní nádrž s možností koupání…).

  3) Myslím, že je srovnatelná s okolními městy. Co mi chybí, je větší nadhled. Připadá mi, že na to, jak jsme malé město, se tu někdy dělá zbytečně „politika“ v negativním smyslu – mám na mysli politikaření. Domnívám se, že by bylo ideální, kdyby už před volbami bylo jasné rozdělení funkcí podle mandátů -  např. nejsilnější strana má starostu a X radních, druhá místostarostu a Y radních, třetí Z radních… Myslím si tedy, že v radě by měly být všechny strany a hnutí, které se do zastupitelstva dostanou (možná s výjimkou KSČM – nevím, nakolik je tato strana v principu schopná demokratického podílení se na moci a odpovědnosti). V rozhodování o záležitostech města by totiž nemělo docházet příliš často ke střetu principů, řeší se zde konkrétní problémy. Proto by zastoupení v radě mělo své opodstatnění a odpadlo by z velké části vymezování se jedněch vůči druhým podle stranického klíče. To má místo ve vysoké politice, ve které se můžeme hádat o principy – např. o to, zda je správné vydat církevní majetek. V této otázce je možné se zásadně rozcházet a jasně říci, že spolu prostě nemůžeme spolupracovat. Na úrovni města ale budeme (v tomto hypotetickém případě) řešit, co se bude vydání týkat, zda něco budeme chtít od církví odkoupit apod. Nemělo by docházet ke střetům principů.

  4)  Zvýšené využití rodinných pasů v zařízeních města Česká Třebová, Postupné omezení a likvidace hazardu, nejdříve v problémových oblastech.

  Mgr. JOSEF MENŠÍK
   
  1) V České Třebové žiju od roku 1975, 20 let jsem na českotřebovském gymnáziu působil jako učitel českého jazyka, hudební výchovy a dějin umění, od 1. srpna 2012 působím ve funkci ředitele této školy. Jsem ženatý, syn Martin se chystá na studium angličtiny a ruštiny na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, dcera Kateřina v září nastoupí do 5. třídy základní školy. Mým celoživotním koníčkem je umění, zejména hudba.
  Oblíbení interpreti: Beatles, BENDL, Depeche Mode, Duran Duran, Antonín Dvořák, Ondřej Havelka, J. A. R., KOJK, Monkey Business, W. A. Mozart, Velký swingový orchestr Česká Třebová, G. Verdi a mnoho dalších
  Oblíbení spisovatelé: Karel Čapek, Jaroslav Hašek, John Irving, Milan Kundera, Haruki Murakami, Zdeněk Svěrák, Woody Allen a řada dalších
  Oblíbeného politika nemám, skoro mi to slovní spojení připadá jako protimluv
   
  2) V České Třebové se mi líbí park Javorka, Hory, budova gymnázia s okolím, problémy naopak spatřuji v postupném vylidňování centra města, trápí mě dlouhodobě neřešená otázka bývalého koupaliště, velmi ožehavým tématem do budoucnosti je lokalita Borek
   
  3) Sám jsem byl v tomto volebním období městským zastupitelem a předsedou kulturní komise, proto vlastně hodnotím také tak trochu kvalitu své vlastní práce, a to je vždy ošemetné. Zásadní rozhodnutí se přijímají v Radě města, zastupitelé je pak mohou částečně korigovat či doplňovat. Řada věcí se povedla, některé mohly dopadnout lépe, ale to je tak v životě normální. V porovnání s okolními městy našeho regionu si nestojíme špatně.
   
  4) Přehledný a srozumitelný rozpočet, podpora rodin s dětmi – rodinné vstupné apod.

