Stanovisko Koalice pro Českou Třebovou

k odstoupení Martina Netolického z funkce předsedy finančního výboru

Členové Koalice pro Českou Třebovou se na jednání dne 3. května t.r. zabývali mj. odstoupením JUDr. Martina Netolického, Ph.D. z funkce předsedy finančního výboru. Zastupitelé a ostatní členové Koalice pro Českou Třebovou považují jeho rozhodnutí odejít z této funkce a rovněž záměr abdikovat i na mandát zastupitele za signál všem občanům města Česká Třebová o tom, že mezi ním a vedením města vznikly vážné neshody a že se nechce dále na takto zaměřené komunální politice podílet. Městu vytýká především jeho žebříček priorit, zamýšlených investic a také problémy v komunikaci.

Jsme přesvědčeni, stejně jako většina občanů našeho města, že neshody mezi vedením města a hejtmanem Pardubického kraje jsou to poslední, co bychom si přáli. Domníváme se proto, že tento signál vyhlášený na dubnovém jednání městského zastupitelstva, by měl být pro vedení našeho města upozorněním na potřebu korekcí současného zaměření investiční politiky a také změny způsobu práce se zastupiteli i s veřejností tak, aby se zlepšila informovanost, komunikace a také transparentnost dění na radnici. Je důležité, abychom nejednali jen o výhodách a přínosu, ne vždy jistých, dotací, abychom nevytvářeli jen nové záměry, ale abychom si stanovili takové cíle, které vycházejí ze skutečných potřeb občanů našeho města. Je třeba, aby zastupitelé i občané měli jasno v tom, co chce vedení města skutečně realizovat, které záměry mají prioritu a co může ještě počkat.  Obdobný dojem jako JUDr. Martin Netolický má také Koalice pro Českou Třebovou a problémy, které uvádí, vnímá stejně.

Do dalších komunálních voleb zbývá ještě dost času na to, aby se podařilo něco na kritizovaných poměrech změnit, abychom ještě přehodnotili potřeby, možnosti a zaměřili se na takové akce, které občané našeho města ocení jako nejpotřebnější. Za uplynulých 15 let je takových dlouho odkládaných problémů dost. Vyjadřujeme přesvědčení, že pro realizaci právě takto vybraných investic bude mít město Česká Třebová podporu také hejtmana Pardubického kraje.

Zastupitelé a členové Koalice pro Českou Třebovou:

Mgr. Menšík Josef,  Mgr. Mikolecký Milan, MgA. Mimra Bohuslav, Mgr. Peterková Magdaléna, PhDr. Poldauf Petr, Ing. Skopal Petr, PharmDr. Záveský Richard
Badzik Jaroslav, Brdíčko Jakub, Ing. Drahoš Miroslav, Drašnar Jiří, Hübl Radek, Kadlec Michal, Ing. Knířová Jaroslava, Mimrová Jana, Ing. Prokop Jiří, Saifrt Martin, Ing. Šplíchal Vlastimil, Tesař Miloslav