Jsme sdružení Třebováků, kteří opravdu chtějí  pro naše město něco udělat. Koalice pro Českou Třebovou pracuje od roku 2010 a přípravujeme se i na letošní komunální volby. Většinu tvoří nezávislí kandidáti - osobnosti, kteří mají zájem společně a aktivně pracovat.  Koalici pro Českou Třebovou podporují politické strany KDU-ČSL, SNK - ED a Strana zelených. Volební program pro období 2018 - 22 máme připraven ZDE

POJĎTE S NÁMI MĚNIT ČESKOU TŘEBOVOU !
Představujeme náš volební program A KANDIDÁTKU

     NAŠE INFORMACE A STANOVISKA      (aktualizace 5/9)

 •  
  Prázdný dům v Klácelově ulici chce město prodat. Koalice pro Českou třebovou to nechce dovoliT. Mohou zde být byty pro mladé
 • K problematice investiční činnosti ve městě
  DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB JDE KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU s číslem 2
  1      27 statečných
  2      Koalice pro Českou Třebovou
  3      Komunistická strana Čech a Moravy
  4      Nestraníci
  5      Česká pirátská strana
  6      Česká strana sociálně demokratická s nestraníky pro Českou Třebovou
  7      Třebováci pro sport a zdraví
  8      Občanská demokratická strana
  Rozhovor s Terezou Hýblovou, předsedkyní Zelených v České Třebové
  KDO ŘÍKÁ PRAVDU?
  Trampské muzeum u ledu
  KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU SE PŘEDSTAVUJE
  K ÚZEMNÍMU PLÁNU A INVESTIČNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ
  ROZHOVOR S PŘEDSEDOU SPORTOVNÍ KOMISE JAROSLAVEM BADZIKEM
  Lídrem Koalice pro Českou Třebovou je i pro komunální volby 2018 Mgr. Magdaléna Peterková, "dvojkou" kandidátky je Mgr. Josef Menšík, na třetím místě Pharm.Dr. Richard Záveský, na čtvrtém místě kandidátky je Ing. Petr Skopal.

  DVA MILIONY NA KRAJSKOU SILNICI = POUČENÍ ZA DVA MELOUNY
  Volby mohou znamenat změnu  - Rozhovor s PharmDr. Richardem Záveským
  Otevřený dopis starostovi města Jaroslavu Zedníkovi
  KVALITA ŽIVOTA V ČESKÉ TŘEBOVÉ JE VE SROVNÁNÍ V RÁMCI ČR I V KRAJI PODPRŮMĚRNÁ. JEJÍ ZLEPŠENÍ BUDE ÚKOLEM PRO NOVOU SAMOSPRÁVU.  Co říká nový průzkum?
  JAk se stalo, že byl převzat protiatomový kryt v Javorce a jak se schvalovala důležitá majetková usnesení: Böhm plast-technik, RELAX CENTRUM...
  PENÍZE NA ProjektovOU dokumentacI na Trampské muzeum  MÁME,
  NA POTŘEBNĚJŠÍ VĚCI NIKOLIV
  Koalice pro Českou Třebovou požádala na jednání zastupitelstva o rozšíření jednání o bod Financování projektové dokumentace Trampského muzea. Důvodem bylo to, že vedení města nepovažovalo za schválení této investice zvláštním usnesením za důležité a přímo zařadilo do rozpočtové změny č. 1 položku "projektová dokumentace pro Trampské muzeum" v hodnotě 950 tisíc Kč bez jakéhokoliv předchozího projednání a schválení.  Zastupitelům bylo vysvětleno, že financování akce sice není zajištěno, ale další postup při získávání dotací pro tuto akci bude možný jen tehdy, budeme-li mít k dispozici zpracovaný projekt pro územní řízení nebo i pro stavební povolení.  V úvahu připadá možnost požádat o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, pokud ji získáme, budeme moci počítat i dalším příspěvkem od Pardubického kraje. Na druhé straně byly vysloveny námitky, které poukazovaly na to, že  jde o rozhodnutí těšně před komunálními volbami, akci tedy dále nebude toto zastupitelstvo rozvíjet ani kontrolovat.  Nehrozí promarnění termínu pro nějakou dotaci a proto by se nic vážného nestalo, kdyby tuto možnost posoudilo až nové zastupitelstvo. Při hlasování  většina 16 zastupitelů hlasovala pro to, aby se projektová dokumentace objednala a financovala ještě nyní v roce 2018. Tato položka tedy v rozpočtové změně zůstala. Bohužel .
   
