Sněmovna schválila zákony o hazardních hrách

Sněmovna schválila novou regulaci a zdanění hazardu, návrhy zákona o hazardních hrách, o dani z hazardních her a o změně zákonů souvisejících. Odpůrci regulace hovoří o cenzuře internetu. Návrhy postupují do Senátu.

Poslanecká sněmovna schválila balík zákonů k regulaci provozování hazardních her v České republice:

  • Sněmovní tisk 578 - Vl.n.z. o hazardních hrách - EU
  • Sněmovní tisk 579  - Vl.n.z. o dani z hazardních her
  • Sněmovní tisk 580 - Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách

Cílem nové právní úpravy má být zejména zpřísnění státního dozoru, řádné zdanění hazardních her, efektivnější postihování nelegálních provozovatelů jakož i provozovatelů na internetu a eliminace patologického hráčství. Díky hráčským účtům a on-line aplikacím si nezahrají lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, gambleři, později i dlužníci na výživném a poživatelé sociálních dávek. Trojice zákonů  byla přijata se dvěma pozměňovacími návrhy.

Zatímco původní návrh zákona o dani z hazardních her předpokládal tři sazby daně, a to 35 % pro technické hry, 30 % pro loterie, binga a živé hry a 25 % pro kursové sázky, totalizátorové hry, tomboly a turnaje malého rozsahu, v důsledku přijetí pozměňovacího návrhu došlo ke změně na dvě sazby, a to na 35 % pro technické hry a 23 % pro všechny ostatní. 

Poslanci také odhlasovali pozměňovací návrh, který ruší navrhované omezení provozu hazardních her v blízkosti sportovních, kulturních zařízení a v prostorách vlakového nebo autobusového nádraží. Nově tak o vhodnosti či nevhodnosti umístění provozovny hazardních her, například v sousedství škol, školek, nemocnic či kostelů, budou rozhodovat obce v rámci obecně závazných vyhlášek. 

Navrhovaná účinnost je od ledna 2017.

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyřizování žádostí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů s odkladem právních účinků vydává tento metodický pokyn. Ministerstvo financí s ohledem na svou ustálenou správní praxi uvádí, že vydává povolení k provozování loterií a jiných podobných nejdříve dva měsíce před datem požadované účinnosti rozhodnutí, jelikož v takové době je s ohledem na individuální okolnosti daných případů již schopno relevantně posoudit soulad vydávaného rozhodnutí s dotčenými právními předpisy. V této souvislosti Ministerstvo financí dále uvádí, že v současné době prošel Poslaneckou sněmovnou návrh zákona o hazardních hrách, který by měl zcela nahradit současně platný a účinný loterní zákon. S ohledem na plánované datum nabytí účinnosti návrhu zákona o hazardních hrách dne 1. 1. 2017 je Ministerstvo financí přesvědčeno, že předpokládaná změna legislativy je dalším důvodem, který vylučuje možnost vydání dotčených povolení s takto odloženou účinností.

Více o tématu v přílohách MF ČR:

Aktuální přehled povolených hracích přístrojů k 31/3 2016
v České Třebové (počet se snížil na 112 VHP)
Zdroj: Miniterstvo financí  ČR                                                                                                     Zpět na hlavní stránku
 
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Lhotka   45
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová   Parník Ústecká 614
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Hýblova 64
Česká Třebová     Kozlovská 365
Česká Třebová     Kozlovská 365
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Litomyšlská 108
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 467
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Moravská 1908
Česká Třebová     Náměstí Jana Pernera 579
Česká Třebová     Náměstí Jana Pernera 579
Česká Třebová     Náměstí Jana Pernera 579
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     SADOVÁ 486
Česká Třebová     Semanínská 2040
Česká Třebová     Semanínská 2040
Česká Třebová     Semanínská 2040
Česká Třebová     Semanínská 2040
Česká Třebová     Slovanská 718
Česká Třebová     Tyršovo náměstí 5