Návrh zastupitelů Koalice pro ČT v zastupitelstvu města přijat

V poslední době je v našem městě hodně diskutovaným problémem rekonstrukce Železniční stanice Česká Třebová   a návazné části železničního koridoru. Víme, že s předloženým návrhem protihlukových opatření nesouhlasí občané, kterých se stavba vysokých bariér týká, ale i ti, kteří v blízkosti trati nebydlí. Z tohoto důvodu a také vzhledem k tomu, že navrhované vysoké protihlukové stěny nejsou jediným způsobem omezení hluku, navrhli zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou projednat a schválit na pondělním jednání zastupitelstva následující usnesení:

Město česká Třebová jako zákonný účastník řízení nesouhlasí s předloženým návrhem řešení protihlukových opatření a žádá projektanta o vypracování a předložení alternativních řešení.

Byli jsme velmi potěšeni, že náš návrh usnesení byl čtyřiadvaceti přítomnými zastupiteli schválen a věříme, že se najdou taková řešení, která budou pro obyvatele města přijatelnější.

Za Koalici pro ČT Magda Peterková