Stanovisko Koalice pro Českou Třebovou k návrhu projektu Trampské muzeum
 

"V současné době je obtížné sjednotit názory všech, proto jsme tentokrát nedospěli ke společnému stanovisku. Názory se liší na vybranou lokalitu, podobu, samotný vznik muzea a v neposlední řadě jeho provoz. Důležitou okolností pro vyjádření našeho společného stanoviska je vyčíslení a především zajištění finančních prostředků souvisejících s vybudováním a také provozováním tohoto muzea tak, aby nebyl výrazně zatížen rozpočet města. Vybudování Trampského muzea by jistě bylo vyvrcholením stoleté tradice trampingu v našem městě. Bylo by však dobré položit stejnou otázku českotřebovským trampům, kteří by se měli na vzniku zajímavé expozice podílet.

Mgr. Magdalena Peterková, Koalice pro Českou Třebovou

Stanovisko bylo připraveno na výzvu Českotřebovských novin, které ovšem (bohužel) nezajímá stanovisko jednotlivců zastupitelů, ale pouze zastupitelských klubů. Jak se ukázalo, tak se otištění stanoviska konkrétního zastupitele, byť k tématu, které redakce právě sleduje, se vlastně nedá prosadit. To mě vede k myšlence, zda opravdu stojí Českotřebovské noviny o názory zastupitelů, nebo zda mají  takové zábrany (nebo jim je nějak bráněno?), že musí cenzurním zásahem omezovat  konkrétní stanoviska zastupitelů byť k tématu, které právě řeší  a která by redakci tedy zajímat měla. Redakce by za ně měla být vděčná. Je proto na řadě i otázka, zda má smyslu za těchto podmínek v drahém projektu Českotřebovských novin pokračovat v dosavadním rozměru.

Zřejmě mají sloužit jen k šíření filtrovaných informací (a stanovisek zastupitelstkých klubů, které tímto způsobem redakce úkoluje) a přitom tak takové věci, jako pravidelné zpravodajství z rady města, kde by byl stručný výklad toho, o čem rada města v uplynulém měsíci jednala, chybí. Takové zpravodajství bylo např. zcela běžně a pravidelně připravováno místostarostou a také i starostou města v Českotřebovském zpravodaji v letech 1994 - 2001. V těchto letech byla také pravidelně na jednání ZM zařazena stručná zpráva o činnosti rady města. Od nástupu nového vedení města v roce 2002 v této věci jako když utne, jsou pouze publikovány veřejnosti nesrozumitelná usnesení RM, které nelze  bez znalosti dalších dokumentů pochopit. Právě tyto problémy by měly městem vydávané noviny řešit, sloužit ke zlepšení informovanosti občanů o dění v zastupitelských orgánech.

Mgr. Milan Mikolecký  Koalice pro Českou Třebovou


 
Aby bylo zřejmé jaký příspěvek se nehodil, neboť byl o 222 znaků delší než "může být" uvedu ho na dalších řádcích. "Norma" článku, příspěvku  pro zastupitele je 1500 znaků.  Tento článek má 1452 znaků bez mezer, s mezerami 1722.  Problém k nepřekonání....

Trampské muzeum = nedopečený projekt se spoustou neznámých

Město zajistilo přípravu studie na Trampské muzeum v lokalitě Hory, představilo ji novinářům, nikoliv však zastupitelům. Ti jsou vždy osloveni až tehdy, je-li zapotřebí o něčem hlasovat.  Je proto zvláštní, že prostřednictvím Českotřebovských novin  město žádá o názory, dokonce společně za celé zastupitelské kluby.  Zde se společný názor hledá především před důležitým rozhodováním, což v tomto případě rozhodně nehrozí. Proto si dovolím napsat názor svůj osobní.

Chci zdůraznit, že Trampské muzeum  nemá žádného zřizovatele, nemá ani žádné sbírky (pouze soukromé), trampská obec nemá žádnou celostátní organizaci. Projekt nemá zajištěné financování.  Pokud by bylo možné zajistit 80% z prostředků z grantů a příspěvku trampské obce, je to už pokyn k tomu, abychom se tím vážně zabývali a pomohli mu na svět. Jenže ono to tak nevypadá, zatím je to spíš obráceně a odhad nákladů je více než 22 milionů korun.  Za těchto podmínek je trampské muzeum spíš snem, máme ve městě mnoho důležitějšího. Vlastní řešení muzea nechávám trampům, osobně  jsem si představoval srub, který lze v případě potřeby rozšířit, než betonovou stavbu ve svahu obloženou dřevem a kamenem. Takovou máme v amfiteátru Pod Horami a nikdo ji nechce.  Lokalita na Horách má ovšem svou logiku. Udělat si za současného stavu informací nějaký definitivní názor není možné, proto si myslím, že jeho zjišťování je předčasné.

Před časem jsem měli možnost zřídit v České Třebové celostátní Esperantské muzeum . Mělo sbírky i podporu Českého esperantského svazu, zajištěnu návštěvnost z Česka i z ciziny, dalo se integrovat do městského muzea. Nechtěli jsme, tak jej mají ve Svitavách. 

Milan Mikolecký