  MĚSTO SE CHYSTÁ NA PŘIJETÍ NOVÉHO ÚVĚRU.
  Na pondělním jednání zastupitelstva města 11/6  je v programu mimo jiné schválení úvěrového rámce na částku až 138 milionů korun za výhodných podmínek, které lze nyní sjednat, tj. s úvěrem daným referenční sazbou + přirážkou jen 0,19%. Současně dojde k refinancování zbytku stávajícího úvěru v hodnotě 35 milionů korun za terminál Jana Pernera z roku 2009 , kde je úroková sazba podstatně vyšší (o 1,41%). Vypadá to na pochvalu, pokud by ve smlouvě o úvěru, která byla předložena zastupitelům, nebyl "zakopaný pes".
  Spočívá v tom, že smlouva počítá s obdobím splácení až od roku 2023. Nové zastupitelstvo dostane "dárek" ve výši 6 milionů ročně v podobě odložených splátek jistiny o 4 roky, ovšem nový (nízký) úrok bude třeba platit z celého zbytku jistiny (35 mil. Kč), která se do roku 2023 nebude snižovat. Celkový objem zaplacených úroků ze stávajícího refinancovaného úvěru se nesníží, banka si stejně přijde na své a dokonce ještě vydělá. Výhodný se úvěrový rámec stává až tehdy, pokud si vezmeme další úvěr. Je otázka, proč se tato otázka neřeší až v novém zastupitelstvu po podzimních volbách. Snad doufejme, že lze využít smluvně sjednanou možnost mimořádných splátek. Pro pravidelné pokračování ve splácení současného úvěru by však bylo třeba přijmout další doprovodné usnesení, které však není navrženo. Více ZDE
  Koalice pro Českou Třebovou  iniciovala prohlídku krytu v Javorce.
  Město zde může ještě několik dnů uplatnit  předkupní právo, neboť je vlastníkem pozemku pod krytem. Jinak by objekt zakoupila zbrojařská firma, která podle některých zastupitelů nedává záruku toho, že bude vyhlášený záměr (vybudování sportovní  střelnice za 14 mil. Kč). realizovat a rozlehlý podzemní objekt (920 m2)  by mohl sloužit (ve vilové čtvrti) i ke skladování zbrojního materiálu. Kontrola soukromého majetku je poměrně problematická, realizace záměru by mohla být dlouhodobě odsouvána. Pokud by město objekt odkoupilo (cena je 2 mil. Kč, necelých 50% ceny ze znaleckého posudku) mohlo by objekt buď využít nebo pronajmout a z pozice majitele by byla kontrola objektu daleko účinnější.
  Více najdete v článku ZDE (také více fotografií a část znaleckého posudku)
  KOalice pro Českou Třebovou v přípravě na podzimní volby  (6/6)
  Díky tomu, že se členové Koalice pro Českou Třebovou schází během celého volebního období pravidelně a společně řeší aktuální problémy města, podněty od občanů a také otázky probírané na jednání zastupitelstva, jeho výborů a komisí, není třeba před volbami žádná překotná přesvědčovací kampaň jako v jiných seskupeních, které vznikly teprve nyní účelově k těmto volbám. Vnímáme to jako projev  občanské aktivity, který se objevuje v pravou chvíli a je tedy předpoklad, že v dalším volebním období již nebude většina nového zastupitelstva  ve své práci tak pasivní, jako tomu bylo dosud.  VÍCE ZDE
  BLíží se konec volebního období, je čas bilancovat (29/5)
  Rozhovor s lídryní
  Koalice pro Českou Třebovou
  Mgr. Magdalénou Peterkovou  
   
  My jsme byli po minulých komunálních volbách, bez ohledu na jejich výsledek, odsunuti do opozice. Od počátku jsme deklarovali, že budeme opozicí konstruktivní, která bude podporovat dobré záměry a projekty, a to jsme také dodrželi. Řadu z nich jsme měli i ve svém volebním programu, např. rekonstrukce městských komunikací, podpora mateřských a základních škol, využití sportovního stadionu na Skalce nebo řešení problému bývalého koupaliště.
   
