Hlavní strana
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Náměty se kterými pracujeme
Představujeme naše kandidáty
Připravujeme
NAŠE ANKETA
 
 
 
 
 
10. květen - Den matek - v Javorce Koncert DH Řetůvanka - ve spolupráci s MO KDU-ČSL
Provozujeme webovou stránku Nápady pro Českou Třebovou  ve spolupráci se Stranou zelených
Náměty k naší činnosti trvale aktualizujeme
Formou  publikovaných prohlášení Koalice pro ČT se chceme vyjadřovat k dění v našem městě
Členové Koalice se zapojují do práce v komisích a výborech
Finanční výbor:  podle usnesení k rozpočtu města bude poprvé vypracován také komentář k rozpočtu a jeho analytická část
Kontrolní výbor: mezi prvními pracemi  bude řešena problematika dotací z rozpočtu města
Kulturní komise: návrh na ocenění Kohout 2014,  Zvýšen objem prostředků pro dotace o 20%
Sportovní komise: návrh na ocenění nejlepších sportovců města, návrhy na ocenění Kohout 2014