  Mgr. MILAN MIKOLECKÝ

  1) V České Třebové žiju po celý život, vytvořil jsem si k ní vztah, který je těžké jednoduše popsat. Po vzoru z rodiny jsem se stal učitelem, před tabulí se na středních školách pohybuji od roku 1972 do dneška, i když nyní již pouze dva dny v týdnu. K tomu  jsem si přidal v roce 1976 Českotřebovský zpravodaj, který se změnil z 24 stránkového  na 100 stránkový a navíc od roku 1998 se navíc cpe na internet, od roku 2003 dokonce každý den.  Jsem (podruhé) ženatý. Rekonstruovali jsme si rodinný domek v Brožíkově ulici a jako koníček musím uvést naše krásná (a hodná) pětiletá dvojčata Ondřeje a Tomáše , kterým se věnuji  jak to jen trochu jde. Moc se snažím, abych si tento zázrak užil , abychom byli zdraví...  Oblíbený politik je  pro mne problém,  velkou politiku jsem nikdy nechtěl moc zblízka sledovat. Zdá se mi, že každý se nakonec zkazí....

  2) V České Třebové se mi líbí, rád poslouchám kolegy ve škole v Ústí n. O, (kde učím už 35 let), kteří mé město chválí a koukají, v čem jsme napřed. To dřív nebylo. Udělala se zde spousta práce, ale je v tom potřeba pokračovat a nedělat jen megalomanské akce, naslouchat lidem, přijít s novou vizí a perspektivou. Právě o to se snaží naše volební sdružení.

  3) O komunální politiku se zajímám dlouhodobě. Myslím, že jsem na žádném jednání zastupitelstva od sametové revoluce skoro nechyběl, i když jsem zde býval především jako zástupce médií.  Myslím, že pokračuje pasivita velké části zastupitelského sboru, někteří zastupitelé snad za celé volební období ani nepromluvili, jiní otevírají zaslané podklady k jednání až těsně před schůzí zastupitelstva. Všechno je pak na odpovědnosti  rady města a hlavně na samotném vedení města. Považuji za škodu, že se diskuze z jednání zastupitelského sboru vytratila,  návrhům předloženým k hlasování by bylo třeba lépe porozumět, převažuje snaha honem vše odhlasovat, dál odložit se problém  většinou už nedá. A tak jsme třeba odhlasovali (mimo mého hlasu) i to, že se zříkáme vybudování sjezdu z dálnice R35 pro Českou Třebovou (!), aniž bychom zjistili, jak se věci mají, že MÚK Litomyšl sever je nyní již nezrušitelný a že Česká Třebová bude mít svůj sjezd z dálnice i proti vůli svého městského zastupitelstva!  To jistě nesvědčí o kvalitní práci místních komunálních politiků, že?

  4) Úplný program Koalice teprve kompletujeme. Já sám považuji za potřebné zajistit zcela transparentní rozpočet města, aby se v něm nedaly schovávat některé příjmy a výdaje, o kterých nemají občané ani tušení. Také vytvořit komplexní grantový systém pro dotace z městského rozpočtu, kde budou přesná kontrolovatelná  kritéria.  Nesmí chybět ani dokonalý informační přehled o dotacích poskytnutých jednotlivým subjektů v  jednotlivých letech a to i  zpětně do let minulých. Data k tomu jistě jsou k dispozici.

  Ing. Jiří Vencl, Ph.D.
   
  1)  Pracuji celý život na železnici a u privátních firem, nyní prožívám tu privátní etapu. S manzelkou Janou mám dvě dospělé děti. Zálib mám poměrně hodně, cestování (dovolené trávím s karavanem), lyžování, tenis, golf a šachy. Nedávno jsem dokonce oprášil housle. Oblíbený politik? Těžká otázka. Zatím mi připadá politikou nezkažený náš poslanec Jiří Junek. Tak si to Jirko nezkaž!
   
  2)  Nelíbí se mi, že se Česká Třebová vylidňuje.  Je potřeba, především mladým lidem, nabízet perspektivu. Momentálně je zde málo pracovních příležitostí a ne zrovna nízké životní náklady, a to je třeba změnit! Oblíbené místo ve městě? Ve městě tenisové kurty, tam mne můžete vidět každou neděli, z okolí Třebové pak Doly.
   
  3)   Práce starosty si vážím a smysluplně se mu i sám snažím pomoci především svými kontakty na železnicích nebo i u politiků KDU-ČSL. Nejsem příliš nadšený z posledních kroků rady města v podobě konkurzu na ředitele ZUŠ, ale i Kulturního centra. O problémech s Vodohospodářskou společností a s EKOBI jsem psal v samostatných článcích.
   
