Město Česká Třebová má schválený rozpočet na rok 2017

Rozpočet byl schválen na jednání zastupitelstva města 20/2 podle návrhu beze změn a to dokonce jednomyslně. To však neznamená, že by k návrhu rozpočtu nebyla žádná diskuze. Zástupci Koalice pro Českou třebovou požadovali, aby některé další potřebné úpravy byly zahrnuty do dalších změn rozpočtu města. “Je to především zbytečně vysoká částka na financování městských informačních novin, která letos vyšplhala až na 1, 11 milionu korun a dvojnásobně tak např. převyšuje částku na obdobný tisk v Ústí nad Orlicí. A to přesto, že se pro letošní rok snižuje DPH pro periodický tisk na 10%”, řekla Mgr. Magdaléna Peterková. Podle příslibu vedoucího finančního odboru Ing. Radoslava Budila se částka přepočítá do I. rozpočtové změny. Mgr. Milan Mikolecký také poukázal na to, že na další vylepšení projektu “Singletrack Glacensis II”. poukazuje Česká Třebová zbytečně vysokou částku 200 tis. Kč, přestože z dokumentů ROT vyplývá, že by postačovala částka poloviční. Na dofinancování se budou podílet města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová paritně a Ústí dokonce ve svém schváleném rozpočtu na Bikerezort zatím žádnou částku nemá. Přestože v loňském roce zájem občanů města ukázal velký zájem o to, v jakém stavu je okolí naší nejstarší památky rotundy sv. Kateřiny, tak v rozpočtu města nejsou žádné finanční prostředky, které by byly pro tento účel jmenovitě určeny. Zatím tomu rozumíme tak, že to není priorita města. Věřím, že se během roku dá rozpočet v uvedené oblasti posílit.

Během roku nastanou jistě i další změny. Pro rozpočet jsme hlasovali, přestože nejsme přesvědčeni o tom, že zde jsou některé (i nemalé položky nezbytné). Připomenu např. dlouhodobě prosazovaný a ne zcela potřebný projekt na park Benátky, nebo např. 800 tisíc Kč určených pro nové hydraulické sloupky zamezující vjezd do oblasti na Splavě apod. Jako by nebylo dost potřebnějších projektů. Přitom i finanční výbor konstatoval, že roste vnitřní dluh města např. do komunikací. Připomínky sice byly vyslechnuty, ale žádnou změnu se stejně prosadit nepodařilo. S řadou položek ovšem souhlasíme, byly zařazeny správně. Např. se jedná o vybudování tenisové haly, její stavba bude letos realizována. Na tvorbě rozpočtu se podílelo především vedení a rada města. Město schválený rozpočet potřebuje, hned po jeho schválení byl zahájen proces vyhlášení výběrových řízení na schválené investiční akce tak, aby byly co nejdříve jejich výsledky a práce na investičních akcích rozpočtu se mohly rozjíždět. Schválení rozpočtu také umožnilo schválit první dotace spolkům, které na tyto prostředky čekají. I z tohoto důvodu je důležité mít schválený rozpočet města co nejdříve. 

Koalice pro Českou Třebovou  25/2