Smutné Nové náměstí

Dokládám to fotografií zašlého mobiliáře, který byl přínosem v době před 22 - 24  lety, kdy byl pořízen, ale nyní je již delší dobu opravdu překonaný a stojí za zamyšlení co s tím bude dál. Není to tak dávno, co jsme na výstavě v Kulturním centru mohli prohlížet smělé plány na rekonstrukci Nového náměstí. Zůstalo jen u plánů. Mnoho lidí si v podstatě oddychlo, protože jejich autoři většinou počítali s likvidaci zdejší zeleně, s novou dlažbou velké plochy a s prvky, které by tento prostor spíše znehodnotily. Také záznamy občanů do knihy návštěv na této výstavě svědčily o tom, že je třeba zasahovat v tomto prostoru s citem a rozumem.  Jenže ono se neděje vůbec nic a zatím není ani nic plánováno. Jako by před dvěma lety naléhavá potřeba  města nyní už nebyla vůbec naléhavá.

Od velké rekonstrukce město upustilo, protože na ni nelze uplatnit žádnou dotaci. Chybí ovšem plán B, tedy třeba postupné úpravy těch částí, které si to rozhodně zasluhují. Velkým problémem zejména v zimě je otázka průjezdu po dolní části náměstí, kde si komunikace zasluhuje alespoň dílčí rozšíření a chodníky novou dlažbu s novým mobiliářem. Tyto současné betonové květináče vyráběl brigádnicky před mnoha lety pan Otakar Neruda, činovník obnoveného Okrašlovacího spolku  v tehdejší provozovně Jevisportu v Semanínské ulici s panem Hubálkem. Dnes už jsme někde jinde a má-li Nové náměstí zůstat opravdu dále prestižním prostorem města, jsou jiné finanční možnosti a také existuje široká nabídka prvků pro městský prostor. Přimlouvám se proto za přípravu jednoduché studii úprav, kterou bychom mohli realizovat třeba po částech bez dotace prostě proto, že to chceme a je to potřeba (místo toho bohužel draze projektujeme park Benátky).  Aby Nové náměstí už nebylo smutné, ale skutečně NOVÉ.  Současný stav už moc nezlepší ani očekávaná výměna smutných macešek za veselejší letničky. Také odpadkový koš by možná mohl být jiný a jinde...

Jinou kapitolou jsou nevyužité prodejní prostory dříve živého náměstí a prázdný (bývalý) hotelový dům.

 (mm)