Hlavní strana
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Volební program
Představujeme naše kandidáty
Připravujeme
Vyhlašujeme anketu

 

  NOVÁ vize - nová persPektiva pro město                         ANKETA
 
Koalice pro Českou Třebovou vyhlašuje pro veřejnost anketu. Obracíme se na občany našeho města s několika konkrétně zaměřenými otázkami a současně dáváme volný prostor k vyjádření na libovolné téma, které se týká České Třebové a které by mohlo mít vliv na kvalitu života obyvatel našeho města.  Dáte-li svolení, budeme  Vaše náměty také v této rubrice beze změny publikovat. Budeme rádi, když se představíte, ale netrváme na tom, příspěvky můžeme zveřejnit i bez podpisu nebo s přezdívkou apod. Věříme ve slušné vyjadřování, bohužel to není ve všech internetových diskuzních  fórech pravidlem.  Odpovědi posílejte volnou formou na e-mail info@koaliceproct.cz  Odpovědi zaslané do ankety ke zveřejnění najdete ZDE
1) Výherní automaty v České Třebové

Jaký názor máte na užívání hrací výherních přístrojů v České Třebové? Poplatky z nich nám přináší do rozpočtu města ročně cca 7 mil. Kč, ale současně také problémy spojené s veřejným pořádkem apod.
 
A) Ponechat bez omezení    B) Omezit v problematických lokalitách      C) Zakázat úplně
 
2) Poplatky za  odpady

Poplatky za odpad byly v České Třebové od r. 2013 skokově zvýšeny ze 480 na 588 Kč/rok a osobu. V rodinách s větším počtem dětí platby za odpady lineárně rostou, mohou neúměrně zatěžovat sociálně slabší rodiny. Proto jsou v některých městech poplatky za třetí a další dítě odpuštěny (např. Svitavy, Vamberk...) Má se o takovém opatření uvažovat i v České Třebové?  Jsou třeba i další úlevy?
 
A) Ponechat stávající stav   
B)  Poplatky platit max. za 2 děti ve společné domácnosti na základě žádosti o osvobození
C)  Rozšířit i o osvobození dalších osob dlouhodobě bydlících mimo město (na základě žádosti).
 
3)  Veřejná doprava v České Třebové

Před několika lety vznikla snaha o zavedení dalších spojů městské dopravy, tzv. Radiobus, nakonec se od záměru upustilo. Mezitím se po řadě změn veřejná doprava "usadila" do současné podoby, z České Třebové nebylo mnoho změn uplatněno. Máte nějaké vlastní požadavky jak změnit některé spoje veřejné dopravy v České Třebové?
 
A)  Veřejnou dopravu v rámci města nevyužívám
B)  Veřejnou dopravu bych využíval(a), kdyby vedla vhodnější trasou nebo ve vhodnou dobu
C)  K dopravě v rámci města mám tuto konkrétní připomínku: (vypište)
 
4)  Volné finanční prostředky města

Po zajištění mandatorních výdajů a zajištění dluhové služby zůstávají  v městském rozpočtu volné finanční prostředky, které se se využívají na opravy, údržbu a investice do městských zařízení,  investice do městských komunikací a chodníků, nové investice a také na dotace do oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. V případě zvýšení volných finančních prostředků v rozpočtu byste dali přednost  (napište pořadí vašich priorit):
 
A) investicím do úprav komunikací a chodníků
B) investicím do nových zařízení (nové sportoviště, hala na tenis, budova ZUŠ, městská knihovna...)
C) hřiště pro děti
D) zvýšení dotací pro volnočasové aktivity
 
5)   VOLNÉ TÉMA 

Napište problém, který vás tíží a kterému se obecně nevěnuje dle vašeho názoru tolik pozornosti, kolik by bylo zapotřebí, co by bylo třeba změnit. Naopak můžete třeba i pochválit něco co v České Třebové děláme dobře a na co jste pyšní....
 
Odpovědi posílejte volnou formou na e-mail info@koaliceproct.cz
 
Potvrdíme Vám příjem odpovědi.
Vaše názory využijeme pro další práci, pokud  dáte svolení, budou beze změny zveřejněny.
Děkujeme Vám za spolupráci.
 

           Odpovědi účastníků ankety najdete ZDE