  Jak se za těchto podmínek dařilo realizovat volební program?  VÍCE ZDE
   
  Město připravuje bitvu o protihlukové stěny (28/5)
  Koalice pro Českou Třebovou má kompletní kandidátku. (23/5)
  Podzimní volby jsou přede dveřmi a do říjnového termínu zbývají jen 4 měsíce. Na své pravidelné schůzce v pondělí 21. května řešila poslední změny na kandidátce. Ta se od minulých voleb změnila jen nepodstatně. I nadále bude lídrem naší kandidátky Mgr. Magdaléna Peterková. Nyní se v naší práci soustředíme na formulování srozumitelného a splnitelného volebního programu. Žádné vzdušné zámky, nerealizovatelné sliby, ale práce pro město tam, kde to je zapotřebí.

  CENY MĚSTA 2018 PŘEDÁNY    (19/5)

    

  ALTERNATIVNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ - prospekt  (19/5)

  Petice
  nechceme vysoké protihlukové stěny  
  v České Třebové  
  informace - petiční archy...  (16/5)

  Podporujeme petici občanské iniciativy,
  která bude další podpůrnou akcí
  i pro naši iniciativu
  "Město bez vysokých zdí"

  Vydařený Den matek s Řetůvankou v Javorce  (15/5)
  Odborník dokázal, že snížení hlučnosti vlaků lze dosáhnout bez vysokých protihlukových clon  (14/5)
  Koalice pro Českou Třebovou podporuje změnu systému práce městské Vodárenské společnosti  (5/5)
  Měli bychom směrovat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba a nikoliv tam, kde jsou dotační možnosti

   

  Prodej "Zelené parcely 3666/1" v Borku pozastaven   (26/4)
  Návrh zastupitelů Koalice pro Českou Třebovou byl přijat
  Místo stávající zeleně má být  poušť - k návrhu prodeje parcely 3666/1 v Borku pro třídění a skladování suti
  Vybráno z hlukové studie modernizace uzlu Česká Třebová  (20/4)
  Hledáme absurditu roku (19/4)
  Návrh na rozdělení dotací sportovním oddílům v České Třebové (schvalovat bude ZM dne 23.4)
  Hluková studie pro projekt modernizace uzlu Česká Třebová nebyla zveřejněna  (12/4)
  Veřejné projednávání investice SŽDC Modernizace železničního uzlu Česká Třebová v Národním domě  (11/4)
   Den matek v Javorce bude  v neděli 13. května od 14:30 hodin - hraje Řetůvanka pod řízením Jiřího Zemana  (10/4)
  Zápis do 1. tříd - poprvé v Borku.
  Měla by zde vzniknout samostatná  ZŠ + MŠ  (7/4)
   
  Poctivé třídění snižuje poplatky za odpad.
  Co takhle užívat barevné pytle?  (4/4)
   
  Bude Česká Třebová inteligentním městem (Smart city) ?  (1/4)
  Pár poznámek k jednání zastupitelstva města  (21/3)
  Výzvy MAS Orlicko v roce 2018   (21/3)
  Bikerezort Orlicko - Třebovsko: Dotace bude !    (20/3)  
  Tabulka schválených a neschválených projektů Interreg  (20/3)  
  Novela zákona o střetu zájmů v poslanecké sněmovně (19/3)
  Regulace hazardu je v pravomoci obcí (13/3)
  Rozpočet města byl schválen jen díky hlasům zastupitelů za Koalici pro Českou Třebovou (6/3)
  Nad návrhem městského rozpočtu (22/2)
   
