Koupaliště s biotopem - rozhodně ano 
Navíc zabrání rozšíření průmyslové oblasti v Křivolíku 

Starosta města na tiskové konferenci dne 5. září představil novou iniciativu vedení města vedoucí ke obnovení desítky let zdevastovaného areálu českotřebovského koupaliště Křivolík. Nepředpokládá se výstavba nákladného aquaparku, kterých je v okolí několik, ale má jít o vybudování přírodního koupaliště, které by čistilo vodu levným způsobem pomocí řízeného biotopu, Taková koupaliště existují a vyznačují se většinou především levným vstupným. Odpadá náročná technologie čistění  a ohřevu vody. téma se líbilo redaktorovi MF DNES a protoi jsme se mohli dočíst o novém projektu již v uplynulém týdnu na stránkách krajské mutace tohoto deníku.   Tento článek najdete ZDE

Projekt a námět si opravdu zaslouží pozornost, protože přináší aspoň nějaké světlo na konci tunelu ve věci revitalizace koupaliště Křivolík, která byla dlouhá léta odstrkována na vedlejší kolej.  Že by byla nyní již opravdu míněna vážně? Téma bylo zmíněno ve skutečnosti jednou již v loňském roce, zatím při neoficiálních jednáních. Je to myšlenka skutečně hodná podpory, to je naprosto samozřejmé. Zdevastovaný areál patří městu, nutně potřebuje nějaký zásah, všichni víme, jak to tam vypadá, je to velká ostuda. Po roce se nyní téma znovu objevilo, vypadá to tedy dobře.

Námět však zatím nebyl podle všeho zatím nijak připravován, nebyl zmíněn mezi 31 sledovanými projekty ORMI, které byly letos v červnu publikovány odborem rozvoje města a investice a vše je tedy jistě teprve v začátcích. O tomto záměru proto není ani jakákoliv zmínka v městském rozpočtu. Jde zatím tedy jen o námět, který možná vytáhly na světlo blížící se říjnové volby. Svědčí o tom také publicita tohoto námětu na příslušných předvolebních facebookových profilech. Ale i tak to je velmi dobře, jen aby to platilo i po volbách, aby vydržel tah na branku a nehledal se pak důvod proč projekt zase odložit.

Téma Křivolík mi je osobně velmi blízké a jeho dalšímu rozvoji jsem obětoval hodně času a také vlastních peněz. Konkrétně jsem ve spolupráci s děkanem Technické univerzity Liberech Prof. Jiřím Suchomelem připravil dvě varianty využití areálu Křivolík tak, aby využil celou rozvojovou plochu. Obě připravené studie welness hotelu a welness kempu využívající také revitalizované koupaliště Lucie Němcové (viz ZDE)a Barbory Šímové (viz ZDE) jsou k dispozici na webových stránkách koalice pro Českou Třebovou. Studie byly předány  odboru rozvoje města a investic, kde se pod nimi zatím slehla zem. Byly i předchozí další  záměry většinou ve formě studie. Jednu z nich dal připravit  i Jaroslav Zedník ještě jako jednatel Eko Bi a počítal s přeměnou koupaliště na zimní stadion, tato studie byla pak znovu ještě jednou oprášena v roce 2003, kdy se hledalo místo pro zimní stadion. Byla to studie velmi doporučená tehdejším městským architektem a autorem územního plánu Ing. Rozehnalem z Pardubic. Vše další už ovšem vzniklo za peníze města.

Koalice pro Českou Třebovou přišla s tématem Křivolík znovu do posledních komunálních voleb v roce 2014. V té době bylo jasné že prostor Křivolíka zoufale potřebuje řešení a demolici stávajících staveb, které jsou nyní již velmi nebezpečné. Současně není vůle zastupitelů k vybudování drahého prodělečného aquaparku dle vzoru některých okolních měst a nenašel se ani investor pro uvažovaný welnesshotel s celoročním využitím areálu.  Proto jsme v r. 2014 záměr změnili na "Přírodní koupaliště" a současně jsme také vyslechli  připomínky lidí, kteří se v České Třebové marně snažili shánět stavební pozemky pro výstavbu rodinných domků. 
V našem volebním programu máme napsáno:
Konečně vyřešit zdevastovaný prostor v Křivolíku: Přírodní koupaliště nebo obytný soubor?

Přišlo totiž nemálo hlasů podporujících to, aby se v Křivolíku využily pozemky  výstavbu obytného souboru rodinných domků tak, jak je v jiných městech v okolí zcela běžné.  Díky tomu Třebováci staví domy k radosti tamních obcí jinde, třeba v Dlouhé Třebové, Přívratu, Řetové, v Rybníku nebo v Semaníně. To by však znamenalo změnit územní plán města a k tomu nebyla žádná ochota. Díky tomu přicházíme o obyvatele, o daně i o voliče.  
A tak lokalita v Křivolíku je stále určena pro sport a rekreaci a stále je bohužel velkou ostudou města. Těžko to klást za vinu předchozím "vládám" - na změnu podoby zdevastovaného koupaliště bylo času dost. Velké aquaparky jsou prodělečné, proto Křivolík volá po takovém rozhodnutí,  jako je  vybudování biokoupaliště. Taková koupaliště fungují v řadě míst ke spokojenosti návštěvníků. Není zde třeba žádné chlorové hospodářství, stačí čerpadla, která zajišťují cirkulaci vody, nutnou k jejímu čištění a také ohřívání.  Lokalitu pro koupaliště vybrali již naši předkové, jde o to ji uvést do dobrého stavu a zlikvidovat tu hrůzu, která nyní v Křivolíku všechny odrazuje.

Příklad biokoupaliště  JINCE (střední Čechy)

Užitečnost tohoto záměru je třeba vidět i v tom, že záměr potřebuje kolem sebe rozvojové plochy pro sportovní aktivity, šatny a také parkoviště pro návštěvníky, přímý přístup ze silnice na Litomyšl. Tyto plochy město ve svém majetku má.

Právě nyní existuje hrozba, že bychom o ně mohli přijít díky zájmu podnikatele, který chce rozšířit svou nově zakoupenou průmyslovou oblast v horní části Křivolíku o další sousední pozemky.  Přichází-li tedy starosta s námětem "biokoupaliště"  tak současně říká tomuto podnikateli jasné ne, s městskými pozemky nepočítejte, město je bude potřebovat.  Tato logická úvaha napadla všechny, kteří se nyní o Křivolík a jeho další využití obávali. 

Zdá se tedy, že nad Křivolíkem svítá...                     Milan Mikolecký