Vznikne nový sportovní  a rekreační areál v Křivolíku?

Začalo to dopisem Ing, Slavomíra Gabrhela ze 4.7. 2003

Z červencového vydání zpravodaje jsem se dozvěděl, že Zastupitelstvo města na svém jednání 11. června 2003 ustoupilo od návrhu na umístění zimního stadionu v prostoru bývalého koupaliště a umístění plovárny vedle krytého bazénu na Parníku a byl vytvořen výbor pro zpracování záměru na umístění obou sportovních a rekreačních zařízení jinde, v souladu se směrným územním plánem města. Vítám toto rozhodnutí. Obě zařízení jsou hlučná a jejich umístění ve vnitřním městě bude vždy problematické a bude narážet na odpor nejblíže bydlících. Je přirozené, že při rozvoji města musíme jeho hranice rozšiřovat i za cenu větších docházkových vzdáleností, a proto bych chtěl  přispět k řešení problému i se svým názorem. prostor bývalého koupaliště včetně přilehlých pozemků včetně rybníčku až k nešťastné průmyslové zástavbě je tak veliký, že by bylo možno obě zařízení řešit zde. Mohlo by mít společnou pokladnu, šatny, restauraci a hygienická zařízení. Není vyloučeno, že by se zpracovateli území podařilo umístit zde i menší camp. Tím by bylo vytvořeno pěkné středisko sportu a rekreace. 

Ing. Slavomír Gabrhel (stejný dopis obdržel odbor rozvoje a investic MěÚ a autor územního plánu Ing. arch.  Rozehnal)

Začali jsme kreslit návrhy

Myšlenka se mi velmi líbila, a hned jsem  se vypravil na  území plovárny, abych získal všeobecné povědomí o možnostech realizace této myšlenky. Ing. Slavomír Gabrhel obstaral potřebné katastrální mapy a podklady. Zjistil jsem, že jde o území dostatečně veliké, komunikačně přístupné a z velké části v majetku města. Prostor směrem od koupaliště ve směru ven z města je dostatečně velký pro výstavbu zimního stadionu a zázemí, je však poněkud náročnější na úpravu terénu včetně potřeby překrytí potoka. Neměl by to však být neřešitelný problém. Pouze by výšková úroveň zimního stadionu a zřejmě i společné budovy se zázemím pro obě sportoviště byla o 1 - 2 m výše než je úroveň terénu koupaliště. 

Zimní stadion by podobně jako v návrhu na ploše koupaliště mohl mít ve svahu tribunu pro diváky a normální hokejové rozměry 60 x 30 m s možnotí zastřešení. Koupaliště i zimní stadion by měly společný příjezd a parkoviště, pokladnu, šatnový prostor, hygienické zařízení, byly by zde kabiny pro hrající družstva, klubovny, občerstvení využité po celý rok (nejen v létě či jen v zimě) a také technické zařízení pro zimní stadion a také pro úpravu vody v bazénu koupaliště. Odpadla by starost o to, kdo se bude o areál koupaliště starat mimo letní sezónu, a naopak, velká část zařízení by byla využita celoročně.  K zimnímu stadionu by bylo prostorově možné přidat i hřiště pro některý další sport (tenis, nohejbal, hokejbal) a využít jak plochu areálu, tak i  vybudované šatny, kabiny a sociální zařízení.

Pořídil jsem některé fotografie (jsou uvedeny dále), vytvořil výsek z katastrální mapy a z územního plánu, vymezil možné zájmové území (viz miniatura obrázku) a pokusil jsem se do tohoto výkresu pomocí počítače nakreslit alespoň jednoduchou "objemovou" studii  řešení, aby se především zjistilo, zda je vůbec myšlenka umístit do společného areálu dvě zařízení možná. Dalším problémem je jistě i majetkoprávní vyřešení a vypořádání. Známe pouze čísla parcel v zájmovém území, nikoliv jejich vlastníky.

Dnes jde  v podstatě o nevyužité území. V těchto místech se uvažovalo o výstavbě sportovního areálu města již před 55 lety a vlastně se také zahájilo s pracemi. Svědčí o tom i článek z novin Stráž českého východu z 21. května 1948 (je v miniatuře jako obrázek).  Další náčrty jsou připravené z toho, co jsem měl k dispozici (především bez výškového zaměření), ale uvádím je jako námět k přemýšlení. O umístění zimního stadionu (či umělé ledové plochy) jedná ( a již jednal) pracovní výbor zastupitelstva.  To však jistě není důvod pro to, aby nevznikla další iniciativa, alespoň bude o čem přemýšlet.  Podle mých informací se zatím  spíše uvažuje o umístění zimního stadionu v Benátkách a o možnosti jeho včlenění do areálu na Skalce. Bude jistě také dobré, bude-li moci k různým alternativám říci včas svůj názor i veřejnost. Bude-li nejdříve rozhodnuto, bude  pak těžké již vést nějakou veřejnou diskuzi.

 

 

 Druhý obrázek je obdobný, bez zakreslení hřiště pro hokejbal, vznikl dříve.

Další návrh vznikl jako první: Využívá část studie,  původně připravené pro výstavbu zimního stadionu (umělého kluziště) přímo na místě bazénu, a ledovou plochu posunuje směrem do Křivolíku. Proti výše uvedenému jde o těsnější spojení obou částí areálu, které počítá se spojením restaurace a zimního stadionu chodníkem ve svahu. Restaurace  by pak byla součástí areálu s dobrým komunikačním propojením na zimní stadion. Je totiž otázkou, jak se zachovat k nynější devastované budově bývalé restaurace, zda je v případě výstavby  areálu vůbec potřeba. Třeba by místo celé dlouhé budovy stačilo obnovit jen menší část a mohl by to být i podnikatelský záměr některé spolupracující firmy. V případě celoročně využívaného areálu by se mohla restaurace  vyplatit, pokud by byla třeba doplněna bowlingovou dvoudráhou  či čtyřdráhou či squashovým dvorcem, pro zimní období i saunou. V areálu by se pak jistě našlo místo i pro tenisový či volejbalový kurt. Také otázku nyní téměř nezbytného toboganu ponechávám otevřenou. Tobogan se dá jistě postavit i v krátké době i dodatečně, nebo jej může v rámci areálu provozovat některý spolupracující podnikatel či firma. Celý areál by byl spravován městskou obchodní společností Eko Bi  a věřím, že by provoz po dobudování nemusel být ztrátový.

Jak to vypadá dnes v těchto místech ve skutečnosti napovídají fotografie ( z července 2003)

Fotografie  ukazují situaci v prostoru mezi koupalištěm a průmyslovou oblastí, kde by podle návrhu mohl být zimní stadion (v prostoru za novým rybníčkem Panamákem). Potok, který touto oblastí prochází by bylo možné buď posunout blíže rybníku Panamák, nebo překrýt, zatrubnit. Pro společný příjezd a příchod a potřebné parkoviště je k dispozici upravená plocha mezi pivovarským rybníčkem a Panamákem.

Návrh umožňuje etapovou výstavbu areálu, třeba v první fázi zimní stadion (v první fázi zřejmě otevřený), na jehož výstavbu existuje jistá naděje na dotace a nebo na sponzorské finance, což by vlastně byla přípravná etapa na další pokračování výstavby koupaliště, které lze také postupně vybavovat podle možností města či podle spolupráce se spolupracujícími podnikateli (tobogan a restaurace nejsou priority).

Milan Mikolecký, 12.7. 2003