  Novela stavebního zákona a požární ochrana - užitečné informace  (20/2)
  Zlaté pravidlo (20/2)
  Kdy se konečně dočkáme nové městské knihovny (19/2)
  Konkurzy na školách - v kraji i u nás ve městě (18/2)
  Fotoreportáž z Lidového plesu - foto Martin Šebela  (11/2)
  50. Lidový ples zcela vyprodán - úspěšná akce KDU-ČSL a Koalice pro Českou Třebovou  (6/2) 
  Co se v České Třebové změnilo, postavilo, opravilo, povedlo či nepovedlo od roku 1989 (11/2)
  Poskytování příspěvku na péči - informace Občanské poradny (6/2)
  Metodika financování obcí v roce 2018 (6/2)
  Hazard se nezreguluje sám, bylo to jen zdržování (4/2)
  Gambleři si bez registrace už nezahrají

  Je účast na veletrhu cestovního ruchu Holiday world pro Českou Třebovou opravdu přínosem? (3/2)

  Jubilejní 50. Lidový ples bude 3. února

  Trampské muzeum - nalejme si čistého vína (15/1)

  Protihlukové stěny okolo České Třebové - názor Pavla Stejskala  (9/1)

  Protihlukové stěny pozmění město - nic s tím neuděláme? (6/1)

  Z prosincového jednání zastupitelstva města   (19/12)
  Herny byly, jsou a zřejmě i zůstanou. Zdržovací taktika  vedení města se vyplatila  (2/12)
  Trampské muzeum - stanoviska (2/12)
  Listopadové jednání zastupitelstva města   (6.11.)
  Je třeba řešit školu v Borku - současný stav dvou odloučených pracovišť je nefunkční (16/10)
  Stanovisko Koalice pro Českou Třebovou k případnému přijetí vyhlášky o omezení provozní doby pohostinských zařízení
  Kraj vyhlásil dotace na dopravní hřiště. Využijeme?  (15/10)
  Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek ve Třebové (9/10)

   

