Současný stav dvou odloučených pracovišť různých škol v Borku

je nefunkční - měla by jej nahradit sloučená ZŠ a MŠ Borek


Na budově školy na náměstí 17. listopadu v Borku to je sice stále tabule "Základní škola praktická", existují také stále původní webové stránky školy, ale je skutečností, že  Základní škola Praktická Česká Třebová jako samostatný subjekt zanikla k 31. 8. 2017 a nyní funguje dále pouze jako odloučené pracoviště speciální školy v Ústí nad Orlicí. S rozhodnutím se dlouho čekalo, protože nebylo jasné, zda nová legislativa umožní jako v minulých letech zřídit při ZŠ praktické ještě i předškolní třídu. Tato nejasnost se také podepsala na tom, že se opozdila i stavební příprava  nutná pro otevření zdejší odloučené třídy Mateřské školy Vinohrady. Kdyby byla možnost v\tvořit předškolní třídu, nebyla by možná mateřská škola zapotřebí. Při pohledu na zcela zaplněnou třídu mateřinky v Borku (s 27 dětmi a dalšími odmítnutými) tomu ovšem tak moc nevěřím. 

ZŠ praktickou (nebo to co z ní zbylo) nyní navštěvuje 17 žáků ze 3. - 9. třídy. Jsou rozděleni do dvou tříd, z té vyšší budou letos vycházet (někteří díky opakování ročníku třeba z nižší než deváté třídy). V příštím roce zde tedy zřejmě zbude již jen hrstka žáků, škola možná i zcela zanikne. Prostory školy jsou ovšem kapacitně určeny pro dobrých 100 žáků a jsou dobře vybavené, dostatek učeben včetně dílen, počítačové učebny, jídelny, výdejny stravy, klubovny, školní družiny, tělocvičny a venkovního hřiště. Byla by škoda tyto pro výuku vhodné vybavené prostory opustit, protože dětí je v Borku opravdu dostatek. A my je nyní nutíme dojíždět do města a způsobujeme tím jak dětem, tak jejich rodičům nemalé obtíže.

Nelogičnost současného řešenu mohu ukázat na výdej dovážené stravy. Pro 27 předškoláků se vozí strava ve varnicích z kuchyně v MŠ Vinohrady, zatímco pro 17 žáků ZŠ praktické se vozí jiným autem jiná strava z jídelny ZŠ Habrmanova, aby se pak všechno vydávalo ve stejné jídelně ze stejného okénka. Pro každou školu jsou jiné podmínky, jedna strava je dotovaná, druhá nikoliv. Chtěl bych to porovnat s tím, jak od 1. ledna letošního roku město (vlastně údajně Sociální služby) odmítlo vozit cca 20 obědů do domu s pečovatelskou službou (ačkoliv to bylo při cestě vozidla směr stacionář Lhotka). Nebylo to ekonomické, ač si dovážku zdejší obyvatelé zaplatili vysokou přirážkou k ceně. Zde v Borku se nic k ceně nepřidává a vozí se sem dvojí jídlo ze dvou  kuchyní do stejné jídelny. Nezdá se vám to jako v Kocourkově?

Logickým řešením, které by nahradilo současný těžkopádný systém "odloučených pracovišť" pro třídy ZŠ praktické i nově zřízené mateřinky  by bylo vytvoření "plnohodnotné ZŠ a MŠ Česká Třebová Borek", kterou by navštěvovaly děti předškolní (a ukazuje se že v dostatečném počtu) a také děti např. prvních tří nebo čtyř ročníků školy základní.  Na to má budova dost velkou kapacitu.

Situace se obrátila. Maminky dětí z Borku chtějí chodit do práce a zdejší mateřská škola musí jejich děti již odmítat  (musí jezdit do města). Také základní škola blízko bydliště by daleko lépe umožnila kontakt školy s rodiči, možnost využívat školní družinu a dále tím systematicky působit na děti. Zatímco rodiče děti z města vodí děti do školy třeba i ve věku druhé třídy, tak malé děti z Borku mají všechno daleko složitější. Musí do školy a ze školy jezdit přeplněným autobusem, je problém děti ve škole či v družině ve městě vyzvednout, sledovat jejich prospěch a kontaktovat osobně vzdáleného učitele. Město by takové řešení nebylo o mnoho dražší. Budovu školy v Borku by Město získalo zpět od Pardubického kraje bezplatně, muselo by zajistit jejich provoz a údržbu jako u jiných základek ve městě, učitele, vychovatele a asistenty platí Pardubický kraj.

Pro děti s problémy výuky a výchovy by v budově samozřejmě mohla zůstat např. jedna speciální třída tak jako nyní řízená speciální školou z Ústí nad Orlicí, pokud by to bylo potřeba. Zrovna tak by mohla být vytvořena i na jiné ZŠ ve městě, kde by na to byly prostorové podmínky.

Milan Mikolecký

Fotografie: Budova, školní hřiště a učebna v ZŠ praktické v pátek 13. října.2017....


Fotografie z nově zřízené mateřské školy


  •