Prodej "Zelené parcely" 3666/1 v Borku pozastaven

Zastupitelům Koalice pro Českou Třebovou se podařilo přesvědčit kolegy, že s prodejem parcely v Borku, která měla padnout za oběť skladování recyklovaných sutí není třeba spěchat a vše je nutné ještě posoudit. V hlasování se našla většina 14 zastupitelů, která prodej odmítla. 

Doufejme, že zdravý rozum zvítězí a nebudeme se k Borku chovat jako ke své kolonii, kde je dovoleno vše.  Rovinná parcela s rozlohou 1,3 ha navazující přímo na ulici Lipovou má být de facto znehodnocena rozdělením a obětována pro skladování  materiálů k recyklaci...  

Ti, kteří projednávání problému na veřejném jednání v zastupitelstvu sledovali  si nemohli nevšimnout, že protinávrh podaný na jednání zastupitelstva zejména starostovi Jaroslavu Zedníkovi  vadil. Počítal snad s tím, že bude prodej dozajista bez diskuze odsouhlasen? Bylo také řečeno, že částka za prodej parcely (cca 1 milion Kč) je již také zahrnuta do příjmové části letošního rozpočtu v položce prodej majetku tvoří dokonce podstatnou část. Přitom bylo vedením města při tvorbě rozpočtu a nakonec i v rozhovoru starosty pro OIKTV opakovaně konstatováno, že finanční situace města je velmi dobrá, snad tak dobrá, jak nikdy v minulosti. Z toho by vyplývalo že o peníze získané z prodeje zřejmě nejde. Nemůžeme přece prodávat majetek města za každou cenu.

 Usnesení  ZM o záměru prodeje z 11. prosince 2017, může ovšem i nadále platit, město skutečně má záměr parcelu prodat. Nejlépe ovšem  celou, rozdělení parcely nebude pro město žádným přínosem. (Co bude město dělat s odkrojenou  částí?)  Nemusí ji však prodat prvnímu zájemci, neboť  nenabízí její vhodné využití.  Prodejní cena by mohla být díky umístění u komunikace a sítí  vyšší než je nabízeno. Není třeba také platit za převod plochy ze zemědělského fondu.

Opravdu bude nová velká plocha s hromadami suti  z recyklace odpadu umístěná blízko urbanisticky zhodnoceného území Borku motivovat různé subjekty k podnikatelským aktivitám a zajistí tím nabídku pracovních míst ...?

Text usnesení z prosince 2017:

Celý problém má ještě jedno pozadí.  Borek považujeme za průmyslovou zónu, kterou chceme dále rozvíjet a tím zajistit pracovní příležitosti. Zatím však tato zóna nebyla pro potenciální zájemce - firmy nebo podnikatele nijak veřejně prezentována, není investičně nijak připravena, ani zastupitelé neviděli v prezentacích nějaký plán s volnými prostory pro podnikání. O průmyslové zóně Borek mluvíme léta, ale na papíře nic není.

Postavila se pouze nová hala pro CFS, Česká Třebová, s.r.o. a k ní vedoucí nová komunikace (ulice Průmyslová), vynucená investorem, která ovšem vede jen k hale a dál už nikam, ani v katastrální mapě není její pokračování vytyčeno, i když na ulici Topolovou zbývá již pouze cca 150 metrů). Vznik by okruh pro příjezd a zásobování, tedy systém. Zatím to je tedy tak, že čekáme na nabídky zájemců t.j. investorů  na odkoupení  různých ploch a snažíme se parcely získané před lety "za 1 korunu" rozprodat. Jako by byl Borek naší kolonií. Jakákoliv koncepce chybí. Volné pozemky k průmyslovému využití v České Třebové v Borku a okolí ani  jinde nenajdeme ani v databázi Czechnivestu, ani jako brownfiedy.

Jaký je stav k prodeji nabízené parcely dnes:

Jak hospodaří formy zajišťující recyklaci na okolních parcelách, z části i na zemědělské půdě a z části již i na pozemku, který chce zakoupit