  Společnost IMS - Drašnar se úspěšně rozvíjí a buduje nový závod (27/9)
  Atrakce na Pekláku se stavět nebude - přání zastupitelů za Koalici se vyplnilo
  Přivaděče na D35 v Pardubickém kraji (z Dopravní konference v Pardubicích)
  Ahasweři hráli pro Koalici na terase Národního domu
  Stavba atrakce na Pekláku se opožďuje a prodražuje (22/8)
  Noční klid a možnosti měst a obcí k jeho ochraně
  Restart letního kina ? (6/8)
    Tradiční akce Koalice pro Českou Třebovou se koná potřetí
  Bude Česká Třebová Zdravým městem?  (aneb  existují i jiné způsoby řešení problémů města než používáme)
  Veřejný ochránce práv uzavřel šetření stížností k přestavbě domku u rotundy
  Podrobný rozbor rozpočtu města v roce 2016 pomocí webové grafické aplikace   (9/6)
  Ptačí pohledy na současné koupaliště Křivolík  (8/6)
  Smutné Nové náměstí  (2/6)
  V České Třebové chybí startovací byty pro mladé  ( 31/5)
  Stanovisko koalice pro Českou Třebovou k odstoupení Martina Netolického z funkce předsedy finančního výboru  (15/5)
  Radniční koalice má trhliny (26/4)
  Přehled dotací do sportu v roce 2017 (14/4)
  Patologické hráčství a gamblerství (7/4)
  Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti obcí (6/4)
  Rozbor rozp. odpovědnosti pro Č. Třebovou
  Spolků, hasičů či tělovýchovných organizací se EET netýká  (5.4.)
  Od 1. dubna je platná novela katastrální vyhlášky
  Tři varianty obchvatu města - jsou už vyřešeny?
  Prokletá silnice I/14
  Městům se po zákazu hazardu výrazně snížila kriminalita - uvádí studie na idnes.cz
  Kolik má Česká Třebová povolených automatů,   kolik bude mít za rok a co s tím
  České Třebové se nechce do zákazu hazardu, bojí se výpadku příjmů (idnes.cz 23/6/2016)
  Mapa hazardu - která města mají nejvíc automatů na obyvatele (lidovky.cz)
  Patří  park Benátky mezi priority Třebováků?
  49. Lidový ples 2017  - jaký byl
  Financování plánovaných akcí města
  Ke schválení rozpočtu města na rok 2017
  Návrh rozpočtu města na rok 2017
  Národní dotační zdroje pro města a obce
  Obce organizátorem veřejné služby
  Financování škol - počty žáků na MŠ a ZŠ
  Programové prohlášení Pardubického kraje
  Návrh Koalice pro  Českou Třebovou pro práci komise ustavené k řešení regulace hazardu v České Třebové (11/1)
  INVENTURA  - přidáno   27. 12. 2016
  Nápady pro Českou Třebovou OPĚT V PROVOZU   - 27.12.2016
  Zastupitelé budou opět jednat o omezení hazardu v České Třebové
  JÍDELNA VE ŽLUŤÁKU BUDE UZAVŘENA I KDYŽ....
  KALKULACE NÁKLADŮ jídelny v DPS a její analýza
  AUTOBUSY NA KŘIB JEN JAKO MĚSTSKÁ DOPRAVA
  Poslední jednání zastupitelstva města 12.12.2016
  POVINNOST ZPRACOVAT ENERGETICKÝ AUDIT
   Novela zákona o právu shromažďovacím - přidáno dne 1.11.
  Babiše senát zdržuje, stejně jako demokracie každého samovládce  (Petr Šilar )
  Chystané úpravy občanského zákoníku - problém ochrany dětí - přidáno dne 19/10
  Jaká bude státní podpora bydlení v roce 2017 - přídáno 18.10. 2016
  Petr Šilar nadále senátorem - přidáno 15.10 2016
  Jaké to bude podle nového zákona o hazardu  - přidáno 14.10. 2016
  JAKÉ BUDOU HERNY PODLE NOVÉHO ZÁKONA O HAZARDU - přidáno 14.10. 2016
  KASINO A DAŇ Z HAZARDU DLE NOVÉHO ZÁKONA  - přidáno dne 15.10. 2016
  Biokoupaliště v Křivolíku? Rozhodně ANO - přidáno 12.9. 2016
  DOPRAVNÍ KONFERENCE v Pardubicích po páté - přidáno 10/9 2016
  Stanovisko ekologů k záměru přeložky I/14 v úseku Česká Třebová (Korado) - Opatov (1/43) - přidáno 6. 8.
  DOKÁŽEME DOBŘE PROPAGOVAT NAŠE  MĚSTSKÉ MUZEUM - přidáno 14.7.
  HAZARD - peníze z neštěstí lidí  (článek v MF DNES o České Třebové) - přidáno dne 11.7.
  CO přináší novEla zákona o obcích od 1. července 2016 - přidáno dne 4/7
  JOSEF KYNCL NA DVOU ŽIDLÍCH a OPĚT DOZORČÍ RADY - přidáno 30/6
  HAZARD V ČESKÉ TŘEBOVÉ ZŮSTANE - přidáno 21. 6.
  K problému hazardu pro ty, co chtějí vědět víc - přidáno 19.6.
  BUDE ČESKÁ TŘEBOVÁ MĚSTEM HAZARDU?  - přidáno 15/6
  KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU STÁLE PRACUJE  - přidáno 6/6
  FONDY MĚST A OBCÍ  ( informace ) - přidáno 5/6
  STÁT CHCE ZDRAŽIT VODNÉ I STOČNÉ - přidáno dne 25/5
  NABÍDKA PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNY - přidáno dne 21/5
  Nová budova pro městskou knihovnu - přidáno dne 15.5.
  BLAHOPŘEJEME NOVÝM DRŽITELŮM CENY MĚSTA KOHOUT 2015 - přidáno dne 14.5.
   
