Představujeme lídra naší kandidátky

Hlavní strana
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Volební program
Představujeme naše kandidáty
Připravujeme
VYHLAŠUJEME ANKETU

 

 Lídryní kandidátky Koalice pro Českou Třebovou je Mgr. Magdaléna Peterková:
 
Jsem 34 let šťastně vdaná, s manželem máme jednu dospělou dceru. Začala jsem učit v roce 1978 na základní škole, od roku 1985 učím na střední škole (nyní VOŠ a SŠT, areál Skalka). Ačkoliv je dnešní mládež jiná než před třiceti lety, práce učitelky pro mě nepřestala být důležitá a zajímavá. Moje záliby jsou orientovány především na kulturní oblast - divadlo, četba, hudba, jsem členkou ochotnického souboru Hýbl, navštěvovala jsem pěvecký sbor Bendl. Snažím se o studium italštiny, mám ráda turistiku, někdy dám přednost kolu. Jmenovat oblíbeného politika je pro mě těžké,  v současné době fandím ministru školství M. Chládkovi.   Před čtyřmi lety jsem napsala, že mám ráda svoje město, jsem patriot a na tom se nic nezměnilo. Nejradši mám  Javorku, a to nejen proto, že tam bydlím. Mám ráda Kozlov, okolní lesy, kopce. Líbí se mi nový dopravní terminál, muzeum, vážím si péče o seniory. Ovšem nejen park Javorka, silnice po serpentýnách, ale i řada jiných míst by si zasloužila větší péči. Před neuváženými novými projekty dávám přednost udržování a zlepšování toho, co již máme.   Vážím si práce vedení města i členů rady a zastupitelstva. Samozřejmě ne vždy souhlasím s jejich rozhodnutím, např. s preferováním dotací  především do fotbalového klubu. Jsou i jiné oblasti sportu, které by si dotace zasloužily.
 
Pracuješ jako učitelka na VOŠ a SŠT na Skalce. Je to především škola technicky zaměřená, jak se tam jako češtinářka uplatňuješ?

 

I na technicky zaměřené škole  je třeba žáky vést k jazykové kultuře, čtenářské gramotnosti a komunikativním dovednostem. Dnes to není jednoduché, odměnou za snahu je pak úspěch našich žáků u maturitních zkoušek. Kromě českého jazyka učím ještě občanskou nauku a jako výchovná poradkyně se podílím na řešení výchovných problémů, kterých na škole tohoto typu není málo.
   
Tvé působení je především v oblasti kulturního dění v našem městě, byla jsi členkou kulturní komise.  Jaké je tvé hodnocení této oblasti? 

 

Kulturní komise je poradním orgánem rady města. Předmětem naší činnosti bylo objektivně posuzovat žádosti o dotace na podporu kulturních aktivit a co nejspravedlivěji navrhovat rozdělení dotací, každoročně jsme navrhovali kandidáty z oblasti kultury na udělení cen města, zabývali jsme se aktuálními problémy, které spadaly do naší kompetence. Pro mě byla práce v komisi zajímavá, naše jednání byla konstruktivní a smysluplná.
 
 Díky iniciativě současného vedení města se bude měnit obsazení pozice ředitele Kulturního centra a dokonce jsem (z několika stran) slyšel, že se  chystáš do konkurzu. Je to pravda?
 
To máš mylné informace, nikdy jsem o tom ani neuvažovala.

 

Již podruhé jsi na kandidátce Koalice pro Českou Třebovou, nyní jako lídr kandidátky.
 
To vyšlo z dohody a vnitřního hlasování v rámci naší Koalice. Kandidaturu na čele kandidátky jsem nakonec přijala. Myslím, že bych mohla své zkušenosti z dosavadní činnosti ve městě i ze své profese využít v městském zastupitelstvu, případně v práci rady, event. ve vedení města. Záleží samozřejmě na výsledku voleb. Pevně věřím, že naše Koalice bude v říjnových volbách úspěšná a náš koaliční potenciál umožní spolupracovat s dalšími úspěšnými subjekty v rámci nové radniční koalice.  Diskutujeme řadu podnětů a nápadů, které by mohly pozitivně ovlivnit život našeho města, z přípravy naší účasti ve volbách mám opravdu příjemný pocit. Dobře spolupracujeme, vyměňujeme si názory, využíváme všech možností pro komunikaci i s veřejností. Naším heslem je „ Naslouchat lidem“ a o to se opravdu snažíme. Názory občanů jsou pro nás velmi důležité. Nechceme slibovat nemožné, chceme podle možností dělat vše pro to, abychom měli pěkné město a byli v něm spokojeni.
 
Jaké největší osobní přání nebo osobní cíl bys měla pro nové čtyřleté volební období pro Českou Třebovou, jaké máš priority?

 

Odpovědět stručně je těžké. Všechny body našeho programu považuji za důležité. Nově zvolené orgány města nečeká lehká práce. Začít by se mělo od transparentního rozpočtu a hospodaření města, investovat do údržby již vybudovaného, spravedlivě rozdělovat finanční prostředky do kultury a sportu, jednou z mých důležitých priorit je pomoc mladým rodinám s dětmi. A mé osobní přání? Potkávat se s usměvavými a spokojenými občany města.
 
Děkuji za rozhovor.                                                                                                            Milan Mikolecký