Poznámky k práci zastupitelstva města 2010 - 2014
 
Hlavní strana
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Volební  program
Představujeme naše kandidáty
Připravujeme
NAŠE ANKETA

Práce našich zastupitelů  v končícím volebním období


Koalice získala podle výsledků komunálních voleb 2010 v zastupitelstvu města tři mandáty pro Mgr. Josefa Menšíka, Mgr. Milana Mikoleckého a PhDr. Petra Poldaufa. Během čtyřletého mandátu jsme měli vysokou účast na jednáních zastupitelů (zatímco účast některých zastupitelů jiných stran byla třeba jen šedesátiprocentní).
 
Do veřejné činnosti jsme nešli proto, abychom bezvýhradně podporovali všechno, co bylo předkládáno vedením a radou města (což jsme většinou mohli jen velmi málo ovlivnit),  ale abychom  také překládali vlastní náměty, kriticky reagovali  na předkládané záměry a projekty, upřesńovali jsme návrhy usnesení, měli na paměti rozpočtovou odpovědnost a skutečné potřeby Třebováků...
 
Působili jsme mimo radniční koalici a jako konstruktivní opozice jsme se snažili být i kontrolním útvarem. Museli jsme počítat s tím, že ne všechno z našich návrhů může být přijato. Většina zastupitelů tzv. "radniční koalice" (měla celkem 21 mandátů) dokázala  prosadit přijetí připravených usnesení a to bohužel  i tehdy, když zastupitelé neměli pro své rozhodování  dostatek potřebných informací.  Podklady,  které měli k dispozici členové rady města připravující návrhy, byly často důkladnější a podrobnější, než měli zastupitelé, kteří následně měli svým  usnesením  všechno potvrdit a nést tak svůj díl odpovědnosti. Navíc byly některé důležité problémy řešeny až v časové tísni, kdy již nebylo možné schválení navržených usnesení odložit až na další jednání zastupitelstva a prozkoumat problém důkladněji. Podrobněji to rozebereme na konkrétních případech v dalších příspěvcích. 
Účast na jednání ZM

První ustavující jednání ZM se konalo 12. listopadu 2010 a do konce června 2014 se uskutečnilo dalších 20 zasedání ZM. 
Od prosince 2012 zasedá ZM v badatelně Městského muzea. 100% účast na jednání mělo z 27 jen 7 zastupitelů : 
Hana Brusenbauchová, Radko Jasanský, Dobromil Keprt, Jaroslav Zedník (všichni Nestraníci s podporou TOP 09)
Josef Kyncl (ČSSD), Mgr. Josef Menšík, Mgr. Milan Mikolecký (oba Koalice pro Českou Třebovou).
 
Účast zastupitelů na jednání ZM v % podle volebních stran:

   Nestraníci s podporou TOP 09 88,3 %
   ČSSD 80,9 %
   ODS 85,7 %
   Koalice pro Českou Třebovou 96,8 %
   Strana soukromníků 85,7 %
   KSČM 90,4 %
   Zastupitelé naší Koalice pro Českou Třebovou měli podle tohoto přehledu nejvyšší účast na jednáních ZM.
   (Zdroj: zápisy z jednání ZM)
Členové Koalice pro Českou Třebovou  aktivně a pravidelně pracovali i v dalších orgánech města:

Mgr. Milan Mikolecký - předseda kontrolního výboru
Ing. Miroslav Drahoš - člen finančního výboru
Mgr. Josef Menšík - předseda kulturní komise
Mgr. Magdaléna Peterková - členka kulturní komise
Ing. Rudolf Sýkora - člen dozorčí rady  Eko Bi. s.r.o.
Mgr. Iva Fikejsová - členka komise pro přidělování sociálních bytů
Ing. Petr Skopal. Ing. Vlastimil Šplíchal- komise pro zadávání zakázek
Komise pro strategický plán:  Mgr. Josef Menšík, Ing. Vlastimil Šplíchal, Ing. Rudolf Sýkora