    
  Technické řešení bytů zvláŠtního určení (DPS) - přidáno10.5.
  BIKEREZORT ORLICKO - TŘEBOVSKO: stav v dubnu 2016  - přidáno 7.5.
  BIkerezort Orlicko - Třebovsko: z původního záměru je jen torzo - přidáno 4.5.
  dotacE Z ROZPOČTU MĚSTA na mládež a trenéry v roce 2016  - 1.5. 2016
  HAZARD V MĚSTSKÉM ZASTUPITELSTVU. ZATÍM NANEČISTO. - přidáno 28/4
  Přehled počtu výherních hracích přístrojů  v různých městech - přidáno 20                                                                                                                                           
  Sněmovna schválila zákony o hazardních hrách - přidáno 19/4
  Příběh, který se může opakovat. Můžeme mu ale i zabránit.  - přidáno 18/4
  Příjem města z hazardu se tak jako tak podstatně sníží - přídáno 17/4.
  HAZARD V NAŠEM MĚSTĚ NEPOTŘEBUJEME - přidáno 13/4
  KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU A ROZPOČET MĚSTA  NA ROK 2016 - přidáno dne 8/4
  Přehled výherních hracích přístrojů v Č. Třebové. Neuděláme s tím něco? -  přidáno 6/4
  POKRAČUJEME V AKTUALIZACI našeho webu
  Obyvatelé Křibu budou muset chodit pěšky - přidáno dne 16.2.
  LIDOVÝ PLES 2016  s řadou návštěv významných osobností - přidáno dne 12. února
  Je autobusová zastávka pro sídliště Křib opravdu nerealizovatelná? - přidáno dne 7. února
  Grantové programy pro rok 2016: CO SE LÍBÍ a CO NELÍBÍ  - přidáno dne 2. února
  Česko-německé vztahy ve 20. století - PhDr. Michala Pehra, Ph.D.  Přidáno dne 2.února
  Koalice pro Českou Třebovou Vás zve na zajímavé akce  - přidáno 14. ledna 2016
  Cenu vody se podařilo udržet jen s mírným nárůstem vloženo 10. ledna 2016
  KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU PŘEJE VŠEM  SVÝM PŘÍZNIVCŮM KRÁSNÉ VÁNOCE
  POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2015 - vloženo 15.12.
  ADVENTNÍ SETKÁNÍ KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU - vloženo 5/12
  POZVÁNKA NA LIDOVÝ PLES - vloženo 19/11
  Pozvánka na Mikulášskou besídku - vloženo 17/11
  ZA ODPADY PLATÍME VÍCE NEŽ BYCHOM MUSELI - přidáno 17.11.
  ABY SE VODA TOLIK NEZDRAŽOVALA - vloženo 14.11. 2015
  Z jednání zastupitelstva města dne 9. listopadu 2015 - vloženo 10.11. 2015
  Truhlářská výroba do zóny pro bydlení nepatří - vloženo dne 5.11. 2015
  Koulení s poslancem Jiřím Junkem v Národním domě - vloženo 6/10
   
  Poznámky ke studii SUDOP Praha:
  "Posouzení dopravní obslužnosti města Česká Třebová vlaky dálkové dopravy" - vloženo 26/9
   
  Z jednání ZM dne 21. září 2015 - vloženo 21/9
   
  Ahasveři vyprodali  zahradu Národního domuKoalice uspořádala úspěšný koncert - přidáno 1/9
   
   
  Vodárenství v našem regionu. Přidáno 26/7
   
  Adaptace sídel na klimatické změny a proč je tak důležitá  Přidáno 26/7
   
  Změny v zákoně o veřejných zakázkách od března 2015 (přidáno 14/7)
   
  Společně otevíráme města - čtěte časopis Motejl - čtvrtletník  Fondu Otakara Motejla  (přidáno 10.7.)
   
   
   
   
   
   
   
   
  Přidáno 17.května 2015
   
  Přidáno 12. května 2015
   
  Přehled poskytnutých dotací pro sport mládeže a trenéry mládeže v roce 2015 a 2014
  Přidáno 10. května 2015
   
  Stanovisko Koalice pro Českou Třebovou k dotacím v r. 2015  na jednání ZM dne 27.4..( 1. května 2015)
   
  Z jednání ZM dne 27. 4. 2015  Přidáno 28/4 2015
   
  Opět oživujeme web Nápady pro Českou Třebovou  (18.4.) Více ZDE
   
  Vodné a stočné je stále dražší - bráníme zbytečnému zdražování vody
  Koalice pro Českou Třebovou vyvinula tímto směrem velké úsilí. Přesto, že radniční koalice nepřistoupila na to, aby kdokoliv z opozice  zaujal místa v dozorčí radě  Vodárenské společnosti, tak  se snažíme o změnu politiky rady města  jinými prostředky. Ve středu 8. března se v odpoledních hodinách uskuteční seminář k problematice Vodárenské společnosti, kde  po letech mlčení  a utajování dojde  k vysvětlení všech potřebných informací. Existuje určité "světlo na konci tunelu", tedy snížení povinného zvyšování vodného z 5% na nižší 2 procentní body.  (aktualizace 4/4). K tématu připravíme další podrobnější aktualizaci  na květen.
   