  4)  Pro mne je rozhodující rozvoj města a dostatek pracovních příležitostí. To ostatní již vznikne celkem snadno a samo...

  Ing. Miroslav Drahoš

  1)jsem rozvedený, elektrikář- původním zaměřením autopilotář. Za oblíbeného politika bych asi označil pana Milana Mikoleckého, který se opravdu činnosti na radnici věnuje příkladně!

   2)považuju za velkou škodu, že tak velké město nemá žádné koupaliště. Oblíbeným místem je ul.Na Splavě nebo  nábřeží řeky.

  3)bohužel jsou tam znát vlivy, známosti. Ale chápu, že doba je složitá a kde je vlastně pravda?

  4)oživení koupaliště (nebo jiné lepší využití tohoto prostoru než nyní) a  kdyby se podařil obchvat města !!To by byla věc!

   

   

  JIŘÍ DRAŠNAR

  ad 1) Je mi 65 let, jsem 42 let ženatý, mám tři dospělé děti, a mou velkou radostí je našich devět vnoučat. Před 24 lety jsem začal podnikat, a jak se firma rozrůstala, byl jsem nucen postupně koníčky minimalizovat. Z aktivního muzicírování mi tak zbylo pasívní - rádi se ženou navštěvujeme koncerty zejména vážné hudby. Krom práce ve firmě, která mi dosud zabírá nejvíce času, je to nikdy nekončící práce na domečku a zahradě. Pokouším se zachránit přes 200 let starý rodný dům, aby nehyzdil pohled na rotundu sv. Kateřiny.

  ad 2) Jsem pamětníkem České Třebové coby šedivého, začouzeného nehezkého města. Ne že bychom už nehezká místa nenašli, ale dnes se mohu i zahraničním firemním návštěvám naším městem chlubit.

  ad 3) Opět jako pamětník v kvalitě politiků vidím pozitivní trend, a jsem přesvědčen, že volbou naší koalice opět vzroste.

  ad 4) Všechny jsou významné, snad vzhledem ke zkušenostem ze zadávání zakázek v autoprůmyslu - hlavních zákazníků naší firmy - bych zdůraznil průhlednost elektronických výběrových řízení a následného informování o skutečných nákladech na webu.

  Představování dalších kandidátů koalice  pokračUJE ....


   
  NAŠE NOVÁ
  SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE  J

  Horní řada: Mgr. Milan Mikolecký, Ing. Petr Skopal, Ing.Vlastimil Šplíchal, Ing. Michal Kadlec, Jaroslav Badzik, Martin Klumpar,  Ing. Miroslav Drahoš, Radek Hübl,  Ing. Jiří Vencl, Ph.D..
  Prostřední řada:  Mgr. Magdaléna Peterková,  Lubomír Kocman,
  Mgr. Josef  Menšík, PhDr. Petr Poldauf,  Ing. Jaroslava Knířová,  Pavel Stejskal, Jiří Drašnar,  Mgr. Iva Fikejsová, Ing. Jiří Prokop.
  Dolní řada:  MgA. Bohuslav Mimra,  Mgr. Jakub Brdíčko,  Martin Saifrt,  Miloslav Tesař,  Pharm.Dr. Richard Záveský.
  Na snímku chybí:  Ing. Markéta Bělková - Jelínková, Růžena Lomarová, Vojtěch John,  doc. Mgr. František Preisler
   
  Jsme sdružení Třebováků, kteří opravdu chtějí pro naše město něco udělat.

  Většinu členů tvoří nezávislí kandidáti, osobnosti, kteří mají zájem společně a aktivně pracovat pro naše město.  Koalici pro Českou Třebovou podporují politické strany KDU-ČSL, SNK - ED a Strana zelených. 
  Máme velké ambice, chceme oslovit mnohem větší počet voličů, zapojit se do práce v radě města, máme i kandidáty pro uvolněné funkce starosty a místostarosty. Chceme se se vší odpovědností podílet na správě a rozvoji našeho města.