  Text petice za obnovení zastávky Křib
  Text petice najdete ZDE. Petice byla předána  dne 18/3 na podatelnu MěÚ. O podání a řešení problému byla natočena reportáž na OIK TV.  Petice byla také řešena při návštěvě  náměstka hetmana Pardubického kraje u starosty města v České Třebové dne 31.3.
  (Aktualizace dne 4.4. 2015)
   
  Zlepšení dopravní obslužnosti - petice občanů z oblasti Křib za obnovení autobusové zastávky
  (aktualizace 18/3)  Najdete ZDE
   
  Obsazování dozorčích rad městských společností   (aktualizace 15/3) Najdete ZDE 
   

  Požadavky Koalice pro rozpočet města 2015  (aktualizace 25/2)

  Koalice se v době přípravy rozpočtu dne 16.1. 2015 obrátila na vedení města s některými vlastními podněty na úpravy rozpočtu.

  Podněty Koalice pro rozpočet města 2015. některé podněty Koalice byly akceptovány.

  Viz schválený rozpočet města 2015 ZDE

  Informace o jednání ZM dne 23.2. najdete ZDE

   
  Kulturní a společenské akce Koalice pro Českou Třebovou
  Vánoce v novoroční svátky v Zemi vycházejícího slunce   (9.12.2014)
  Lidový ples - Koalice pro Českou Třebovou byla spolupořadatelem akce   (24.1.2015)
   
  Zapojení členů Koalice pro Českou Třebovou do práce ve výborech a  komisích rady města  
  Uvádíme složení všech výborů a komisí pro nové volební období města. Členové výborů byli zvoleni na jednání ZM dne 15.12. 2015, složení komisí určila rada města ve svých usneseních.
  Informace o jednání ZM dne 15.12. najdete ZDE
  Složení výborů a komisí  2014-2018    (15/12/2015)
   
  Ustavující zasedání ZM se konalo  3. listopadu
  Na něm složilo všech našich 7 zvolených zastupitelů slib zastupitele. Mgr. Josef Menšík na jednání navrhl při volbě starosty jako protikandidáta lídryni Koalice Mgr. Magdalénu Peterkovou.  V tajné volbě získala 7 hlasů pro a 7 zastupitelů se zdrželo hlasování, proti hlasovalo 12 kandidátů, jeden volební lístek byl neplatný.  Starosta Jaroslav Zedník získal v tajné volbě 19 hlasů.  Je třeba pochopit, že zastupitelé radniční koalice Nestraníci s podporou TOP 09, ČSSD a ODS se museli řídit podepsanou koaliční smlouvou.  Provedená volba byla  testem důvěry, ve kterém Mgr. M. Peterková  jako  protikandidát bez předem  projednané podpory  nedopadla špatně. Již  předvolebním  průzkum preferencí na webu Orlického deníku nakonec ukázal, že popularita lídra Koalice pro Českou Třebovou je mezi voliči v České Třebové  překvapivě veliká a vysoko převýšila preference ostatních lídrů volebních stran. Politické řešení po volbách však bylo jiné,  s druhým nejúspěšnějším subjektem v komunálních volbách nepočítalo. 
   

  Sledujte také facebookhttp://www.facebook.com/Koaliceproct 

  Chceme  spolupracovat se všemi aktivními občany města, informovat na naší činnosti,  reagovat na dotazy a připomínky 

  chceme Naslouchat lidem. Pište na mail info@koaliceproct.cz 

    

  Aktuality

  Představujeme lídra Koalice

  Problém Koupaliště v Křivolíku

  Poznámky k práci ZM 2010-2014

  Poznámky k práci RM 2010 - 2014

  Volební program

  Zpovídáme naše kandidáty

  Připravujeme

  NAŠE ANKETA